Последна проверка: 24/10/2019

Осиновяване

Засегнати сте от Брексит?

Няма единни правила на ЕС за осиновяването. Всяка държава от Съюза прилага свои собствени правила.

Свържете се с националните органи за информация относно изискванията и правилата за осиновяване.

Всички страни от ЕС обаче споделят някои принципи, залегнали в международни конвенции за осиновяванията:

В повечето страни от ЕС детето ще може да придобие вашето фамилно име и вашата националност и да има същите наследствени права като ваше биологично дете.

Като осиновител вие ще имате същите права и задължения към вашето дете като всеки друг родител.

Често задавани въпроси

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: