Forretninger
Senest tjekket: 24/10/2019

Underholdspligt – støtte til familiemedlemmer

Brexit – hvad nu?

Reglerne om underholdspligt kan variere fra land til land i EU, og bidragene er ikke lige store overalt. Men EU's regler træder i kraft, hvis du skal betale eller modtage underholdsbidrag til eller fra en person i et andet EU-land.

Hvor kan jeg indgive en anmodning vedrørende underhold?

Du kan primært indgive en anmodning om underhold til domstolen:

Hvis din tidligere ægtefælle eller slægtning er enig, kan I på visse betingelser i fællesskab beslutte, hvilken domstol der skal behandle jeres sag. Det gælder dog ikke, hvis sagen vedrører underholdspligt over for et barn på under 18 år. 

Hvilke regler gælder for min sag om underhold?

I tilfælde, hvor der er to eller flere EU-lande involveret, er det ikke nødvendigvis lovgivningen i det land, hvor du kan indgive din anmodning, der gælder for underholdspligten.

Find ud af, hvilke love der gælder for din sag om underhold, hvordan problemer med lovvalg kan løses, og hvilke konsekvenser det kan få.

De centrale myndigheder med ansvar for underhold i det EU-land, du bor i, kan hjælpe dig med at indgive din anmodning om underhold i udlandet: find de relevante centrale myndigheder.

Håndhævelse af afgørelser om underhold i udlandet

En afgørelse om underhold, som er truffet og erklæret eksigibel i ét EU-land, kan håndhæves i et hvilket som helst andet EU-land.

Undtagelse - Danmark

Afgørelser, som er truffet i Danmark, skal igennem en forenklet procedure for at kunne håndhæves.

De centrale myndigheder med ansvar for underhold i det EU-land, du bor i, kan hjælpe dig med at inddrive underholdsbidraget: find de relevante centrale myndigheder.

Find nationale oplysninger om håndhævelse, den forenklede EU-procedure for håndhævelse af afgørelser om underhold og de myndigheder, der tager sig af det:

Vælg land:

 • Belgienbeda
 • Bulgarienbgda
 • Cyperncyda
 • Det Forenede Kongerige – Englandgb-engda
 • Det Forenede Kongerige – Nordirlandgb-nirda
 • Det Forenede Kongerige – Skotlandgb-sctda
 • Det Forenede Kongerige – Walesgb-wlsda
 • Estlandeeda
 • Finlandfida
 • Grækenlandgrda
 • Italienitda
 • Kroatiencrda
 • Letlandlvda
 • Luxembourgluda
 • Maltamtda
 • Nederlandenenlda
 • Polenplda
 • Portugalptda
 • Rumænienroda
 • Slovakietskda
 • Sloveniensida
 • Spanienesda
 • Sverigeseda
 • Tjekkietczda
 • Tysklanddeda
 • Ungarnhuda
 • Østrigatda

  Spørgsmål og svar

  EU-lovgivning

  Brug for information om reglerne i et bestemt land?

  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

  Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

  Del denne side: