Развиване на бизнес
Последна проверка: 09/03/2020

Достъп и използване на енергийни услуги

Засегнати сте от Брексит?

Свързване към електроразпределителна мрежа

В ЕС имате право вашият дом да бъде свързан към местната електроразпределителна мрежа и да бъде снабдяван с електроенергия (това не важи за снабдяването с газ). Свързването се извършва от оператора на мрежата, определен да експлоатира енергийната инфраструктура в района, в който живеете (за всяка местна мрежа се определя само един оператор).

Обърнете се към вашия национален регулаторен органen , за да проверите какви са условията и цените за това свързване.

Този орган също така трябва да следи дали местният мрежов оператор гарантира правилното функциониране на местната инфраструктура.

Лична история

Имате право на свързване към електроразпределителна мрежа

Мариан се премества в отдалечен район в румънската провинция и иска новата му къща там да бъде свързана към електроразпределителна мрежа. След като няколко компании казват на Мариан, че техните мрежи не обхващат този район, той открива чрез националния регулаторен орган кой е доставчикът на тази услуга за Румъния. Обръща се към компанията и оттам свързват дома му към електроразпределителната мрежа.

Уязвими потребители

Ако сте в уязвимо положение (например ако липсва подходяща инфраструктура или не можете да плащате сметките си за електроенергия), не можете да бъдете изключен от електроразпределителната мрежа и е възможно да имате право на помощи, за да се гарантира, че получавате необходимото количество електроенергия. Единното звено за контактen в страната, в която живеете, ще ви обясни кога и/или дали имате право на подобна помощ и какви мерки са предприети, за да ви се помогне.

Избор на енергиен доставчик

В ЕС можете да избирате енергийния си доставчик измежду всички доставчици на електроенергия или газ, които предлагат услугите си в района, в който живеете.

Можете да изберете доставчик на електроенергия или газ, регистриран в друга държава от ЕС, ако той предоставя услуги в района, в който живеете, и се съгласи да сключи договор с вас.

Има отчетлива разлика между доставчик на енергия и оператор на мрежа. Можете да изберете доставчика, но не и оператора на мрежа в района, в който живеете. Самият оператор на мрежа не може да предлага енергийни доставки. Понякога операторът на мрежа е част от по-голяма компания, която действително предлага енергийни доставки. В такъв случай обаче операторът на мрежа трябва да има отделна визуална идентичност, за да не се бърка с компанията, която предлага доставките.

Смяна на енергийния доставчик

Ако решите да смените вашия доставчик на електроенергия или газ, за смяната няма да ви бъде поискана такса. Мрежовият оператор в района, в който живеете, трябва да извърши смяната в срок от 3 седмици, при условие че спазвате реда и условията на първоначалния договор (например срок на предизвестие, уговорена минимална продължителност на договора). На доставчиците не е разрешено да налагат прекомерни задължения, които биха възпрели потребителите да искат смяна.

Не по-късно от шест седмици след смяната ще получите окончателната изравнителна сметка от вашия предишен доставчик.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: