Forretninger
Senest tjekket : 24/01/2019

Registrering af EU-familiemedlemmer i et andet EU-land

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Indtil videre er Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og alle rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien:

Hvis du flytter til et andet EU-land, kan de EU-familiemedlemmer, du forsørger, flytte med.

Efter tre måneder i det nye land skal de muligvis registrere deres ophold og have udstedt et registreringsbevis.

Hvis dine familiemedlemmer fra EU ikke er økonomisk afhængige af dig, kan de registrere sig i det nye EU-land i kraft af egne rettigheder.

Nødvendig dokumentation ved ansøgning om registreringsbevis

Dine familiemedlemmer skal bruge følgende dokumenter for at få deres bevis for registrering på rådhuset eller den lokale politistation:

Der må ikke stilles krav om andre dokumenter.

Registreringsbeviset vil med det samme blive udstedt til din ægtefælle, (børne)børn og bedste(forældre). For de øvrige familiemedlemmer skal myndighederne træffe en beslutning om, hvorvidt de vil udstede et registreringsbevis, så hurtigt som muligt.

Gebyrer

Registreringsbeviset må ikke koste mere end, hvad landets statsborgere betaler for id-kort eller lignende dokumenter.

Gyldighed

Registreringsbeviset skal have ubegrænset gyldighed (det skal ikke fornyes), men en eventuel adresseændring skal muligvis anmeldes til de lokale myndigheder.

Hvor og hvordan foregår registreringen i de forskellige lande?

Se, hvor og hvordan du registrerer dine familiemedlemmer fra EU-lande i dit værtsland:

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Hvis registrering er et krav i værtslandet, kan dine familiemedlemmer risikere at få en bøde, men ikke udvises, hvis de ikke:

  • registrerer deres ophold
  • har deres registreringsbevis og identitetskort/pas på sig hele tiden.

Hvis du har problemer med at få et bevis for registrering til dine familiemedlemmer, kan du ringe til vores hjælpetjeneste.

Læs også, hvordan du får udstedt et opholdskort til familiemedlemmer fra lande uden for EU.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: