Forretninger
Senest tjekket: 13/05/2020

Sådan får du et kørekort i EU

Brexit – hvad nu?

EU-landenes kørekort er gyldige i Storbritannien og Nordirland indtil den 31. december 2020.

Britiske kørekort er gyldige i EU-landene indtil den 31. december 2020.

Fra 1. januar 2021 skal du kontakte den relevante nationale myndighed for at finde ud af de nye regler.

Se også:

For at få et EU-kørekort skal du:

Sædvanlig bopæl

Du kan kun søge om kørekort i det land, hvor du normalt eller regelmæssigt bor. Som hovedregel er det landet, hvor du bor mindst 185 dage hvert kalenderår på grund af personlige eller arbejdsrelaterede forbindelser.

Hvis du har personlig eller arbejdsrelateret tilknytning til to eller flere EU-lande, er det sædvanlige opholdssted der, hvor du har personlig tilknytning (forudsat at du rejser tilbage dertil regelmæssigt). Du behøver ikke at opfylde denne sidste betingelse, hvis du bor i et EU-land for at udføre en opgave i et nærmere bestemt tidsrum.

Hvis du rejser til udlandet for at gå på universitetet, ændres dit sædvanlige opholdssted ikke. Du kan dog godt søge om kørekort i dit værtsland, hvis du kan bevise, at du har læst der i mindst 6 måneder.

Alderskrav

For at få kørekort skal du opfylde følgende alderskrav. I nogle EU-lande er disse aldersgrænser lavere eller højere, eller der kan være visse ekstra krav. Der er ingen øvre aldersgrænse for at have et kørekort. Du kan beholde det, så længe du er helbredsmæssigt egnet til at køre efter bekræftelse fra din læge.

Alder Kørekorttype
16

Knallerter, kategori AM

Lette motorcykler, kategori A1

Kvadricykler, kategori B1

18

Standardmotorcykler, kategori A2

Generelt skal du for at få kørekort til motorcykel i kategori A2 have mindst to års erfaring med kørsel af motorcykel i kategori A1. Alternativt kan du få direkte adgang fra en højere aldersgrænse – typisk 24 år.

Biler, kategori B, BE

Mellemstore køretøjer, kategori C1, C1E

20

Tunge motorcykler, kategori A

Generelt gælder det, at du for at få kørekort til motorcykel i kategori A skal have mindst to års erfaring med kørsel af motorcykel i kategori A2. Alternativt kan du få direkte adgang fra en højere aldersgrænse – typisk 24 år.

21

Store køretøjer, kategori C, CE

Minibusser, kategori D1, D1E

24

Busser, kategori D, DE

Helbredskrav

Før de relevante myndigheder udsteder kørekort, tjekker de din helbredsmæssige egnethed til at køre. Du skal muligvis også gennemgå en lægeundersøgelse, hver gang du fornyer dit kørekort, eller når du har nået en vis alder. Hvis du er lastbil- eller buschauffør, skal du til lægeundersøgelse hvert femte år.

Køreprøve og sagkyndige

Der findes ingen EU-regler om køretimer, køreskoler eller kørelærere. Der findes dog mindsteregler i EU for:

Hvis du opfylder alle de nødvendige krav, vil du få udstedt et EU-standardkørekort – et plastikkort i kreditkortformat med særlige sikkerhedselementer, der har været i brug i alle EU-lande siden 2013.

Læs mere om kørekortmodeller udstedt før 2013, som i øjeblikket stadig er gyldige, hvad de ligner, deres sikkerhedselementer og de rettigheder og kategorier af køretøjer, der er nævnt på dem.

Landespecifikke oplysninger

Tjek reglerne for at få kørekort i det land, du bor i, find information om køreundervisning og -prøver, alder og helbredskrav:

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Kommissionen er ikke ansvarlig for indholdet af eksterne websites.

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: