Senest tjekket: 27/01/2023

Betalinger, overførsler og checks

Din bank skal opkræve den samme sats for betalinger i euro i hele EU, som den gør for tilsvarende nationale transaktioner.

Det omfatter:

Banker i EU-lande uden for euroområdet skal også følge denne regel, og de må ikke opkræve mere for en betaling i euro til/inden for et andet EU-land, end de gør for en indenlandsk betaling i landets egen valuta.

Eksempel

Betalinger i euro koster det samme som indenlandske betalinger

Jakub bor i Tjekkiet og har en tjekkisk bankkonto. Hans bank kræver 5 Kč i gebyr, når han overfører penge i tjekkisk koruna til en hvilken som helst anden tjekkisk bankkonto.

For nylig var Jakub på ferie, og nu skal han overføre 150 euro til en vens bankkonto i Frankrig. Hans bank må kun opkræve den samme sats, som den opkræver af ham for en bankoverførsel i tjekkiske koruna i Tjekkiet, 5 Kč, eller et tilsvarende beløb i euro.

Sikre onlinebetalinger

Hvis du vil foretage en onlinebetaling på over 30 euro, skal du bruge en kombination af mindst to autentifikationselementer, f.eks.:

Det gør dine betalinger sikrere.

Gebyr for brug af dit kort

Når du bruger dit konto- eller kreditkort til at betale med inden for EU, må forhandlere og banker ikke kræve ekstra gebyrer, bare fordi du bruger et bestemt kort. Denne regel gælder for alle indkøb med kort (i butikker og online), du foretager i dit hjemland eller et andet EU-land.

Advarsel

Kredit- og debetkort, der er udstedt af kortordninger med tre parter (f.eks. American Express og Diners Club), samt firmakort, hvor det er arbejdsgiveren, der får regningen i stedet for dig, dækkes ikke af EU's regler om betalingstjenester, og du kan stadig blive opkrævet ekstra for at bruge disse kort.

Vær opmærksom på, at hvis du betaler med en anden EU-valuta end euro, kan du stadig skulle betale et vekselgebyr til din kortudsteder, når du bruger dit kort i et andet land. Kortudbyderen, din bank, forhandleren eller det website, der gennemfører transaktionen, skal dog oplyse dig om størrelsen af sådanne gebyrer, inden du siger ja til at købe. Kortudbyderen skal informere dig om disse gebyrer i vilkårene for brug af kortet og på en let tilgængelig elektronisk platform, f.eks. et website eller en app.

Eksempel

Du skal ikke betale ekstra for at bruge dit kort

Clara fra Østrig ville gerne købe flybilletter online. Hun valgte billetterne på luftfartsselskabets website og gik videre til betalingen. Men da hun indtastede sine kortoplysninger, lagde selskabet 10 euro oven i prisen som gebyr for brug af et VISA-kort.

Clara kontaktede sit nærmeste europæiske forbrugercenter, som tog klagen op med luftfartsselskabet. Selskabet betalte de 10 euro i bookinggebyr tilbage og ændrede deres regler, så der ikke længere blev opkrævet ulovlige tillægsgebyrer.

Bedrageri ved betaling med kort

EU's regler sætter loft over, hvor meget du kan blive bedt om at betale, hvis du er offer for kort- eller betalingsbedrageri – dvs. hvis der bliver trukket penge på dit kort uden din tilladelse. Under alle omstændigheder må du højst blive bedt om at betale op til 50 euro i forbindelse med svigagtige betalinger.

Hvis du imidlertid ikke var klar over, at et kort var tabt eller stjålet, eller at der var tale om misbrug af midler (f.eks. at din konto blev hacket, eller dit kort blev kopieret og brugt, uden at du vidste besked), skal du ikke betale noget. Din bank eller kortudsteder skal selv dække udgifterne. Denne regel gælder også, hvis en bankmedarbejder var skyld i tabet.

Reserverede beløb på dit kort

Hvis du bestiller f.eks. et hotelværelse eller en lejebil, kan du blive bedt om at give dine kreditkortoplysninger for at garantere bestillingen. Forhandleren kan også bede om lov til at reservere et beløb på dit kort, når du afgiver din bestilling. Det betyder, at forhandleren reserverer en del af dit maksimum eller din saldo til dækning af din forventede regning, f.eks. til roomservice på hotellet eller evt. skade af lejebilen.

Du skal have besked, hvis forhandleren har tænkt sig at reservere et beløb på dit kreditkort, og du skal give tilladelse til dette og til det nøjagtige beløb, der reserveres.

Så snart du har foretaget den egentlige betaling – f.eks. når du checker ud af hotellet og bruger dit kort til at betale for værelset, eller når du afleverer din lejebil og betaler den endelige regning – skal banken omgående frigive det beløb, der er reserveret på dit kreditkort.

Eksempel

Reserverede beløb skal frigives, så snart du betaler

Boris fra Ungarn og hans kæreste tilbragte en weekend i Venedig. Da de kom til hotellet, blev der taget en kopi af Boris' kreditkort. Hotellet fortalte Boris, at de gerne ville reservere 500 euro til dækning af værelsesprisen og evt. brug af minibaren og restauranten under opholdet. Boris gik med til, at beløbet blev reserveret på kortet.

Før han forlod hotellet, betalte han regningen med sit kreditkort. En uge senere prøvede han at bestille flybilletter med sit kort, men opdagede, at de 500 euro stadig var reserveret på kortet. Boris ringede og klagede til hotellet, som undskyldte fejltagelsen og omgående bad banken frigive det reserverede beløb.

IBAN-diskrimination

Hvis du ønsker at bruge SEPA-ordningen for kreditoverførsler eller SEPA-ordningen for direkte debiteringer til at betale regninger, købe produkter/tjenesteydelser online, betale skat eller modtage skatterefusion/arbejdsløshedsunderstøttelse eller andre ydelser, må din konto ikke afvises fordi den er beliggende i et andet EU-land end din modpart. Dette gælder kun, hvis modparten accepterer sådanne transaktioner fra indenlandske konti. I tilfælde af IBAN-diskrimination kan der indgives en klage til den kompetente myndighed en i din modparts medlemsland.

 

Direkte debitering

Hvis der kan foretages direkte debitering fra din bankkonto, kan det ske, at der gennemføres en betaling ved en fejltagelse, eller at der betales et forkert beløb – f.eks. hvis du har annulleret en aftale med en leverandør, og den direkte debitering er foretaget, efter aftalen blev annulleret. I sådanne tilfælde har du ret til at få refunderet betalingen inden for 8 uger. Det gælder for alle direkte debiteringer, både i dit hjemland og grænseoverskridende direkte debiteringer i EU.

Hvad du skal gøre, hvis du får problemer

Hvis du har problemer med at foretage betalinger inden for EU, skal du kontakte din bank eller kortudsteder. De skal svare skriftligt på din klage inden for 15 dage (eller op til 35 dage i helt særlige tilfælde). De bør også have en formel klageprocedure for forbrugerne.

Hvis du har brug for hjælp med at få anerkendt dine rettigheder, kan du kontakte FIN-NET ved problemer med finansielle tjenesteudbydere eller ECC-Net Linket fører til en anden website ved problemer med forhandlere.

Du kan også indberette tilfælde af IBAN-diskrimination her en . Dette vil gøre det muligt for Europa-Kommissionen nøje at overvåge og hjælpe med at behandle klager over IBAN-diskrimination, som er blevet indgivet til den nationale kompetente myndighed.
 

Checks

EU's regler for bankgebyrer for internationale og nationale betalinger i euro gælder ikke for checks.

Visse banker opkræver meget høje gebyrer for at indløse en check fra et andet EU-land. I mange lande accepteres checks ikke længere som betalingsmiddel.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: