Последна проверка: 18/05/2021

Онлайн продажби чрез платформи на трети страни

За да създадете онлайн магазин, можете да използвате платформа на трета страна, т.е. софтуер, който не е разработен от вас или вашия основен доставчик на уебсайт. Друг вариант е да предлагате вашите продукти на добре познати места за търговия онлайн. Имайте предвид, че някои от основните ви задължения, свързани с поддържането на уебсайт, продължават да важат, ако изберете този вариант.

Платформи за електронна търговия на трети страни

Платформа за електронна търговия е софтуер, който дава възможност на вашето предприятие да продава стоки и услуги онлайн, като ви помага да управлявате вашия уебсайт и други операции, като маркетинг, продажби и логистика. Ето някои от нещата, които трябва да вземете предвид, когато избирате този вид решение:

Онлайн места за търговия

Ако не можете да си позволите използването на платформа за електронна търговия на трета страна или ако искате да увеличите каналите си за продажба, можете да извършвате продажби чрез онлайн място за търговия. Онлайн местата за търговия са друг вид сайтове за електронна търговия, които свързват продавачите с купувачите и следват офлайн модела на традиционните универсални магазини. Всички трансакции на дадено място за търговия се управляват от неговия оператор и можете да използвате този канал, за да достигнете до клиентите, които се интересуват от вашите продукти или услуги. Някои от предимствата, предлагани от онлайн местата за търговия, са: 

Регламент относно отношенията между платформите и предприятията

Европейската комисия въведе нови разпоредби за повишаване на прозрачността и справедливостта в рамките на онлайн платформите. Тези правила се отнасят до задълженията на доставчиците на посреднически онлайн услуги и на търсачки (включително електронна търговия, социални медии, разпространение на мобилни приложения по интернет, онлайн места за търговия), които действат като портали за достъп на предприятията до пазари и потребители.

Новият Регламент относно отношенията между платформите и предприятията има за цел решаване на проблеми, с които предприятията се сблъскват в своята работа, например:

За да се наблюдава развитието на икономиката на онлайн платформите и прилагането на Регламента, бе създадена Обсерватория по икономика на онлайн платформитеen.

Законодателство на ЕС

Засегнати сте от Брексит?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правилата на ЕС, които важат за вашия бизнес / разрешете проблеми с публичен орган

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница , например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Още услуги за помощ

Споделяне на страницата: