Senest tjekket: 12/08/2022

Leveringer og ordrebehandlinger ved onlinesalg

Leveringstjenester

Når du vælger en leveringsløsning, skal du tage hensyn til din virksomheds størrelse, dit produkts egenskaber, om du kun driver virksomhed i dit hjemland eller på tværs af landegrænserne, din forretningsmodel og dine kunders behov og præferencer.

Du skal også sørge for, at du er bekendt med nationale krav og EU-krav vedrørende dine kunders rettigheder og de regler, der gælder for specifikke kategorier af produkter, som du vil sende rundt i Europa.

Handlende på nettet forventer at kunne vælge mellem flere fleksible leveringsmuligheder. Af vigtige hensyn i denne forbindelse kan nævnes:

Advarsel

 Du skal tage hensyn til, at der kan være nationale forskelle i kundernes foretrukne leveringsmuligheder og acceptable forsendelsestider. Du kan tjekke den nationale praksis ved at kontakte sammenslutningen for e-handel en i dit eget land eller bestemmelseslandet.

 Du kan foreslå dine kunder forskellige leveringsmuligheder.kunder. Du skal give en nøjagtig beskrivelse af omkostningerne ved hver leveringstjeneste. Husk at angive klart, om leveringsomkostningerne er inkluderet i et pristilbud.

 Sørg for at oplyse dine kunder om leveringsbetingelserne (herunder returproceduren og omkostningerne ved returnering af varerne), inden de afgiver deres bestilling. Du skal betale omkostningerne til returnering af varerne, hvis du ikke oplyser dine kunder ordentligt om returproceduren.

Afhængig af vægten, størrelsen, volumen (enkelte eller store mængder) og bestemmelsesstedet for de pakker, du sender afsted, kan du finde den operatør, der passer til dine behov:

Specialiserede leverandører af kurértjenester kan tilbyde dig bedre priser, en bredere vifte af tjenester af højere kvalitet samt pålidelige leveringstjenester:

Læs mere om pakketjenester i EU, såsom et værktøj, der kan hjælpe dig med at finde en passende tjeneste og pris for dine forsendelser, som overskrider landegrænserne.

Andre tjenester, som er relevante i forbindelse med en levering

Du skal tilbyde en leveringstidsramme, der ikke er senere end 30 dage efter købet, medmindre andet er angivet. Du er ansvarlig for eventuelle forsinkelser og beskadigede genstande under transporten. Få mere at vide om, hvad dine kunder kan forvente, her.

Overholdelse af krav til levering af produkter

EU's regler finder anvendelse på forskellige områder, afhængigt af typen af varer og tjenesteydelser du sælger online:

Leveringsforpligtelser over for dine kunder

Du skal overholde den aftalte leveringsfrist, og du er ansvarlig for eventuelle tab og skader på varerne, inden de fysisk når frem til dine kunder.

Du er desuden direkte ansvarlig for klager fra kunder, herunder klager vedrørende levering af varerne.

Når du skal håndtere leveringsrelaterede klager, vil du normalt skulle kontakte den leverandør af kurértjenester, som du har en kontraktaftale med (uanset hvor mange underleverandører, som leverandøren af kurértjenester har samarbejdet med), for at nå en tilfredsstillende løsning for din kunde.

Hvis din leverandør af kurértjenester ikke kan tilbyde en tilfredsstillende løsning, kan det være nyttigt at gøre brug af udenretslige tvistbilæggelsesordninger eller andre europæiske retlige procedurer.

Hvis du har brugt en forsyningspligtig leverandør, kan du også få yderligere hjælp og vejledning ved at kontakte den nationale offentlige klageinstans en .

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: