Forretninger
Senest tjekket: 11/02/2019

Sådan får du et kørekort i EU

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Indtil videre er Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og alle rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien:

For at få et EU-kørekort skal du:

Tjek reglerne om anerkendelse og gyldighed af kørekort i EU.

Sædvanlig bopæl

Du kan kun søge om kørekort i det land, hvor du normalt eller regelmæssigt bor.

Du skal bo der i mindst 185 dage hvert kalenderår på grund af personlig eller arbejdsrelateret tilknytning.

Hvis du har personlig eller arbejdsrelateret tilknytning til to eller flere EU-lande, er det sædvanlige opholdssted der, hvor du har personlig tilknytning (forudsat at du rejser tilbage dertil regelmæssigt). Du behøver ikke at opfylde denne sidste betingelse, hvis du bor i et EU-land for at udføre en opgave i et nærmere bestemt tidsrum.

Hvis du rejser til udlandet for at gå på universitetet, ændres dit sædvanlige opholdssted ikke. Du kan dog stadig søge om kørekort i dette EU-land, hvis du kan bevise, at du har læst der i mindst 6 måneder.

Alderskrav

Find ud af, om du er gammel nok til at føre det køretøj, du vil:

Kategori

Køretøjstype

Aldersgrænse

AM
A1
B1

Knallerter
Let motorcykler
Quadricykel

16

A2
B og BE
C1 og C1E

Standardmotorcykler
Biler
Mellemstore køretøjer

18

A

Tunge motorcykler

20

C og CE
D1 og D1E

Store køretøjer
Minibusser

21

D og DE

Busser

24

I nogle EU-lande er disse aldersgrænser lavere eller højere, eller der kan være visse ekstra krav.

Generelt skal du for at få kørekort til motorcykel i kategori A2 have mindst to års erfaring med kørsel af motorcykel i kategori A1.

For at få kørekort til motorcykel i kategori A skal du have mindst to års erfaring med kørsel af motorcykel i kategori A2.

Alternativt kan du få direkte adgang kørekort til den kategori, du ønsker, fra en højere aldersgrænse – typisk 24 år.

Der er ingen øvre aldersgrænse for at have et kørekort. Du kan beholde det, så længe du er helbredsmæssigt egnet til at køre.

Helbredsmæssig egnethed

Inden et EU-land giver dig et kørekort, skal myndighederne tjekke, om du er helbredsmæssigt egnet til at køre.

De helbredsmæssige vurderinger er forskellige, afhængigt af kategorien, men omfatter normalt:

Nogle lande kræver, at du skal gennemgå en lægeundersøgelse, hver gang du fornyer dit kørekort, eller når du har nået en vis alder.

Hvis du er lastbil- eller buschauffør, skal du til lægeundersøgelse hvert femte år. Andre erhvervschauffører som taxachauffører og ambulanceførere kan også være underlagt regelmæssige lægeundersøgelser.

Køretimer og køreprøver

Der findes ingen EU-regler om køretimer, køreskoler eller kørelærere. Så hvert EU-land kan selv vælge, hvordan det vil udforme og strukturere uddannelsen.

Der findes dog mindsteregler i EU for:

Landespecifikke oplysninger

Tjek reglerne om alder, helbredskrav og krav til køreprøver i det land, hvor du ønsker at få dit kørekort:

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Kommissionen er ikke ansvarlig for indholdet af eksterne websites.

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: