At leve og rejse
Senest tjekket: 15/03/2019

Beskatning af moder- og datterselskaber

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Udbytteudlodning på tværs af grænserne

Hvis du har et moderselskab i ét EU-land og et datterselskab i et andet, kan du undgå eventuelle skattemæssige problemer (f.eks. dobbeltbeskatning) i forbindelse med fordeling af udbytte mellem disse selskaber.

Det gælder, hvis:

Fritagelser for kildeskat

Der kan opkræves kildeskat af selskabers overskud forud for den fuldstændige selvangivelse (hvorefter kildeskatten kan blive refunderet, eller der kan blive pålagt yderligere skat). For moderselskaber og deres datterselskaber kan udbytteudlodningen blive fritaget for kildeskat. Det fungerer begge veje:

Det gælder både i det land, hvor datterselskabet har hjemme, og det land, hvor moderselskabet har hjemme, hvis de begge er EU-lande.

Undgå dobbeltbeskatning

Dobbeltbeskatning (samtidige skattekrav fra mere end ét land) kan forekomme, hvis skattereglerne ikke følges korrekt. Så for at undgå dobbeltbeskatning af overskuddet, skal du:

Hybridlån – dobbelt skattefrihed

Dobbelt skattefrihed kan forekomme, hvis du betaler afdrag på grænseoverskridende hybridlån som:

For at undgå dette:

Hvilke former for selskaber er omfattet af disse regler?

I visse tilfælde er det op til EU-landene selv at afgøre, hvilke selskaber der er omfattet af reglerne. Læs mere i bilaget til direktivet i linket herunder.

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: