Senest tjekket: 12/09/2022

Erklæring om gensidig anerkendelse

Sæger du allerede varer i ét EU-land, og vil du gerne i gang med at sælge i et andet?

I princippet er et produkt, der er godkendt til salg i ét EU-land, også godkendt til salg i alle de andre EU-lande. I praksis kan myndighederne i et andet EU-modtagerland anmode om yderligere information, inden du får tilladelse til at sælge dine produkter der. En erklæring om gensidig anerkendelse kan hjælpe dig til at give denne information.

Der er tale om en frivillig egenerklæring, som giver producenter, importører og distributører mulighed for over for myndighederne at vise, at deres varer overholder reglerne i et andet EU-land, hvor de allerede sælges.

Erklæringen dækker alle "ikkeharmoniserede" varer af enhver type – dvs. varer, der ikke er omfattet af EU-lovgivning, som fastsætter fælles krav. Den kan også anvendes til landbrugsvarer.

Hvordan kan en erklæring om gensidig anerkendelse hjælpe dig?

Hvis der ikke er nogen forudgående godkendelsesprocedure for dit produkt, kan du frit begynde at sælge produktet i et andet EU-land. Myndighederne i det pågældende land har dog til enhver tid ret til at beslutte, om de vil vurdere de varer, du er begyndt at sælge. De vil skriftligt informere dig om:

Det er valgtfrit at indsende erklæringen:

Hvis du indsender en fuldstændig erklæring om gensidig anerkendelse med dokumentation, kan den myndighed, der foretager vurderingen, ikke anmode dig om yderligere oplysninger eller dokumentation.

Hvis du ikke indsender en erklæring om gensidig anerkendelse, kan myndigheden anmode dig om dokumentation, der:

Myndighederne skal give dig mindst 15 hverdage til at bevise, at dine varer lovligt kan sælges i deres land.

I vurderingsperioden kan du stadig sælge dine produkter frit. Du skal kun stoppe med det, hvis du får en administrativ afgørelse, der begrænser eller nægter adgang til markedet for de pågældende produkter.

Sådan udarbejder du en erklæring om gensidig anerkendelse

Erklæringen består af to dele, som er beskrevet nærmere i EU-forordningen en Linket fører til en anden website. Der er 3 muligheder:

Del I:Oplysninger om varerne

Del I beskriver varerne og eventuelle regler i det EU-land, hvor de allerede sælges. Den skal indeholde:

  1. Et nummer eller en anden reference, der kan bruges til entydigt at identificere varen eller varetypen.
  2. Navn og adresse på producenten, importøren eller distributøren, der udfylder del I af erklæringen.
  3. En beskrivelse af (typen af) varer, som er tilstrækkelig til, at varerne kan identificeres af sporbarhedshensyn. Beskrivelsen kan omfatte et fotografi.
  4. En erklæring om, at varerne:
    1. allerede er solgt lovligt i EU-land X (angiv titel og officiel publikationsreference for de relevante regler og/eller godkendelsesbeslutninger) eller
    2. ikke er omfattet af nogen bestemmelser i EU-land X.
  5. Referenceoplysninger for de procedurer for overensstemmelsesvurdering eller -prøvning, som varerne har undergået (med angivelse af navn og adresse på vurderingsorganet).
  6. Anden dokumentation, der viser, at varerne allerede er solgt lovligt i EU. 

Underskrift fra den producent, importør eller distributør, der er nævnt i punkt 2:

Underskrevet for og på vegne af:

(sted og dato):

(navn, stilling) (underskrift)

Del II: Oplysninger om salg af varer

Del II fokuserer på salg af varer. Den skal indeholde:

7.1 EU-land, hvor varerne allerede sælges (som angivet i 4.1)

7.2 Dato, hvor varen første gang blev solgt i det pågældende land. Du kan f.eks. dokumentere dette ved at vedlægge en faktura.

8. Eventuelle yderligere oplysninger, der kan hjælpe myndighederne med at vurdere, om varerne allerede sælges lovligt i EU-land X.

9. Underskrift fra den producent, importør eller distributør, der har udfyldt del II

Underskrevet for og på vegne af:

(sted og dato):

(navn, stilling) (underskrift)

Regler om sprog

Erklæringen om gensidig anerkendelse skal være skrevet på et af de officielle EU-sprog. De nationale myndigheder kan kræve, at du får erklæringen oversat til det sprog, de ønsker.

 

Advarsel

Sørg for at opdatere erklæringen!

Du skal altid have en ajourført udgave af erklæringen om gensidig anerkendelse.

Er dine produkter blevet nægtet adgang til et marked?

Hvis du mener, at et lands nationale myndigheder med urette har givet afslag på eller begrænset adgangen til deres lands marked, kan du anmode om hjælp fra SOLVITLinket fører til en anden website .

Se også

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: