Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 22/03/2018

Достъп до енергийни услуги и тяхното използване

Свързване към електрическа мрежа

В ЕС имате право вашият дом да бъде свързан към местната електрическа мрежа и да бъде снабдяван с електроенергия (това не важи за снабдяването с газ). Свързването се извършва от оператора на мрежата, определен да експлоатира енергийната инфраструктура в района, в който живеете (за всяка местна мрежа се определя само един оператор).

За да научите какви точно са условията и цените за свързване, обърнете се към вашия национален регулаторен органEnglish .

Този орган също така трябва да следи дали местният мрежов оператор гарантира правилното функциониране на местната инфраструктура.

Лична история

Джак се премества в отдалечена част на Шотландия и иска новата му къща там да бъде включена към мрежа за електроснабдяване. След като няколко компании го уведомяват, че районът, в който той живее, не попада в обхвата на техните мрежи, той най-накрая открива с помощта на националния регулаторен орган кой е доставчикът на такива услуги в Шотландия. Установява контакт с тази компания, която свързва къщата му с електроразпределителната мрежа.

Уязвими потребители

Ако сте в уязвимо положение (например ако липсва подходяща инфраструктура или не можете да плащате сметките си за електроенергия), не можете да бъдете изключен от електроразпределителната мрежа и е възможно да имате право на помощи, за да се гарантира, че получавате необходимото количество електроенергия. Единичното звено за контактEnglish в страната, в която живеете, ще ви обясни кога и/или дали имате право на подобна помощ и какви мерки са предприети, за да ви се помогне.

Още за енергийната бедност и уязвимите потребителиEnglish .

Избор на енергиен доставчик

В ЕС можете да избирате енергийния си доставчик измежду всички доставчици на електроенергия или газ от ЕС, които предлагат услугите си в района, в който живеете.

Можете да изберете доставчик на електроенергия или газ, регистриран в друга държава членка, ако той предоставя услуги в района, в който живеете, и се съгласи да сключи договор с вас.

Трябва да правите разлика между доставчик от ЕС и оператор на мрежа. Можете да изберете доставчика, но не и оператора на мрежа в района, в който живеете. Самият оператор на мрежа не може да предлага енергийни доставки. Понякога операторът на мрежа е част от по-голяма компания, която действително предлага енергийни доставки. В такъв случай обаче операторът на мрежа трябва да има отделна визуална идентичност, за да не се бърка с компанията, която предлага доставките.

Смяна на енергийния доставчик

Ако решите да смените вашия доставчик на електроенергия или газ, за смяната няма да ви бъде поискана такса. Мрежовият оператор в района, в който живеете, трябва да извърши смяната в срок от 3 седмици, при условие че спазвате реда и условията на първоначалния договор (например срок на предизвестие, уговорена минимална продължителност на договора). На доставчиците не е разрешено да налагат прекомерни задължения, които биха възпрели потребителите да искат смяна.

Не по-късно от шест седмици след смяната ще получите окончателната изравнителна сметка от вашия предишен доставчик.

Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети