Laatste controle: 24/06/2022

Producten met gebreken

Als u een product met een gebrek verkoopt, bent u daarvoor verantwoordelijk. Als het uw klanten schade toebrengt, zoals letsel, overlijden of materiële schade (van meer dan 500 euro) kunt u zelfs serieus in de problemen raken.

Om te bepalen of uw product niet deugt, wordt alleen gekeken naar de veiligheid, niet naar de bruikbaarheid.

Wees voorzichtig als u:

Als verschillende bedrijven verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hetzelfde product, mag de benadeelde partij elk van hen voor de rechter dagen.

Deze aansprakelijkheid geldt ook voor elektriciteit en landbouwproducten. Uw verkoopovereenkomst mag geen voorwaarden bevatten die uw aansprakelijkheid voor een gebrekkig product beperken.

Schadevergoeding

Om een schadevergoeding te kunnen eisen, moet de benadeelde partij aantonen dat:

Wanneer bent u niet aansprakelijk

U bent niet aansprakelijk als u kunt aantonen dat:

De benadeelde partij moet binnen 3 jaar een schadevergoeding eisen, gerekend vanaf de dag dat zij op de hoogte was van:

U bent niet meer aansprakelijk voor schade door uw product als het 10 jaar of langer op de markt is, tenzij iemand binnen die periode een schadevergoeding van u geëist heeft.

Onveilige producten zoeken: Safety Gate

De EU-landen kunnen optreden tegen producten die een ernstig gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de consument vormen, door deze producten terug te roepen of de verkoop ervan te verbieden. Producenten kunnen hun producten ook zelf terugroepen. In alle gevallen worden het product en de actie opgenomen in de databankSafety GateDeze link brengt u naar een andere website. Acties tegen landbouwproducten, farmaceutische producten en medische apparatuur worden niet opgenomen in Safety Gate.

Onveilige producten melden

Elk EU-land heeft een speciale instantie die erop toeziet dat alle producten op de markt aan de eisen voldoen.

Bent u een producent, distributeur of erkende vertegenwoordiger en meent u dat een van de producten die u verkoopt, niet aan de EU-voorschriften beantwoordt, dan kunt u dit melden bij uw nationale instantie via de Product Safety Business Alert Gateway en .

Waarschuwing

Let op, u kunt dit meldpunt alleen gebruiken als u een producent, distributeur of erkende vertegenwoordiger bent.

Heeft u vragen over de procedure of wilt u iets laten controleren, neem dan contact op met uw nationaal contactpunt en en .

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: