Развиване на бизнес
Последна проверка : 04/09/2018

Достъп до енергийни услуги и тяхното използване

Свързване към електрическа мрежа

В ЕС имате право вашият дом да бъде свързан към местната електрическа мрежа и да бъде снабдяван с електроенергия (това не важи за снабдяването с газ). Свързването се извършва от оператора на мрежата, определен да експлоатира енергийната инфраструктура в района, в който живеете (за всяка местна мрежа се определя само един оператор).

За да научите какви точно са условията и цените за свързване, обърнете се към вашия национален регулаторен органen .

Този орган също така трябва да следи дали местният мрежов оператор гарантира правилното функциониране на местната инфраструктура.

Лична история

Джак се премества в отдалечена част на Шотландия и иска новата му къща там да бъде включена към мрежа за електроснабдяване. След като няколко компании го уведомяват, че районът, в който той живее, не попада в обхвата на техните мрежи, той най-накрая открива с помощта на националния регулаторен орган кой е доставчикът на такива услуги в Шотландия. Установява контакт с тази компания, която свързва къщата му с електроразпределителната мрежа.

Уязвими потребители

Ако сте в уязвимо положение (например ако липсва подходяща инфраструктура или не можете да плащате сметките си за електроенергия), не можете да бъдете изключен от електроразпределителната мрежа и е възможно да имате право на помощи, за да се гарантира, че получавате необходимото количество електроенергия. Единичното звено за контактen в страната, в която живеете, ще ви обясни кога и/или дали имате право на подобна помощ и какви мерки са предприети, за да ви се помогне.

Избор на енергиен доставчик

В ЕС можете да избирате енергийния си доставчик измежду всички доставчици на електроенергия или газ от ЕС, които предлагат услугите си в района, в който живеете.

Можете да изберете доставчик на електроенергия или газ, регистриран в друга държава членка, ако той предоставя услуги в района, в който живеете, и се съгласи да сключи договор с вас.

Трябва да правите разлика между доставчик от ЕС и оператор на мрежа. Можете да изберете доставчика, но не и оператора на мрежа в района, в който живеете. Самият оператор на мрежа не може да предлага енергийни доставки. Понякога операторът на мрежа е част от по-голяма компания, която действително предлага енергийни доставки. В такъв случай обаче операторът на мрежа трябва да има отделна визуална идентичност, за да не се бърка с компанията, която предлага доставките.

Смяна на енергийния доставчик

Ако решите да смените вашия доставчик на електроенергия или газ, за смяната няма да ви бъде поискана такса. Мрежовият оператор в района, в който живеете, трябва да извърши смяната в срок от 3 седмици, при условие че спазвате реда и условията на първоначалния договор (например срок на предизвестие, уговорена минимална продължителност на договора). На доставчиците не е разрешено да налагат прекомерни задължения, които биха възпрели потребителите да искат смяна.

Не по-късно от шест седмици след смяната ще получите окончателната изравнителна сметка от вашия предишен доставчик.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете помощ или съвет от европейския потребителски център във вашата странаen

Споделяне на страницата: