At leve og rejse
Senest tjekket: 14/04/2020

Beskatning af moder- og datterselskaber

Brexit – hvad nu?

Udbytteudlodning på tværs af grænserne

Hvis du har et moderselskab i ét EU-land og et datterselskab i et andet, kan du undgå eventuelle skattemæssige problemer (f.eks. dobbeltbeskatning) i forbindelse med fordeling af udbytte mellem disse selskaber.

Det gælder, hvis:

Fritagelser for kildeskat

Der kan opkræves kildeskat af selskabers overskud forud for den fuldstændige selvangivelse (hvorefter kildeskatten kan blive refunderet, eller der kan blive pålagt yderligere skat). For moderselskaber og deres datterselskaber kan udbytteudlodningen blive fritaget for kildeskat. Det fungerer begge veje:

Det gælder både i det land, hvor datterselskabet har hjemme, og det land, hvor moderselskabet har hjemme, hvis de begge er EU-lande.

Undgå dobbeltbeskatning

Dobbeltbeskatning (samtidige skattekrav fra mere end ét land) kan forekomme, hvis skattereglerne ikke følges korrekt. Så for at undgå dobbeltbeskatning af overskuddet, skal du:

Hybridlån – dobbelt skattefrihed

Dobbelt skattefrihed kan forekomme, hvis du betaler afdrag på grænseoverskridende hybridlån (Finansielle instrumenter, der på grund af sine elementer af både gæld og egenkapital, kan give anledning til forskellig kvalificering i skattemæssig henseende i de forskellige medlemslande.) som:

For at undgå dette:

Hvilke former for selskaber er omfattet af disse regler?

I visse tilfælde er det op til EU-landene selv at afgøre, hvilke selskaber der er omfattet af reglerne. Læs mere i bilaget til direktivet i linket herunder.

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: