Последна проверка: 23/06/2022

Съобщаване за антиконкурентно поведение

Как да съобщите за антиконкурентно поведение?

Ако попаднете на търговски практики, които може да ограничават конкуренцията, можете да съобщите за тях. Ако ситуацията е специфична и ограничена до страната или района, в който живеете, или се отнася до не повече от 3 други страни от ЕС, най-напред се свържете с националния орган за защита на конкуренцията във вашата страна.

Изберете държава

Ако не сте сигурен какъв точно е проблемът, можете да се обърнете към Европейската комисия на comp-market-information@ec.europa.eu en sk или да пишете на адрес:

European Commission, Directorate General for Competition
Antitrust Registry
B-1049 Brussels, Belgium

Ако смятате, че вашето предприятие участва в картел или друга дейност, ограничаваща конкуренцията, знайте, че първото предприятие, представило информация за картел, може да бъде напълно освободено от глоби! (вижте програмата за освобождаване от санкции en ).

Първоначална връзка с Европейската комисия следва да се осъществява по факс на номер 32 2 2994585 или по телефона на номер 32 2 2984190 или 32 2 2984191 .

Иск за обезщетение

Можете да предявите иск за обезщетение, ако сте в състояние да докажете, че вашето предприятие е понесло допълнителни разходи или е загубило приходи вследствие на действия на картел или на злоупотреба с господстващо положение на пазара. Съществува законова презумпция, че картелите причиняват вреди.

В какъв срок трябва да предявите иск?

Разполагате с 5 години (от момента, в който сте научили за нарушението), за да предявите иск за обезщетение, или 1 година, след като решението на органа за защита на конкуренцията относно нарушението стане окончателно (в някои случаи държавите от ЕС могат да ви дадат повече от 1 година).

Разкриване на доказателства

Националните съдилища в държавите от ЕС могат да наредят на предприятията да разкрият съответните доказателства, когато е предявен иск за обезщетение. Ако вашата фирма трябва да разкрие доказателства, всяка поверителна търговска информация във връзка със случая ще бъдат защитена.

Трансгранични доказателства за нарушение

След като национален орган за защита на конкуренцията вземе окончателно решение по нарушение, решението може да бъде представено като доказателство пред съда в друга страна от ЕС. Това ще подсилите аргументите ви, когато подавате иск за обезщетение.

Прехвърляне на надценки

Дори ако сте непряк клиент на нарушител, можете да предявите иск за обезщетение за всички надценки, които са ви прехвърлени от пряк клиент на нарушителя, напр. препродавач на стоки, предмет на картел.

Въпреки че трябва да докажете размера на вредите, които вашето предприятие е понесло по този начин, във ваша помощ е законовата презумпция за прехвърляне на надценката.

Пример за прехвърлянето на надценки е прехвърлянето загуба – дадена компания извършва разход и се стреми да го компенсира, като повишава цените за своите клиенти.

Съизвършители на нарушение

Всички предприятия, участващи в картел или друго антиконкурентно споразумение, носят отговорност за всички вреди. В качеството си на ищец можете да изберете срещу кого да предявите иск за обезщетение.

Съизвършител на нарушението може да получи средства от друг съизвършител, ако е изплатил обезщетение в размер над своя относителен дял. Този дял и критериите за неговото изчисление ще бъдат определени от съда в съответствие с националното законодателство.

Сливания

Предприятия с определен размер (с комбиниран общ оборот в световен мащаб в размер на минимум 2,5 млрд. евро), които извършват дейност в ЕС и искат да се слеят, трябва да поискат одобрение от Европейската комисия, независимо от това къде са разположени техните седалища . Одобрението на сливането ще зависи от това какъв пазарен дял ще има новообразуваното предприятие в ЕС. Сливанията между малки предприятия обикновено не се ограничават.

Държавна помощ

Правилата на ЕС като цяло забраняват държавната помощбезвъзмездни средства, данъчни и лихвени облекчения, гаранции по заеми и т.н., защото съществува риск някои предприятия да получат предимство пред своите конкуренти и по този начин да се наруши конкуренцията.

Държавната помощ е разрешена в следните случаи:

Европейската комисия наблюдава този вид помощ. Ако разполагате с информация за държавна помощ, която е в нарушение на правилата, можете да съобщите за тази помощ онлайн .

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: