Развиване на бизнес
Последна проверка : 19/10/2018

Купуване на лекарства с рецепта в чужбина

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

Може да ви се наложи да купите изписано с рецепта лекарство, докато сте в друга страна от ЕС. Затова трябва да се убедите, че рецептата ви съдържа необходимата информация. Освен това трябва да се осведомите за правилата във връзка с разходите за лекарства и тяхното възстановяване.

Лекарствата, които не се изписват с рецепта, могат да се купят свободно навсякъде в ЕС. Тази информация не се отнася за тях.

Научете за:

Споделяне на страницата: