Последна проверка: 07/07/2022

ДДС върху цифровите услуги (режим MOSS)

Режимът за съкратено обслужване на едно гише за целите на ДДС (MOSS) е незадължителен режим, който ви дава възможност да отчитате ДДС, който обикновено се дължи в няколко държави от ЕС, само в една държава от Съюза (В този случай 27-те държави от ЕС).

Ако предоставяте трансгранични телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или цифрови услуги на данъчно незадължени лица, може да отговаряте на условията по режима. Сред услугите, обхванати от режима MOSS, са:

При режима MOSS не е необходимо да се регистрирате в данъчната администрация на всяка държава от ЕС, в която извършвате продажби. Вместо това можете да се регистрирате по ДДС, да подавате справка-декларации за ДДС и да извършвате плащания на едно-единствено място. Трябва да прилагате правилата на режима MOSS по отношение на вашите клиенти във всички държави от ЕС, в които извършвате доставки.

В рамките на MOSS има два режима:

Изберете една от опциите, за да видите кой режим би могъл да е подходящ за вас.

Забележка: можете също така да се възползвате от опростените правила за ДДС при нисък годишен оборот, без да е необходимо да се регистрирате по MOSS. Проверете дали отговаряте на условията.

Вашето дружество

Режим в Съюза

Можете да използвате режима в Съюза, когато предоставяте трансгранични телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или цифрови услуги на потребители във всички държави от ЕС с изключение на:

Държавите от ЕС, в които предоставяте услуги, се наричат държави членки по потребление.

Избор на държава членка по идентификация

Трябва да посочите държава членка по идентификация. Това е държавата от ЕС, в която е установено вашето предприятие (където се намира седалището).

Регистрация

Можете да се регистрирате онлайн на портала на вашата държава членка по идентификация.

Изберете държава

След като регистрационните ви данни бъдат получени и валидирани, те ще се съхраняват в база данни и ще бъдат препратени от вашата държава членка по идентификация до всички други държави от ЕС.

Кога вашата регистрация става активна?

Освен ако не посочите друго, регистрацията ви влиза в сила от първия ден на календарното тримесечие след датата, на която сте изпратили искане за използване на режима.

Например, ако вашето заявление за използване на MOSS е прието на 20 юли (през 3-то тримесечие), вашата регистрация ще влезе в сила на 1 октомври (в началото на 4-то тримесечие).

По-ранно активиране на вашата регистрация

Можете да поискате да започнете да използвате режима преди началото на следващото тримесечие . В този случай трябва да уведомите вашата държава членка по идентификация преди 10-ия ден на месеца, следващ първата доставка на съответните услуги.

Например ако на 5 март вече предлагате услуги и искате да включите всички предоставени от тази дата нататък услуги в режима MOSS, трябва преди 10 април да уведомите вашата държава членка по идентификация, че искате да започнете да използвате режима. Ако сторите това, всички услуги, предоставени от вас от 5 март нататък, ще бъдат обхванати от режима.

Отписване

Ако искате да се отпишете от режима, трябва да уведомите вашата държава членка по идентификация. Трябва да направите това поне 15 дни преди края на календарното тримесечие. Календарните тримесечия са:

Ще бъдете уведомени по електронен път кога е прието искането ви и няма да можете да се запишете за участие в схемата отново в продължение на 6 месеца.

Изключване от режима

Ще бъдете изключени от режима, ако:

Временно изключване

В определени случаи може да бъдете изключени от единия или двата режима MOSS за ограничен период от време (т.нар. период на изключване), включително ако:

Правила за ДДС

Трябва да използвате същия номер по ДДС, който използвате за справка-декларациите за ДДС във вашата страна, и да начислявате ДДС по ставките на държавите от ЕС, където се намират вашите клиенти.

Трябва да използвате същите правила за фактуриране като във вашата държава членка по идентификация (в повечето държави не се изисква фактура, когато предоставяте услуги по режима MOSS). Това важи и за доставките на услуги от държави членки по установяване.

Всички доставки извън обхвата на режима MOSS трябва да бъдат отчетени в съответствие с обичайните правила за данъчно облагане  на продажбите в рамките на местния пазар.

Справка-декларации за ДДС

Трябва да подавате онлайн тримесечна справка-декларация за ДДС в рамките на 20 дни от края на отчетния период. След това държавата членка по идентификация препраща по сигурен начин информацията до съответните държави членки по потребление.

Предупреждение

Тези справка-декларации се подават в допълнение на справка-декларациите за ДДС, които обикновено подавате във вашата страна.

Ставки на ДДС

Можете да проверите какви са ставките на ДДС за доставката на телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, предоставяни по електронен път, в базата данни за данъчна информация en .

Водене на регистри

Трябва да водите регистър на вашите дейности в продължение на 10 години от края на годината, в която услугата е била предоставена, и при поискване да предоставяте цифрови копия без забавяне

Следната информация трябва да бъде включена във водените от вас регистри:

Повече информация за режима MOSS ще намерите на портала за ДДС при режим MOSS en , а подробна информация – в ръководствата en .

Режим в Съюза

Можете да използвате режима в Съюза, когато предоставяте трансгранични телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или цифрови услуги на потребители във всички държави от ЕС с изключение на:

Държавите от ЕС, в които предоставяте услуги, се наричат държави членки по потребление .

Избор на държава членка по идентификация

Трябва да посочите държава членка по идентификация .

Това може да е всяка държава от ЕС, в която вашето предприятие има клон (държави членки по установяване).

Не можете да променяте вашата държава членка по идентификация за настоящата година и следващите две календарни години, освен ако вече не отговаряте на условията, например ако вече нямате клон в тази държава. В този случай можете да замените държавата членка по идентификация с всяка държава от ЕС, където все още имате клон.

Можете да направите промяната в рамките на един ден, но трябва да уведомите старата и новата държава членка по идентификация за вашия избор. Трябва да сторите това преди 10-ия ден на месеца след месеца, в който извършите промяната.

Регистрация

Можете да се регистрирате онлайн на портала на вашата държава членка по идентификация .

Изберете държава

След като регистрационните ви данни бъдат получени и валидирани, те ще се съхраняват в база данни и ще бъдат препратени от вашата държава членка по идентификация до всички други държави от ЕС.

Кога вашата регистрация става активна?

Освен ако не посочите друго, регистрацията ви влиза в сила от първия ден на календарното тримесечие след датата, на която сте изпратили искане за използване на режима .

Например, ако вашето заявление за използване на MOSS е прието на 20 юли (през 3-то тримесечие), вашата регистрация ще влезе в сила на 1 октомври (в началото на 4-то тримесечие).

По-ранно активиране на вашата регистрация

Можете да поискате да започнете да използвате режима преди началото на следващото тримесечие . В този случай трябва да уведомите вашата държава членка по идентификация преди 10-ия ден на месеца, следващ първата доставка на съответните услуги.

Например ако на 5 март вече предлагате услуги и искате да включите всички предоставени от тази дата нататък услуги в режима MOSS, трябва преди 10 април да уведомите вашата държава членка по идентификация, че искате да започнете да използвате режима. Ако сторите това, всички услуги, предоставени от вас от 5 март нататък, ще бъдат обхванати от режима.

Отписване

Ако искате да се отпишете от режима, трябва да уведомите вашата държава членка по идентификация . Трябва да направите това поне 15 дни преди края на календарното тримесечие. Календарните тримесечия са:

Ще бъдете уведомени по електронен път кога е прието искането ви и няма да можете да се запишете за участие в схемата отново в продължение на 6 месеца.

Изключване от режима

Ще бъдете изключени от режима, ако:

Временно изключване

В определени случаи може да бъдете изключени от единия или двата режима MOSS за ограничен период от време (т.нар. период на изключване), включително ако:

Правила за ДДС

Трябва да използвате същия номер по ДДС, който използвате за справка-декларациите за ДДС във вашата страна, и да начислявате ДДС по ставките на държавите от ЕС, където се намират вашите клиенти.

Трябва да използвате същите правила за фактуриране като във вашата държава членка по идентификация (в повечето държави не се изисква фактура, когато предоставяте услуги по режима MOSS). Това важи и за доставките на услуги от държави членки по установяване.

Всички доставки извън обхвата на режима MOSS трябва да бъдат отчетени в съответствие с обичайните правила за данъчно облагане  на продажбите в рамките на местния пазар.

Справка-декларации за ДДС

Трябва да подавате онлайн тримесечна справка-декларация за ДДС в рамките на 20 дни от края на отчетния период. След това държавата членка по идентификация препраща по сигурен начин информацията до съответните държави членки по потребление.

Предупреждение

Тези справка-декларации се подават в допълнение на справка-декларациите за ДДС, които обикновено подавате във вашата страна.

Ставки на ДДС

Можете да проверите какви са ставките на ДДС за доставката на телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, предоставяни по електронен път, в базата данни за данъчна информация en .

Водене на регистри

Трябва да водите регистър на вашите дейности в продължение на 10 години от края на годината, в която услугата е била предоставена, и при поискване да предоставяте цифрови копия без забавяне

Следната информация трябва да бъде включена във водените от вас регистри:

Повече информация за режима MOSS ще намерите на портала за ДДС при режим MOSS en , а подробна информация – в ръководствата en .

Режим извън Съюза

Можете да използвате режима извън Съюза, когато предоставяте трансгранични телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или цифрови услуги на потребители във всички държави от ЕС (включително държавата от ЕС, която сте избрали за ваша държава членка по идентификация).

Държавите от ЕС, в които предоставяте услуги, се наричат държави членки по потребление.

Избор на държава членка по идентификация

Трябва да посочите държава членка по идентификация. Това може да бъде всяка страна от ЕС.

Можете да промени държавата членка по идентификация на по-късна дата, ако желаете. Това може да бъде всяка страна от ЕС.

За да извършите промяната, трябва да се отпишете във вашата настояща държава членка по идентификация и да се регистрирате в новата държава членка по идентификация.

Регистрация

Можете да се регистрирате онлайн на портала на вашата държава членка по идентификация.

Изберете държава

След като регистрационните ви данни бъдат получени и валидирани, те ще се съхраняват в база данни и ще бъдат препратени от вашата държава членка по идентификация до всички други държави от ЕС.

Кога вашата регистрация става активна?

Освен ако не посочите друго, регистрацията ви влиза в сила от първия ден на календарното тримесечие след датата, на която сте изпратили искане за използване на режима.

Например, ако вашето заявление за използване на MOSS е прието на 20 юли (през 3-то тримесечие), вашата регистрация ще влезе в сила на 1 октомври (в началото на 4-то тримесечие).

По-ранно активиране на вашата регистрация

Можете да поискате да започнете да използвате режима преди началото на следващото тримесечие. В този случай трябва да уведомите вашата държава членка по идентификация преди 10-ия ден на месеца, следващ първата доставка на съответните услуги.

Например ако на 5 март вече предлагате услуги и искате да включите всички предоставени от тази дата нататък услуги в режима MOSS, трябва преди 10 април да уведомите вашата държава членка по идентификация, че искате да започнете да използвате режима. Ако сторите това, всички услуги, предоставени от вас от 5 март нататък, ще бъдат обхванати от режима.

Отписване

Ако искате да се отпишете от режима, трябва да уведомите вашата държава членка по идентификация. Трябва да направите това поне 15 дни преди края на календарното тримесечие. Календарните тримесечия са:

Ще бъдете уведомени по електронен път кога е прието искането ви и няма да можете да се запишете за участие в схемата отново в продължение на 6 месеца.

Изключване от режима

Ще бъдете изключени от режима, ако:

Временно изключване

В определени случаи може да бъдете изключени от единия или двата режима MOSS за ограничен период от време (т.нар. период на изключване), включително ако:

Правила за ДДС

Ще получите номер по ДДС от държавата в ЕС, която сте избрали за ваша държава членка по идентификация, и ще начислявате ДДС по ставките на държавите от ЕС, където се намират вашите клиенти.

Трябва да използвате същите правила за фактуриране като във вашата държава членка по идентификация (в повечето държави не се изисква фактура, когато предоставяте услуги по режима MOSS).

Справка-декларации за ДДС

Трябва да подавате онлайн тримесечна справка-декларация за ДДС в рамките на 20 дни от края на отчетния период. След това държавата членка по идентификация препраща по сигурен начин информацията до съответните държави членки по потребление.

Предупреждение

Тези справка-декларации се подават в допълнение на справка-декларациите за ДДС, които обикновено подавате във вашата страна.

Ставки на ДДС

Можете да проверите какви са ставките на ДДС за доставката на телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, предоставяни по електронен път, в базата данни за данъчна информация en .

Водене на регистри

Трябва да водите регистър на вашите дейности в продължение на 10 години от края на годината, в която услугата е била предоставена, и при поискване да предоставяте цифрови копия без забавяне

Следната информация трябва да бъде включена във водените от вас регистри:

Повече информация за режима MOSS ще намерите на портала за ДДС при режим MOSS en , а подробна информация – в ръководствата en .

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: