Развиване на бизнес
Последна проверка: 10/10/2021

Разходи и възстановяване на суми — планирано лечение в чужбина

Има два начина за покриване на разходите за планирано лечение в друга страна от ЕС:

1. Вашата здравноосигурителна институция може пряко да покрие всички разходи:

Ако се лекувате в страна, в която пациентите обикновено плащат за своето лечение, а разходите им се възстановяват след това от тяхната здравноосигурителна институция, може да се наложи да заплатите определена сума по време на лечението. След това можете да поискате възстановяване на разходите от съответните органи в страната, в която се лекувате. Те ще ви възстановят средствата пряко при същите ставки като за гражданите, осигурени в съответната страна.

Можете също така да предпочетете да поискате възстановяване на разходите, когато се приберете у дома. Ако степента на възстановяване на разходите за лечението, на което сте се подложили в чужбина, е по-висока в страната, в която сте осигурен, имате право на допълнително възстановяване на разходите и можете да подадете заявление до вашата здравноосигурителна институция, за да се покрие разликата.

2. Можете да заплатите сами за вашето лечение и да поискате възстановяване на разходите по-късно:

Възможно е въпреки това да се наложи да кандидатствате за предварително разрешение за болнично или високоспециализирано и скъпо лечение. Консултирайте се с вашия национален орган за контакт.

Предупреждение

Възстановяването на разходи без предварително разрешение не се прилага в Швейцария.

Лична история 1

Не винаги ви е необходимо предварително разрешение, но по-добре да го имате.

Уго желае да проведе своето лечение на катаракта (което се покрива от неговата здравна осигуровка) в Германия. Лечението обаче струва повече в Германия, отколкото в собствената му страна. Уго иска пълните разходи да бъдат покрити, затова той трябва да кандидатства за предварително разрешение в своята здравноосигурителна институция. Ако получи разрешение, може да отиде да се лекува в чужбина, като покриването на всички разходи обикновено следва да бъде уредено пряко между участващите институции. Ако му се наложи да заплати за лечението си сам, Уго ще може да получи възстановяване на разходите, след като се върне у дома.

Ивон иска да получи същото лечение на катаракта, отново в Германия и отново това лечение обикновено се покрива от нейната здравноосигурителна институция. Тя иска да се подложи на лечението възможно най-скоро. Ивон се консултира с националния орган за контакт в своята страна, за да разбере дали трябва да кандидатства за предварително разрешение и разбира, че това не е необходимо. Така тя заминава за чужбина, за да проведе лечението. Ивон плаща сама за лечението, а когато се прибира у дома иска възстановяване на разходите от своята здравноосигурителна институция. Тъй като не е получила предварително разрешение, а лечението е малко по-скъпо в Германия, Ивон трябва лично да покрие част от разходите. Без предварително разрешение нейната здравноосигурителна институция ще ѝ възстанови разходите само до стойността, определена за лечението в нейната държава.

Лична история 2

Може да ви се наложи да заплатите на място някои разходи, дори и с предварително разрешение

Агата желае да се подложи на сложна хирургическа операция, извършвана в обществена болница във Финландия. Тъй като операцията подлежи на предварително разрешение, независимо дали разходите се плащат пряко или се възстановяват след това, тя подава заявление за предварително разрешение. Ако го получи, разходите ще бъдат покрити пряко от нейната здравноосигурителна институция.

Бернар иска да се подложи на същата операция във Финландия, но в частна болница. В този случай той все още трябва да кандидатства за предварително разрешение, но възможността за пряко плащане на разходите не се прилага. Ако получи предварително разрешение, Бернар трябва да заплати за операцията и след това да поиска възстановяване на разходите. Той следва да получи възстановяване на разходите до равнището, което се прилага в неговата държава за същия вид операция.

Който и вариант да изберете, вашата здравноосигурителна институция не може да отхвърли молбата ви за предварително разрешение, ако:

Можете да научите повече за съответните разходи за лечение и за тяхното възстановяване направо от доставчика на здравни услуги или от националния орган за контакт в страната от ЕС, в която желаете да се лекувате.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Засегнати сте от Брексит?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: