At leve og rejse
Senest tjekket: 23/06/2022

Indberetning af konkurrencebegrænsende adfærd

Hvordan anmelder du konkurrencebegrænsende adfærd?

Hvis du støder på forretningspraksis, der kan begrænse konkurrencen, kan du anmelde den. Hvis situationen er specifik og begrænset til det land eller område, hvor du bor, eller indebærer højst tre andre EU-lande, skal du først kontakte din nationale konkurrencemyndighed.

Vælg land

Hvis du ikke er sikker på problemets art, kan du kontakte Kommissionen på: comp-market-information@ec.europa.eu en sk eller skrive til:

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Konkurrence
Registreringskontor for kartelsager
1049 Bruxelles, Belgien

Hvis du mener, at din virksomhed er involveret i et kartel eller anden form for aktivitet, der begrænser konkurrencen, skal du vide, at den første til at fremlægge bevismateriale for et kartel kan opnå bødefritagelse! (se samarbejdsordningen en ).

Første kontakt til Kommissionen bør ske pr. fax til  32 2 2994585 eller telefonisk til  32 2 2984190 eller  32 2 2984191.

Kræv erstatning

Du kan kræve erstatning, hvis du kan bevise, at din virksomhed har betalt for meget eller har lidt et tab som følge af et kartel eller misbrug af en dominerende stilling på markedet. I henhold til lovgivningen formodes karteller altid at have skadelig virkning.

Hvad er fristen for at kræve erstatning?

Du har 5 år (fra det tidspunkt, hvor du for første gang blev bekendt med overtrædelsen) til at kræve erstatning eller 1 år, efter at en konkurrencemyndigheds afgørelse om overtrædelsen bliver endelig (i visse tilfælde kan medlemslandene give dig mere end et år).

Fremlægning af beviser

De nationale domstole i medlemslandene kan beordre virksomheder til at fremlægge relevante beviser, hvis ofre kræver erstatning. Hvis din virksomhed skal fremlægge beviser, vil alle fortrolige forretningsoplysninger, som fremlægges i forbindelse med sagen, blive beskyttet.

Bevis på overtrædelse på tværs af lande

Når de nationale konkurrencemyndigheder træffer endelige afgørelser om overtrædelse, kan disse afgørelser fremlægges som bevis ved de nationale domstole i andre EU-lande. Det styrker dit argument, når du kræver erstatning.

Overvæltning af overpriser

Hvis du er indirekte forbruger af en virksomhed, der overtræder konkurrencereglerne, kan du kræve erstatning for enhver overpris, som en direkte kunde af den pågældende virksomhed har sendt videre til dig, f.eks. en forhandler af varer, der omfattet af et kartel.

Selvom du skal bevise, hvor stor skade din virksomhed har lidt, hjælpes du på vej af retsformodningen om overvæltning.

Et eksempel på overvæltning af overpriser er tab, som sendes videre til andre: Virksomheden foretager en betaling og kræver tilbagebetaling - og opkræver derefter beløbet som gæld fra sine kunder.

Virksomheder, der medvirker i overtrædelsen

Alle virksomheder, der deltager i et kartel eller en anden konkurrencebegrænsende aftale, er ansvarlige for hele skaden. Du kan som skadelidt selv vælge, hvem du vil kræve erstatning af.

En virksomhed, der har medvirket i overtrædelsen, kan kræve bidrag fra andre medvirkende virksomheder, hvis den har betalt mere i erstatning end sin relative andel. Den andel og de kriterier, den er baseret på, afgøres af domstolen i henhold til national lovgivning.

Fusioner

Virksomheder af en vis størrelse (fra og med en kombineret samlet omsætning på verdensplan på 2,5 mia. euro), der driver forretning i EU og ønsker at fusionere, skal bede Europa-Kommissionen om godkendelse, uanset hvor de har hovedsæde. Godkendelse af fusionen afhænger af, hvilken markedsandel den fusionerede virksomhed vil få i EU. Fusioner mellem små virksomheder er normalt ikke begrænset.

Statsstøtte

EU's regler forbyder generelt statsstøtte (som kan antage forskellige former, som f.eks. gavebidrag, rentetilskud, skattelettelser og lånegarantier), fordi de risikerer at give nogle virksomheder en fordel i forhold til deres konkurrenter og dermed fordreje konkurrencen.

Statsstøtte kan være tilladt i følgende tilfælde:

Europa-Kommissionen holder øje med denne form for støtte. Hvis du kender til statsstøtte, der overtræder reglerne, kan du anmelde det på nettet.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: