Forretninger
Senest tjekket: 25/11/2022

Kontaktpunkter vedrørende sundhedsydelser i udlandet

Nationale kontaktpunkter

Alle EU-lande har mindst ét nationalt kontaktpunkt (nogle har også regionale eller lokale kontaktpunkter), som kan svare på spørgsmål om, hvordan man arrangerer behandling i et andet EU-land.

Vælg land:

 • Tysklanddede
 • Grækenlandgren
 • Ungarnhuenhu
 • Islandisen
 • Irlandieen
 • Italieniten
 • Letlandlvenlv
 • Liechtensteinlide
 • Litauenlten
 • Luxembourgluen

  * Der foreligger ingen oplysninger endnu.

  Har du stadig spørgsmål?

  Kontaktpunktet i dit hjemland

  Det nationale kontaktpunkt kan fortælle dig om din ret til behandling i andre EU-lande, bl.a.:

  Kontaktpunktet i behandlingslandet

  Det nationale kontaktpunkt kan oplyse dig om:

  Sygesikringsinstitutioner

  Din sygesikring kan også oplyse dig om din ret til nødvendig eller planlagt behandling i et andet EU-land. Den kan f.eks. fortælle dig om, hvordan du får et europæisk sygesikringskort (det blå kort), og om refusion, forhåndstilladelse og administrative formaliteter i forbindelse med behandling i udlandet.

  Sundhedsudbydere

  Sundhedsudbydere som hospitaler, klinikker og lignende skal informere dig om:

  Sundhedsudbyderen skal give dig en kopi af din skriftlige eller elektroniske journal, hvis du søger behandling i udlandet, eller hvis du har modtaget behandling i et andet land.

  SOLVIT

  Hvis du mener, at dine EU-rettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser ikke er blevet overholdt, kan du kontakte SOLVIT en for at få hjælp.
  SOLVIT er en tjeneste, som leveres af de nationale myndigheder i alle EU-landene og i Island, Liechtenstein og Norge. SOLVIT er gratis og har et mål om at finde en løsning inden for 10 uger – fra den dag din sag tages op af SOLVIT-centret i det land, hvor problemet er opstået.
   

  EU-lovgivning

  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

  Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

  Del denne side: