Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 14/12/2017

Купуване на лекарства с рецепта в чужбина

Може да ви се наложи да купите изписано с рецепта лекарство, докато сте в друга страна от ЕС. Затова трябва да се убедите, че рецептата ви съдържа необходимата информация. Освен това трябва да се осведомите за правилата във връзка с разходите за лекарства и тяхното възстановяване.

Лекарствата, които не се изписват с рецепта, могат да се купят свободно навсякъде в ЕС. Тази информация не се отнася за тях.

Научете за:

Обществени консултации