Wonen en reizen
Laatste controle: 06/04/2022

Gedetacheerde werknemers

Als werkgever moet u zich houden aan bepaalde detacheringsregels wanneer u medewerkers voor beperkte duur naar een ander EU-land stuurt om daar te werken. Gedurende de detachering moet u hun dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden als die welke gelden in het EU-land waar zij werken.

Deze bladzijde delen: