Senest tjekket: 20/05/2022

WEEE-mærkning

Hvad er WEEE-mærket?

Symbolet angiver, at produktet ikke må smides ud som usorteret affald, men skal sendes til særlige indsamlingsfaciliteter, hvor det bliver genudvundet og genanvendt. WEEE-mærkningen skal stå på alt elektrisk og elektronisk udstyr, der sælges i EU.

<label id="yeb_label_open_external_link" language="da">Linket fører til en anden website</label>

Er det obligatorisk?

Med nogle få undtagelser skal alt elektrisk og elektronisk udstyr, der sælges i EU, være forsynet med et særligt mærke. WEEE-mærkning er obligatorisk for følgende produktkategorier:

Bilaget til EU-direktivet en hr  indeholder en detaljeret fortegnelse over apparater, der falder inden for hver enkelt produktkategori.

Sådan sætter du mærket på produktet

Elektrisk og elektronisk udstyr skal være forsynet med:

Hvis dit produkt er blevet markedsført efter den 13. august 2005, kan du enten:

Disse påskrifter skal trykkes på selve produktet og være permanente, klart synlige og læsbare. Mærket må kun trykkes på emballagen, brugsanvisningen eller garantisedlen i stedet for på produktet, hvis produktet er for lille, eller hvis dets funktion påvirkes af mærkningen.

Hvad koster WEEE-mærkningen?

Registrering og indberetning til det nationale register er gratis. Der er dog økonomiske forpligtelser knyttet til ansvar for affald, som kan variere fra ét EU-land til et andet.

Ansvar for affald

Ud over registrering og påsætning af WEEE-mærket har du også ansvaret for korrekt bortskaffelse dine produkter, når de ikke kan bruges længere.

Læs mere om registreringsprocessen og dit affaldsansvar for elektrisk og elektronisk udstyr.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: