Senest tjekket: 18/10/2022

Roaming: brug af mobiltelefon i EU

Når du rejser til et andet EU-land, skal du ikke betale noget ekstra for at bruge din mobiltelefon. Dette kaldes roaming eller roaming til hjemmetakst. For dine opkald (til mobil- og fastnettelefoner), dine sms'er og din brug af data (webbrowsing, musik og videostreaming osv.) skal du betale den sædvanlige indlandstakst, dvs. den samme pris som for opkald, sms'er og dataforbrug i dit hjemland.

Den samme regel gælder for de opkald og sms'er, du modtager, mens du opholder dig i et andet EU-land. Du skal altså ikke betale ekstra for at modtage opkald eller sms'er i udlandet inden for EU, heller ikke selv om den person, der ringer eller skriver til dig, benytter et andet mobilselskab.

Eksempel

Ingen ekstra afgift for at foretage eller modtage opkald i et andet EU-land

Michael bor i Irland og har et abonnement hos et irsk mobilselskab, som går ud på, at han betaler 0,10 euro pr. minut for opkald og 0,05 euro pr. sms i Irland. Når han tager på forretningsrejse til Spanien, skal Michael ikke bekymre sig om at betale ekstra for opkald til eller fra numre i EU – uanset hvilket EU-land, det drejer sig om.

Folk, som ringer til Michael fra Irland, skal kun betale den normale indenrigstakst. Hvis Michael ringer til et lokalt spansk nummer, til sin familie i Irland eller til et nummer i et hvilket som helst andet EU-land, skal han kun betale den irske indenrigstakst (0,10 euro pr. minut) for disse opkald. Og hans sms'er i Spanien, til Irland eller til et hvilket som helst andet EU-land koster 0,05 euro – ligesom derhjemme.

Hvad er roaming?

Roaming betyder brug af din mobiltelefon, når du lejlighedsvist rejser uden for det land, som du bor i eller har fast tilknytning til, f.eks. fordi du arbejder eller studerer der. Det vil sige, at hvis du tilbringer mere tid hjemme end i udlandet, eller hvis du bruger din mobiltelefon mere hjemme end i udlandet, anses du for at benytte roaming, når du bruger mobiltelefonen i udlandet. Du skal derfor betale din sædvanlige takst for opkald, sms'er og dataforbrug i EU. Dette regnes for "rimeligt forbrug af roamingtjenester".

Når du krydser en grænse inden for EU, skal du modtage en sms fra dit mobilselskab, som fortæller dig, at du nu roamer, og minder dig om reglerne om rimeligt forbrug.

Advarsel

Hvis du bruger din mobiltelefon permanent i udlandet, f.eks. hvis du flytter til udlandet og bruger et SIM-kort fra dit hjemland, kan dit mobilselskab opkræve en ekstra afgift for roaming. Der er dog fastsat et loft for disse afgifter i overensstemmelse med politikken om rimeligt forbrug.

Er mit dataforbrug begrænset pga. politikken om rimeligt forbrug?

Mobilselskaberne kan anvende en såkaldt politik om rimeligt forbrug for at sikre sig, at alle kunder, der benytter sig af roaming, har adgang til og gavn af reglerne om roaming til hjemmetakst (dvs. opkald, sms'er og dataforbrug til samme pris som i deres hjemland), når de rejser i EU. Det betyder, at dit mobilselskab kan anvende fair og rimelige kontrolsystemer for at undgå, at kunderne misbruger reglerne.

Når du roamer, er der ingen mængdebegrænsning på dine opkald eller sms'er. For opkald eller sms'er, der ikke er omfattet af dit abonnement, vil du blive opkrævet samme takst, som du betaler i dit hjemland. Der er dog regler med lofter for, hvor stort et dataforbrug, du kan have til hjemmetakst. Disse lofter afhænger af, hvilken type abonnement du har.

I visse tilfælde (se nedenfor), kan du skulle betale et ekstragebyr for dataroaming, som svarer til engrosprisloftet for hele EU. I 2022 er det 2 euro pr. GB data plus moms, og det vil falde med tiden. Fra og med 2027 vil det blive reduceret til 1 euro pr. GB plus moms.

Jeg har et taletidskort

Hvis du har et taletidskort (hvilket betyder, at du betaler forud for at bruge din mobiltelefon), kan du bruge din mobiltelefon i andre EU-lande til hjemmetakst. Men hvis du betaler pr. dataenhed, og din hjemmetakst for data er lavere end 2 euro pr. GB, kan dit mobilselskab fastsætte et loft for den mængde data, der er omfattet af roaming til hjemmetakst.

Hvis dit mobilselskab anvender et loft for dataroaming til hjemmetakst, skal loftet være på mindst den mængde, man får ved at dividere den resterende datamængde på dit taletidskort med 2 euro, så snart du begynder at benytte dataroamingtjenester. Dermed får du den mængde roamingdata, som du har betalt forud for. Du kan selvfølgelig godt fylde dit kort op, mens du er på rejse.

Eksempel

Roaming med taletidskort: datalofter

Jana bor i Slovakiet og har et taletidskort på 15 euro (inkl. moms) til sin mobiltelefon, som dækker opkald, sms'er og dataforbrug. Da hun tager på ferie til Spanien, har hun 12 euro (inkl. moms) tilbage på kortet. Det vil sige, at Jana under ferien i Spanien kan bruge en mængde data, som svarer til den resterende værdi på taletidskortet. Hun får altså mindst 6 GB roamingdata (12 euro/2 euro = 6).

Jeg har et mobilabonnement med begrænset dataforbrug

Hvis du har et abonnement med begrænset dataforbrug, kan du bruge den tilladte datamængde, når du rejser inden for EU, uden at skulle betale ekstra. Det tilladte dataforbrug i dit abonnement er dit loft, når du roamer.

Hvis prisen for mobildata i dit abonnement er meget lav (under 1 euro pr. GB i 2022 og faldende med tiden), kan dit mobilselskab dog anvende et dataloft for "rimeligt forbrug", når du roamer. Dette loft kan være lavere end loftet for dit dataforbrug i dit hjemland.

Loftet beregnes på basis af prisen i dit indenlandske mobilabonnement. Dit mobilselskab skal oplyse dig om dette loft og advare dig, når du når det. Du kan fortsætte med dataroaming, når du har nået dit loft, men dit mobilselskab vil så opkræve et ekstragebyr. Ekstragebyret må dog ikke overstige engrosprisloftet (2 euro pr. GB plus moms i 2022).

Jeg har et mobilabonnement med ubegrænset dataforbrug

Hvis du har et mobilabonnement, hvor du betaler et fast månedligt beløb, som omfatter flere forskellige tjenester med ubegrænset dataforbrug, skal dit mobilselskab give dig et højt loft for dataroaming. Det præcise loft afhænger af prisen på dit mobilabonnement. Dog skal mængden af roamingdata svare til mindst to gange det beløb, der fås ved at dividere prisen på dit mobilabonnement (ekskl. moms) med loftet for engrosprisen på dataroaming (2 euro plus moms i 2022).

Dit mobilselskab skal fortælle dig, hvor meget data du har ret til at bruge. Hvis du går over dit loft, mens du er i udlandet, skal du betale ekstra. Ekstragebyret må dog ikke overstige engrosprisloftet (2 euro pr. GB plus moms i 2022).

Eksempel

Brug af data i udlandet med et mobilabonnement med ubegrænset dataforbrug

Paulina bor i Luxembourg og betaler 40 euro (ekskl. moms) for sit mobilabonnement, som giver ret til et ubegrænset antal opkald og sms'er og ubegrænset dataforbrug. Når hun bruger sin mobil på ferie i Italien, har hun ubegrænset taletid og sms-forbrug og mindst 40 GB data (2x(40 euro/2 euro) = 40).

Andre kontrakter

Mobilselskaberne kan også tilbyde abonnementer uden roamingtjenester eller særlige roamingabonnementer med takster, som falder uden for EU's regler, og som gælder f.eks. hvis du roamer uden for EU. Du skal dog selv aktivt tilvælge disse typer af abonnementer.

Overvågning af din roaming

Som led i sin politik om rimeligt forbrug kan dit mobilselskab overvåge og kontrollere dit roamingforbrug i en periode på 4 måneder. Hvis du i denne periode bruger mere tid i udlandet end hjemme, OG dit roamingforbrug er større end dit indenlandske forbrug, kan dit mobilselskab kontakte dig og bede dig om at redegøre for din situation. Du har 14 dage til at gøre dette.

Hvis du fortsat bruger mere tid i udlandet end hjemme, og dit roamingforbrug fortsat er større end dit indenlandske forbrug, kan dit mobilselskab begynde at tage ekstra betaling for dit roamingforbrug. Der er følgende lofter for ekstragebyrer (ekskl. moms):

Roaming for grænsearbejdere

Hvis du arbejder i ét EU-land og bor i et andet, kan du vælge et mobilselskab i et hvilket som helst af de to lande og roame med et SIM-kort enten fra det land, du bor i, eller fra det land, du arbejder i. Politikken om rimeligt forbrug gælder på denne måde: Forudsat at du mindst én gang om dagen kobler dig på dit indenlandske mobilselskabs netværk, regnes det som en dag, hvor du er hjemme i det land, hvor du har dit abonnement (også selvom du rejser til udlandet samme dag).

Kan jeg bruge min mobiltelefon ombord på et skib eller fly?

Ja, men pas på. Du skal ikke betale ekstra for at bruge din mobiltelefon, når du rejser med skib eller fly, blot du er tilsluttet et jordbaseret mobilnetværk, f.eks. i en havn, på en flod eller i en lufthavn. For mobiltjenester, der leveres via satellitsystemer, gælder EU-reglerne om roaming til hjemmetakst imidlertid ikke, og du skal betale for roamingtjenester, der ikke har prisloft. For at undgå ekstra omkostninger skal du deaktivere roaming på din enhed eller aktivere flytilstand, mens du er om bord.

Roaming uden for EU

Prisen på roaming (særligt dataroaming) uden for EU kan være høj, så undersøg prisen for roaming uden for EU hos dit mobilselskab, inden du tager af sted, hvis du vil undgå store regninger.

Dine forbrugerrettigheder, hvis noget går galt

Hvis du mener, at dit mobilselskab har overtrådt dine rettigheder, skal du kontakte mobilselskabet og følge den fastlagte klageprocedure.

Hvis du ikke er tilfreds med selskabets svar, kan du kontakte den nationale tilsynsmyndighed en Linket fører til en anden website i dit land, som oftest den nationale telekommunikationsmyndighed, som så vil afgøre sagen.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: