Senest tjekket: 14/05/2019

Roaming i EU

EU's regler om roaming til hjemmetakst betyder, at du ikke skal betale ekstra roamingafgifter, når du bruger din mobiltelefon på rejser uden for dit hjemland, uanset hvor det er i EU. Disse regler gælder, når du ringer (til mobil- og fastnettelefon), sender SMS'er og bruger datatjenester i udlandet. Reglerne gælder også, når du modtager opkald eller SMS'er i udlandet, også selvom den anden person bruger et andet teleselskab.

Du betaler nøjagtigt den samme pris for at bruge disse tjenester, når du rejser i EU, som du ville gøre, hvis du brugte dem derhjemme. I praksis vil det sige, at dit mobilselskab ganske enkelt opkræver den indenlandske takst for dit forbrug i udlandet eller trækker forbruget fra din mobilpakke.

Eksempel

Ingen ekstra afgifter for at foretage eller modtage opkald i udlandet

Michael bor i Irland og har et mobilabonnement, som omfatter roaming. Takket være EU's regler om roaming til hjemmetakst skal Michael ikke bekymre sig om ekstra afgifter for opkald, han foretager eller modtager til eller fra telefonnumre i EU, når han er på forretningsrejse i Spanien. Folk, som ringer til Michael fra Irland, skal kun betale indenrigstaksten. Hvis Michael ringer til et lokalt spansk nummer, sin familie i Irland eller et nummer i et andet EU-land, skal han kun betale den irske indenrigstakst for disse opkald.

Vilkår

Roaming til hjemmetakst er beregnet til folk, som en gang i mellem rejser uden for det land, de bor i eller har fast tilknytning til, dvs. de arbejder eller studerer der. Det er ikke beregnet til permanent roaming. Så længe du tilbringer mere tid eller bruger din mobiltelefon mere derhjemme end i udlandet, kan du roame frit til hjemmemarkedspris på rejser hvor som helst i EU. Dette regnes for "rimeligt forbrug af roamingtjenester".

Hvis du bruger din mobiltelefon permanent i udlandet, kan dit mobilselskab vælge at tage et gebyr for dit roamingforbrug. Der er dog et loft for sådanne gebyrer (se afsnittet om politikken om rimeligt forbrug nedenfor).

Når du krydser en grænse inden for EU, vil du modtage en SMS fra dit mobilselskab, som fortæller dig, at du nu roamer og minder dig om reglerne om rimeligt forbrug.

Politik om rimeligt forbrug

Mobilselskaberne kan anvende en såkaldt politik om rimeligt forbrug for at sikre sig, at alle kunder, der benytter sig af roaming, har adgang til og gavn af reglerne om roaming til hjemmetakst (dvs. regulerede roamingtjenester til hjemmemarkedspris), når de rejser i EU. Mobilselskaberne kan anvende fair, rimelige og proportionelle kontrolmekanismer for at undgå misbrug af reglerne.

Politik om rimeligt forbrug og datalofter

Når du roamer til hjemmetakst, er der ingen begrænsninger for opkald og SMS'er, men der er regler og lofter for dataforbrug til hjemmemarkedspris, som afhænger af dit abonnement.

I visse tilfælde (se nedenfor), kan du, hvis dit forbrug overstiger et ret højt loft for dataroaming til hjemmetakst, skulle betale et ekstragebyr for roaming, som vil svare til engrosprisloftet for hele EU (4,50 euro/GB data i 2019 plus moms).Engrosroamingprisen er det maksimale, dit indenlandske mobilselskab skal betale til et udenlandsk mobilselskab, når du bruger dataroamingtjenester.

Datalofter - taletidskort

Hvis du har et taletidskort (hvilket vil sige, at du betaler forud for at bruge din mobiltelefon), kan du roame til hjemmetakst. Hvis du betaler pr. enhed, og din indenlandske enhedspris for data er mindre end 4,5 euro pr. GB , kan dit mobilselskab dog fastsætte et loft for den mængde data, der er omfattet af roaming til hjemmetakst.

Hvis dit mobilselskab anvender et loft for dataroaming til hjemmetakst, skal loftet være på mindst den mængde man får ved at dividere den resterende kredit på dit taletidskort med 4,5 euro, så snart du begynder at benytte dataroamingtjenester. Du får samme mængde roamingdata, som du har betalt forud for. Du kan selvfølgelig fylde dit kort op, mens du roamer.

Eksempel

Roaming med taletidskort: datalofter

Jana bor i Slovakiet og har et taletidskort på 20 euro (inklusive moms) til sin mobiltelefon, som dækker opkald, SMS'er og datatjenester. Da hun tager på ferie til Spanien, har hun 12 euro (inklusive moms) tilbage på kortet. Det vil sige, at Jana under ferien i Spanien kan bruge en mængde data, som svarer til den resterende værdi på taletidskortet. Hun får altså mindst 2,6 GB roamingdata ( 12 euro/4,50 euro = 2,6).

Datalofter - nationale pakker med begrænset dataforbrug

Hvis dit mobilabonnement inkluderer en vis mængde data, kan du også bruge denne mængde, når du roamer til hjemmetakst, uden ekstra omkostninger. Det vil sige, at dataloftet i dit abonnement også er loftet for roaming.

Hvis prisen for mobildata i dit abonnement er meget lav (under 2,25 euro pr. GB i 2019), kan dit mobilselskab dog anvende et dataloft for "rimeligt forbrug", der er lavere end loftet i dit mobilabonnement, når du roamer. Loftet beregnes på basis af detailprisen i dit indenlandske mobilabonnement ligesom ved ubegrænset data (se ovenfor). Dit mobilselskab skal oplyse dig om dette loft og advare dig, når du når det. Vær opmærksom på, at du fortsat vil kunne dataroame, men at dit mobilselskab vil pålægge dig et ekstragebyr. Ekstragebyret er engrosprisloftet = 4,5 euro/GB plus moms i 2019. Dataprisloftet falder yderligere efter 2019.

Datalofter - nationale pakker med ubegrænset dataforbrug

Hvis du har et abonnement, hvor du betaler et fast månedligt beløb, som omfatter flere forskellige tjenester med ubegrænset dataforbrug, skal dit mobilselskab give dig et højt loft for dataroaming til hjemmetakst. Det præcise loft afhænger af prisen på din mobilpakke. Mængden af roamingdata skal svare til mindst to gange den mængde, der fås ved at dividere prisen på din mobilpakke (ekskl. moms) med loftet for engrosprisen på dataroaming ( 4,50 euro i 2019).

F.eks.: Du betaler 40 euro (ekskl. moms) for din mobilpakke med ubegrænset taletid, SMS og data. Når du roamer til hjemmetakst i EU, får du ubegrænset taletid og SMS og mindst 17,7 GB data (2x(40 euro/ 4,50 euro) = 17,7).

Dit mobilselskab skal informere dig om den datamængde, der er tilladt under roaming til hjemmetakst. Hvis du overskrider dette loft, mens du roamer, er ekstragebyret engrosprisloftet = 4,50 euro/GB plus moms i 2019. Dataprisloftet falder yderligere efter 2019.

Andre abonnementer

Mobilselskaber kan også tilbyde abonnementer uden roamingtjenester eller særlige alternative roamingaftaler med takster, der ikke er omfattet af reglerne om roaming til hjemmetakst (f.eks. hvis du roamer uden for EU), men sådanne muligheder skal tilvælges af kunden selv. Da mobilselskaberne gerne må tilbyde lavere takster, er det en god idé at se dig omkring efter det tilbud, der passer bedst til dine behov.

Politik om rimeligt forbrug - overvågning

Som led i politikken om rimeligt forbrug kan din mobilselskab overvåge og kontrollere dit roamingforbrug over en periode på 4 måneder. Hvis du i denne periode bruger mere tid i udlandet end hjemme, og dit roamingforbrug er større end dit indenlandske forbrug , kan dit mobilselskab kontakte dig og bede dig om at redegøre for din situation. Du får 14 dage til at gøre det i. Hvis du fortsat bruger mere tid i udlandet end hjemme, og dit roamingforbrug fortsat er større end dit indenlandske forbrug, kan dit mobilselskab begynde at tage et ekstragebyr for dit roamingforbrug. Der er følgende lofter for ekstragebyret (ekskl. moms):

Loftet for data vil gradvist falde den 1. januar hvert år som følger: 3,50 euro, 3 euro til 2,5 euro i 2022. Loftet efter 2019 kan blive ændret efter en evaluering af engrosroamingmarkedet i 2019.

Politik om rimeligt forbrug - grænsependlere

Hvis du arbejder i ét EU-land og bor i et andet, kan du vælge et mobilselskab i et hvilket som helst af de to lande og roame til hjemmetakst med et SIM-kort fra enten det land, du bor i, eller det land, du arbejder i. Politikken om rimeligt forbrug med roaming til hjemmetakst gælder: så længe du mindst én gang om dagen kobler dig på dit indenlandske mobilselskabs netværk, regnes det som en dag, du er hjemme i det land, hvor du har dit abonnement (også selvom du rejser til udlandet samme dag).

Opkald fra dit hjemland til et andet EU-land

EU-reglerne begrænser også det beløb, du kan blive afkrævet, når du ringer eller sender en SMS til et andet EU-land hjemmefra. Du skal højst betale 0,19 euro (plus moms) pr. minut for opkald til et andet EU-land og højst 0,06 euro (plus moms) pr. SMS, du sender til et andet EU-land.

Husk, at når du ringer til et andet EU-land, mens du roamer i EU, skal du betale dit hjemlands interne takst for disse opkald.

Roaming uden for EU

Prisen på roaming (særligt dataroaming) uden for EU kan være høj, så undersøg prisen for roaming uden for EU hos dit mobilselskab, hvis du vil undgå store roamingregninger.

Roaming ombord på skib eller fly

Når du rejser med skib eller fly i EU, kan du roame til hjemmetakst så længe du er koblet på et jordbaseret mobilnet. Hvis mobiltjenester tilbydes via satellitsystemer, gælder reglerne om roaming til hjemmetakst ikke længere, og du skal betale for ikke-regulerede roamingtjenester (uden prisloft).

Beskyttelse af personoplysninger

Dit mobilselskab skal overholde de relevante regler om beskyttelse af personoplysninger og må kun bruge dine oplysninger (som de i forvejen benytter til at sende dig din regning) til at kontrollere og sammenligne dit roamingforbrug med dit indenlandske forbrug.

Dine forbrugerrettigheder, hvis noget går galt

Hvis du mener, at dit mobilselskab ikke har respekteret din ret til at roame til hjemmetakst, og du har skullet betale for roamingtjenester under din rejse i EU, skal du kontakte dit mobilselskab og benytte deres klageprocedure til at klage over ekstraomkostningerne.

Hvis du ikke er tilfreds med deres svar, kan du kontakte den relevante nationale tilsynsmyndighed i dit land, som oftest den nationale telekommunikationsmyndighed, som så vil afgøre sagen.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: