Forretninger
Senest tjekket: 23/02/2021

Registrering af EU-familiemedlemmer i et andet EU-land

Brexit – hvad nu?

Spørgsmål og svar – rettigheder for EU-borgere og britiske statsborgere som anført i udtrædelsesaftalen

Den 1. januar 2021, ændres reglerne for EU-borgere, der bor i eller flytter til Storbritannen. Reglerne ændres også for britiske statsborgere, der bor i eller flytter til et EU-land.

Jeg har fast bopæl i Storbritannien/EU eller vil få det i løbet af overgangsperioden

I princippet vil du og dine familiemedlemmer fortsat have permanent opholdstilladelse i dit værtsland. Dette omfatter ikke familiemedlemmer fra lande uden for EU. I Storbritannien skal du dog ansøge i henhold til ordningen vedrørende tidsubegrænset opholdsret for at få tildelt en ny opholdstilladelse. I EU skal du hurtigst muligt spørge myndighederne dit værtsland, om det er obligatorisk at ansøge om en ny opholdsstatus.

Jeg er bosiddende i Storbritannien/EU, men har endnu ikke permanent opholdstilladelse

I princippet vil du og dine familiemedlemmer fortsat have din nuværende opholdstilladelse i dit værtsland. Dette omfatter ikke familiemedlemmer fra lande uden for EU. I Storbritannien skal du dog ansøge i henhold til ordningen vedrørende tidsubegrænset opholdsret for at få tildelt en ny opholdstilladelse. I EU skal du hurtigst muligt spørge myndighederne dit værtsland, om det er obligatorisk at ansøge om en ny opholdsstatus.

Jeg vil gerne flytte til Storbritannien/EU

Du og dine familiemedlemmer kan indtil den 31. december 2020 flytte til Storbritannien eller et EU-land i henhold til de nuværende EU-regler. Dette omfatter ikke familiemedlemmer fra lande uden for EU. I Storbritannien skal du dernæst ansøge i henhold til ordningen vedrørende tidsubegrænset opholdsret. I EU skal du spørge myndighederne dit værtsland, om du skal lade dig registrere, og om det er obligatorisk at ansøge om en ny opholdsstatus.

Jeg vil gerne rejse til Storbritannien/EU for et kort ophold

De nuværende regler om anmeldelse af ophold, registrering af ophold i udlandet, registrering af familiemedlemmer fra EU-lande og registrering af familiemedlemmer fra ikke-EU-lande vil fortsat gælde mindst indtil den 31. december 2020.

Jeg har brug for hjælp

Hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til EU-reglerne bliver overtrådt, kan du kontakte vores hjælpetjeneste.

Læs mere om gennemførelsen af udtrædelsesaftalen og borgernes rettigheder

Hvis du flytter til et andet EU-land, kan de EU-familiemedlemmer, du forsørger, flytte med.

Efter tre måneder i det nye land skal de muligvis registrere deres ophold og have udstedt et registreringsbevis.

Hvis dine familiemedlemmer fra EU ikke er økonomisk afhængige af dig, kan de registrere sig i det nye EU-land i kraft af egne rettigheder.

Nødvendig dokumentation ved ansøgning om registreringsbevis

Dine familiemedlemmer skal bruge følgende dokumenter for at få deres bevis for registrering på rådhuset eller den lokale politistation:

Advarsel

Der må ikke stilles krav om andre dokumenter.

Registreringsbeviset vil med det samme blive udstedt til din ægtefælle, (børne)børn og bedste(forældre). For de øvrige familiemedlemmer skal myndighederne træffe en beslutning om, hvorvidt de vil udstede et registreringsbevis, så hurtigt som muligt.

Gebyrer

Registreringsbeviset må ikke koste mere end, hvad landets statsborgere betaler for id-kort eller lignende dokumenter.

Gyldighed

Registreringsbeviset skal have ubegrænset gyldighed (det skal ikke fornyes), men en eventuel adresseændring skal muligvis anmeldes til de lokale myndigheder.

Hvor og hvordan foregår registreringen i de forskellige lande?

Se, hvor og hvordan du registrerer dine familiemedlemmer fra EU-lande i dit værtsland:

Spørgsmål om et bestemt land?

Hvis registrering er et krav i værtslandet, kan dine familiemedlemmer risikere at få en bøde, men ikke udvises, hvis de ikke:

Hvis du har problemer med at få et bevis for registrering til dine familiemedlemmer, kan du ringe til vores hjælpetjeneste.

Læs også, hvordan du får udstedt et opholdskort til familiemedlemmer fra lande uden for EU.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: