Zakendoen
Laatste controle: 10/11/2021

Standaardformulieren voor uw sociale zekerheid

Getroffen door de brexit?

Formulieren voor uw sociale zekerheid als u verhuist naar een ander EU-land

Met deze formulieren kunt u ervoor zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft als u als onderdaan van een EU-land in een ander EU-land gaat werken of heeft gewerkt.

Deze formulieren zijn geldig als u officieel in een EU-land woont, ongeacht uw nationaliteit.

Waarschuwing

U kunt ze downloadenen van CIRCABC, het Communicatie- en informatiecentrum voor overheden, bedrijven en burgers.

Formulier

Doel

Afgegeven door en voor

A1(voorheen

E101,

E103)

Verklaring van de geldende wetgeving. Bewijst dat u in een ander EU-land socialezekerheidspremies betaalt. Nuttig als u in een of meer andere landen werkt.

Dit formulier wordt afgegeven door de socialezekerheidsinstantiePDF-documenten waarbij u in eigen land staat ingeschreven.

S1PDF-document(voorheen

E106,

E109

en

E121 - wordt nog steeds afgegeven door bepaalde socialezekerheidsorganen)

Bewijst dat u recht heeft op gezondheidszorg als u niet woont in het land waar u verzekerd bent. Nuttig voor gedetacheerde werknemers, grenswerkers, gepensioneerden, ambtenaren en wie door hen wordt onderhouden.

Vraag uw zorgverzekeraar bij welke instantie u het S1-formulier kunt krijgen.

In te dienen bij een zorgverzekeraar in het land waar u woont.

S2(voorheen

E112)

Geeft toestemming voor een geplande behandeling in een ander EU- of EVA-land. U hebt dezelfde rechten als onderdanen van dat land. In sommige gevallen moet u een gedeelte van tevoren zelf betalen.

Zorgverzekeraar

Geef het af bij een zorgverzekeraar in het land waar u zich laat behandelen.

S3

Bewijst dat u recht heeft op behandeling in het land waar u vroeger werkte. Nuttig voor gepensioneerde grenswerkers die niet meer verzekerd zijn in het land waar ze vroeger werkten.

Zorgverzekeraar

In te dienen bij de zorgverzekeraar van het land waar u vroeger werkte als grenswerker.

U1(voorheen

E301)

Geeft een overzicht van de verzekerde periodes die meetellen voor de berekening van uw werkloosheidsuitkering.

Dit formulier wordt afgegeven door het arbeidsbureau of de bevoegde socialezekerheidsinstantieen in het land of de landen waar u het laatst gewerkt heeft.

In te dienen bij het arbeidsbureau in het land waar u een uitkering aanvraagt.

U2(voorheen

E303)

Geeft recht op behoud van uw werkloosheidsuitkering als u in een ander land werk gaat zoeken.

Dit formulier wordt afgegeven door het arbeidsbureau of de bevoegde socialezekerheidsinstantieen in het land waar u werkloos bent geworden.

In te dienen bij het arbeidsbureau in het land waar u werk zoekt.

U3

Omstandigheden die het recht op werkloosheidsuitkeringen kunnen beïnvloeden. Informeert de instanties die uw uitkering betalen over wijzigingen in uw situatie die aanleiding kunnen geven om uw uitkering te herzien.

Arbeidsbureau in het land waar u met het U2-formulier werk gaat zoeken.

DA1(voorheen

E123)

Geeft u onder bijzondere voorwaarden bij arbeidsongevallen en beroepsziekten recht op medische behandeling in een ander EU-land.

Zorgverzekeraar

In te dienen bij de zorgverzekeraar in het land waar u werkt.

P1

Geeft een overzicht van alle besluiten die zijn genomen in verband met uw pensioen door de instanties in alle EU-landen waar u een ouderdoms-, nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt.

Pensioendienst waarbij u uw pensioenaanvraag heeft ingediend.

U ontvangt het zodra de instantie de nodige gegevens heeft ontvangen over de verschillende autoriteiten die een aanvraag van u hebben behandeld.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: