Forretninger
Senest tjekket: 05/05/2022

Universitetsgebyrer og økonomisk støtte

Undervisningsafgifter og tilskud

Universitetsafgifterne en er meget forskellige i Europa - i visse EU-lande er der gratis adgang til videregående uddannelser, mens det kan være ganske dyrt at gå på universitetet i andre lande. Økonomisk støtte i form af stipendier, tilskud og lån afhænger også af forskellige kriterier.

Oversigt over afgifter og tilskud.

Som EU-borger, der studerer i et andet EU-land:

Advarsel

Ligestillingen gælder ikke nødvendigvis uddannelsesstøtte og -lån. Nogle lande kan dog vælge at give udenlandske studerende støtte på eget initiativ.

Udenlandske studerende, som allerede er fastboende

Selv hvis du ikke er statsborger i det land, hvor du vil læse, har du ret til uddannelsesstøtte på samme vilkår som landets egne borgere, hvis du har boet der i mindst fem år.

Økonomisk støtte i de forskellige lande

Vælg land

Find og sammenlign de vigtigste tilskud og stipendier i EU-landene en (og uden for EU).

Du kan også finde oplysninger om tilskud til at studere i udlandet ved at kontakte undervisningsministeriet i dit hjemland.

Hvis du vælger at læse i udlandet, kan du måske stadig få uddannelsesstøtte fra dit hjemland. Det afgør de nationale myndigheder. Det er dog kun tilladt at modtage den form for støtte i en begrænset periode.

Eksempel

Tjek betingelserne for uddannelsesstøtte i dit hjemland

Johs fra Danmark besluttede at gå i gang med en toårig mastergrad i Holland efter at have læst i USA i fire år. På det tidspunkt gav de danske myndigheder SU til danske studerende i op til seks år. Der var dog et loft på fire år for danske studerende, hvis de læste i udlandet. Johs vidste ikke noget om loftet. Fordi han havde fået SU til at læse i fire år i USA, kunne han desværre ikke få støtte til sine studier i Holland.

Spørgsmål og svar

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: