Wonen en reizen
Laatste controle: 04/01/2023

Grensoverschrijdende investeringen in de EU: wat u moet weten

Wat wordt verstaan onder een investering in een ander EU-land?

Als uw EU-bedrijf kapitaal in een ander EU-land investeert, bijvoorbeeld voor de aankoop van vastgoed of aandelen, zijn uw belangen beschermd door de EU-regels voor investeringsbescherming. Bij grensoverschrijdende investeringen kan het bijvoorbeeld gaan om:

Uw investeringsbescherming in de EU

De EU-verdragen bieden investeerders een hoog niveau van bescherming. Dit betekent dat maatregelen van EU-landen die investeringen op onredelijke wijze voorkomen of ontmoedigen, in specifieke gevallen en verboden en zijn. Investeringsbescherming betekent ook dat u uw rechten door een onafhankelijke nationale rechter kunt laten erkennen.verboden 

Naast de bescherming die deze algemene EU-regels bieden, bent u als grensoverschrijdende investeerder in alle sectoren (financiële dienstverlening, vervoer, energie, telecommunicatie, overheidsopdrachten, beroepskwalificaties, intellectuele eigendom of vennootschapsrecht) ook beschermd door de specifieke regels voor deze sectoren.

Wel laten de EU-regels de EU-landen de ruimte om markten te reguleren in het algemeen belang als het gaat om veiligheid, gezondheid, sociale rechten, consumentenbescherming of milieubescherming. Dit kan gevolgen hebben voor investeerders. In sommige gevallen kunnen de nationale autoriteiten bepaalde beperkingen opleggen. Het vrije verkeer van kapitaal of de vrijheid van vestiging mag niet worden ingeperkt, tenzij sprake is van een van de in verschillende en EU-voorschriften en genoemde redenen. De volgende beperkingen zijn bijvoorbeeld verboden: 

Waarschuwing

Afhankelijk van het soort investering en het land waar u investeert, kunnen er specifieke nationale regels zijn. De nationale autoriteiten kunnen in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden beperkingen opleggen, maar moeten zich altijd houden aan de EU-regels. 

Levenscyclus van investeringen 

De regels van de interne markt van de EU regelen en beschermen grensoverschrijdende investeringen gedurende hun hele levenscyclus. Als u in een ander EU-land investeert, heeft u het recht om:

Hoe kunt u als investeerder uw rechten doen gelden? 

Als u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn, hebt u als investeerder verschillende rechtsmiddelen tot uw beschikking. 

Buitengerechtelijke oplossingen 

Voor de bescherming van uw rechten zijn er verschillende openbare procedures om inbreuken (schendingen van het EU-recht) te voorkomen en problemen tussen investeerders en de nationale autoriteiten op te lossen. Zo zijn er procedures bij neutrale buitengerechtelijke instanties waar u gebruik van kunt maken om uw klacht op te lossen. 

Naar de rechter

U kunt op grond van de EU-regels ook formele stappen ondernemen door uw zaak aanhangig te maken bij een nationale rechter in het land van de investering. Nationale rechters hebben een bijzondere rol en verantwoordelijkheid bij de bescherming van investeringen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de EU-wetgeving in hun land.

Formele klacht

U kunt ook een klacht bij de Europese Commissie indienen met behulp van het klachtenformulier over een inbreuk op het Unierecht om mogelijke schendingen te melden. De Europese Commissie kan naar aanleiding daarvan een inbreukprocedure en inleiden.

Zie ook

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: