Senest tjekket: 26/03/2021

WEEE-mærkning

Brexit – hvad nu?

Hvad er WEEE-mærket?

Symbolet angiver, at produktet ikke må smides ud som usorteret affald, men skal sendes til særlige indsamlingsfaciliteter, hvor det bliver genudvundet og genanvendt. WEEE-mærkningen skal stå på alt elektrisk og elektronisk udstyr, der sælges i EU.

WEEE-mærkning

Er det obligatorisk?

Med nogle få undtagelser skal alt elektrisk og elektronisk udstyr, der sælges i EU, være forsynet med et særligt mærke. WEEE-mærkning er obligatorisk for følgende produktkategorier:

Bilaget til EU-direktivethren indeholder en detaljeret fortegnelse over apparater, der falder inden for hver enkelt produktkategori.

Sådan sætter du mærket på produktet

Elektrisk og elektronisk udstyr skal være forsynet med:

Hvis dit produkt er blevet markedsført efter den 13. august 2005, kan du enten:

Disse påskrifter skal trykkes på selve produktet og være permanente, klart synlige og læsbare. Mærket må kun trykkes på emballagen, brugsanvisningen eller garantisedlen i stedet for på produktet, hvis produktet er for lille, eller hvis dets funktion påvirkes af mærkningen.

Hvad koster WEEE-mærkningen?

Registrering og indberetning til det nationale register er gratis. Der er dog økonomiske forpligtelser knyttet til ansvar for affald, som kan variere fra ét EU-land til et andet.

Ansvar for affald

Ud over registrering og påsætning af WEEE-mærket har du også ansvaret for korrekt bortskaffelse dine produkter, når de ikke kan bruges længere.

Læs mere om registreringsprocessen og dit affaldsansvar for elektrisk og elektronisk udstyr.

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: