Последна проверка: 06/01/2023

Пътни документи за гражданите на ЕС

Коронавирус: Безопасно възобновяване на пътуванията

Ако сте гражданин на ЕС , не е необходимо да показвате личната си карта или паспорта си, когато пътувате между страни от Шенгенското пространство.

Въпреки че в Шенгенското пространство en не ви е необходим паспорт за гранични проверки, все пак винаги е силно препоръчително да носите със себе си паспорт или лична карта, за да можете да докажете самоличността си при необходимост (ако ви спре полиция, когато се качвате в самолет и т.н.). Страните от ЕС, които са в Шенгенското пространство, могат да приемат национални правила, задължаващи ви да притежавате или да носите със себе си определени документи, когато сте на тяхна територия.

Шофьорски книжки, банкови карти, пощенски или данъчни документи не се приемат като валидни пътни документи или доказателство за самоличност.

Предупреждение

Съгласно шенгенските правила при смекчаващи обстоятелства – когато е идентифицирана заплаха за обществения ред или националната сигурност – държавите членки могат да въвеждат временни гранични проверки.

По-подробна информация en и списък на страните, които временно са въвели гранични проверки. Уверете се, че носите лична карта или паспорт със себе си, когато пътувате до тези страни. Освен това не забравяйте, че дори и при нормални обстоятелства от вас може да бъде поискано да представите един от тези документи.

Страни в Шенгенското пространство:

Страни извън Шенгенското пространство:

Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република, Швейцария, Швеция

България, Ирландия, Кипър Румъния

Когато пътувате до или от страна извън Шенгенското пространство, трябва да представите валидна лична карта или паспорт. Преди да заминете, проверете с какви документи трябва да разполагате при пътуване извън вашата страна и при влизане в страната от ЕС извън Шенгенското пространство, която смятате да посетите.

Лична история

Ларс е от Швеция и е на почивка в Испания. Той взема със себе си своята лична карта, издадена от банка — в Швеция подобен документ се приема като доказателство за самоличност.

Но Ларс може да има проблеми, ако испанските власти поискат да проверят самоличността му, тъй като единствените документи, които те признават в такъв случай, са издадените от шведските власти лични карти и паспорти.

Кои са валидните документи за самоличност във вашата страна?

Отказ за влизане в страна

В много редки случаи държава от ЕС може да откаже достъп на вас или на членове на вашето семейство поради причини, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве.

В такъв случай властите трябва да докажат, че вие или членовете на вашето семейство представлявате действителна, настояща и достатъчно сериозна опасност.

Имате право да получите това решение в писмена форма, като в него трябва да са посочени всички основания и как и в какви срокове можете да го обжалвате.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: