Развиване на бизнес
Последна проверка: 29/11/2022

Разходи и възстановяване на суми — планирано лечение в чужбина

Има два начина за покриване на разходите за планирано лечение в друга страна от ЕС:

1. Вашата здравноосигурителна институция може пряко да покрие всички разходи:

Ако се лекувате в страна, в която пациентите обикновено плащат за своето лечение, а разходите им се възстановяват след това от тяхната здравноосигурителна институция, може да се наложи самите вие да заплатите разходите за лечението си. След това можете да поискате възстановяване на разходите от съответните органи в страната, в която се лекувате. Те ще ви възстановят средствата пряко при същите ставки като за гражданите, осигурени в съответната страна.

Можете също така да предпочетете да поискате възстановяване на разходите, когато се приберете у дома. Ако степента на възстановяване на разходите за лечението, на което сте се подложили в чужбина, е по-висока в страната, в която сте осигурен, имате право на допълнително възстановяване на разходите от вашата здравноосигурителна институция, за да се покрие разликата.

2. Можете да заплатите сами за вашето лечение и да поискате възстановяване на разходите по-късно:

Може да се наложи да поискате предварително разрешение за лечение, което изисква престой в болница или високоспециализирана и скъпа медицинска инфраструктура — проверете във вашата здравноосигурителна институция или във вашия национален орган за контакт. Тук можете да намерите връзки към списъци на лечения, които подлежат на предварително разрешение във вашата страна.

При този вариант може да бъдете третиран като частен пациент и да поискат от вас да заплатите по тарифите за частни пациенти в друга страна от ЕС дори в обществени здравни заведения. Възстановяването на разходите винаги ще бъде на равнището на цените в сектора на общественото здравеопазване, поради което разликата ще остане за ваша сметка.

Предупреждение

Възстановяването на разходи без формуляр S2 не се прилага в Швейцария.

Лична история 1

Не винаги се нуждаете от предварително разрешение, но разходите ще се различават

Уго желае да проведе своето лечение на катаракта (което се покрива от неговата здравна осигуровка) в Германия. Лечението обаче струва повече в Германия, отколкото в собствената му страна. Уго иска пълните разходи да бъдат покрити, затова той трябва да кандидатства за предварително разрешение в своята здравноосигурителна институция (формуляр S2). Ако получи разрешение, може да отиде да се лекува в чужбина, като покриването на всички разходи би следвало да бъде уредено директно между участващите институции. Въпреки това неговата здравноосигурителна институция може да откаже да издаде формуляр S2, ако лечението може да бъде предоставено на Уго в неговата държава по произход в рамките на оправдан от медицинска гледна точка срок. 

Ивон иска да получи същото лечение на катаракта, отново в Германия, и отново това лечение обикновено се покрива от нейната здравноосигурителна институция. Тя иска да се подложи на лечението възможно най-скоро. Ивон се консултира с националния орган за контакт в своята страна, за да разбере дали трябва да поиска предварително разрешение и разбира, че това не е необходимо, тъй като лечението не включва престой в болница или високоспециализирана и скъпа медицинска инфраструктура. Затова тя отива в чужбина и получава лечение в частна клиника. Ивон плаща сама за лечението, а когато се прибира у дома иска възстановяване на разходите от своята здравноосигурителна институция. Без формуляр S2 нейната здравноосигурителна институция ще ѝ възстанови разходите само до стойността, определена за лечението в системата за обществено здравеопазване в нейната държава. Така разликата между цената, която е платила на частната клиника в Германия, и ставката на възстановяване на разходите в родната ѝ страна, остава за сметка на Ивон.

Лична история 2

Може да ви се наложи да заплатите на място някои разходи, дори ако имате предварително разрешение

Агата иска да се подложи на сложна хирургическа операция в обществена болница във Финландия. За тази операция е необходимо предварително разрешение от родната ѝ страна. Агата подава заявление за предварително разрешение (формуляр S2) и, ако го получи, разходите за лечението ще бъдат покрити директно.

Бернар иска да се подложи на същата операция във Финландия, но в частна болница. В този случай той все пак трябва да кандидатства за предварително разрешение, но възможността за пряко плащане на разходите не се прилага. Ако получи предварително разрешение, Бернар трябва да заплати за операцията и след това да поиска възстановяване на разходите. Той следва да получи възстановяване до равнището, прилагано в неговата държава по произход за същия вид операция, а разликата между цената на лечението и ставката за възстановяване на разходите ще остане за негова сметка.

Който и вариант да изберете, вашата здравноосигурителна институция не може да отхвърли молбата ви за предварително разрешение, ако:

Можете да научите повече за съответните разходи за лечение и за тяхното възстановяване направо от вашата здравноосигурителна институция или от националния орган за контакт в страната от ЕС, в която сте осигурен.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: