Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 28/02/2017

Осиновяване

Няма единни правила на ЕС за осиновяването. Всяка държава от Съюза прилага свои собствени правила.

Свържете се с националните органи за информация относно изискванията и правилата за осиновяване.

Всички страни от ЕС обаче споделят някои принципи, залегнали в международни конвенции за осиновяванията:

  • биологичните родители на детето — ако са живи — трябва да са съгласни с осиновяването,
  • осиновяването трябва да е в интерес на детето,
  • осиновяването трябва да е узаконено с решение на съд или административен орган.

В повечето страни от ЕС детето ще може да придобие вашето фамилно име и вашата националност и да има същите наследствени права като ваше биологично дете.

Като осиновител вие ще имате същите права и задължения към вашето дете като всеки друг родител.

Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети