Senest tjekket: 14/03/2023

Kontaktpunkter vedrørende sundhedsydelser i udlandet

Nationale kontaktpunkter

Alle EU-lande har mindst ét nationalt kontaktpunkt (nogle har også regionale eller lokale kontaktpunkter), som kan svare på spørgsmål om, hvordan man arrangerer behandling i et andet EU-land.

Vælg land:

  • Tysklanddede
  • Grækenlandgren
  • Ungarnhuenhu
  • Islandisen
  • Irlandieen
  • Italieniten
  • Letlandlvenlv
  • Liechtensteinlide
  • Litauenlten
  • Luxembourgluen

Kontaktpunktet i dit hjemland

Det nationale kontaktpunkt kan fortælle dig om din ret til behandling i andre EU-lande, bl.a.:

Kontaktpunktet i behandlingslandet

Det nationale kontaktpunkt kan oplyse dig om:

Sygesikringsinstitutioner

Din sygesikring kan også oplyse dig om din ret til nødvendig eller planlagt behandling i et andet EU-land. Den kan f.eks. fortælle dig om, hvordan du får et europæisk sygesikringskort (det blå kort), og om refusion, forhåndstilladelse og administrative formaliteter i forbindelse med behandling i udlandet.

Sundhedsudbydere

Sundhedsudbydere som hospitaler, klinikker og lignende skal informere dig om:

Sundhedsudbyderen skal give dig en kopi af din skriftlige eller elektroniske journal, hvis du søger behandling i udlandet, eller hvis du har modtaget behandling i et andet land.

SOLVIT

Hvis du mener, at dine EU-rettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser ikke er blevet overholdt, kan du kontakte SOLVIT en for at få hjælp.
SOLVIT er en tjeneste, som leveres af de nationale myndigheder i alle EU-landene og i Island, Liechtenstein og Norge. SOLVIT er gratis og har et mål om at finde en løsning inden for 10 uger – fra den dag din sag tages op af SOLVIT-centret i det land, hvor problemet er opstået.
 

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: