Zakendoen
Laatste controle: 03/01/2023

Rechten van reizigers met een handicap of beperkte mobiliteit

Als u een handicap hebt of minder mobiel bent, hebt u zoals iedereen recht op toegang tot het vliegtuig, de trein, de autobus, de touringcar of het schip. Als u uw ticket koopt, moet de verkoper u informatie geven over de reis en de specifieke faciliteiten aan boord van het vliegtuig, de trein, de autobus, de touringcar of het schip, in een formaat dat voor u toegankelijk is.

Voor alle vervoerswijzen hebt u recht op gratis hulp in terminals en aan boord van voertuigen. Vervoer kan niet worden geweigerd op grond van een handicap of beperkte mobiliteit, behalve om veiligheidsredenen of vanwege het ontwerp van het voertuig of de infrastructuur.

Hoe reist u?

U reist per vliegtuig

Hulp

Als u per vliegtuig reist, hebt u recht op gratis hulp. Het kan gaan om:

Indien u voor de gehele duur van uw reis begeleid bent, moet de luchtvaartmaatschappij en het personeel van de luchtvaartmaatschappij de bijstand die u nodig heeft, vergemakkelijken. Bovendien moet de luchtvaartmaatschappij, waar mogelijk, de persoon die u bijstand verleent, naast u in het vliegtuig doen zitten.

Neem ten minste 48 uur voor uw vertrek contact op met uw luchtvaartmaatschappij, boekingskantoor of reisorganisatie, en leg uit wat voor hulp u nodig hebt en of u wordt begeleid tijdens uw reis. U moet hen ook meedelen of u met een assistentiehond reist. Zij zullen ook advies geven over uw rolstoel of mobiliteitshulpmiddel en de eventuele batterijen.

Luchtvaartmaatschappijen hoeven tijdens de vlucht geen hulp te verlenen bij het eten of innemen van medicijnen. Als u dat soort hulp nodig hebt, bijvoorbeeld tijdens langere vluchten, kan de maatschappij vragen dat u door iemand wordt begeleid.

Waarschuwing

Instappen kan u niet worden geweigerd vanwege uw handicap of beperkte mobiliteit, tenzij het vliegtuig te klein is, er beveiligingsproblemen ontstaan of de maatschappij u niet mag vervoeren op grond van de veiligheidsregels.

Meer hulp nodig?

Als u bij uw vlucht problemen ondervindt om hulp te krijgen of als uw mobiliteitshulpmiddelen verloren gaan of beschadigd raken, moet u de luchthavenautoriteiten of de luchtvaartmaatschappij daarover inlichten. Als u geen genoegen neemt met hun antwoord, kunt u contact opnemen met de nationale handhavingsinstantie en in het land waar het incident zich heeft voorgedaan.

Uw andere EU-rechten als vliegtuigpassagier

Raadpleeg onze interactieve tool over EU-rechten van vliegtuigpassagiers voor meer informatie over uw rechten en hoe u die kunt afdwingen als u geen toegang tot het vliegtuig krijgt of als uw vlucht wordt geannuleerd of vertraagd is.

U reist per trein

Hulp

U hebt recht op gratis hulp bij het in-, uit- en overstappen, in de trein en voor en na de reis op het station. Neem ten minste 48 uur voor uw vertrek contact op met uw spoorwegmaatschappij, boekingskantoor of reisorganisatie en leg uit wat voor hulp u nodig hebt.

Waarschuwing

Instappen kan u niet worden geweigerd vanwege uw handicap of beperkte mobiliteit, tenzij er beveiligingsproblemen ontstaan of de maatschappij u niet mag vervoeren op grond van de veiligheidsregels.

Meer hulp nodig?

Als u tijdens uw treinreis problemen ondervindt om hulp te krijgen, moet u de stationschef of de spoorwegmaatschappij daarover inlichten. Als u geen genoegen neemt met hun antwoord, kunt u contact opnemen met de nationale handhavingsinstantie en in het land waar het incident zich heeft voorgedaan.

Uw andere EU-rechten als treinreiziger

Raadpleeg onze interactieve tool over EU-rechten van treinreizigers voor meer informatie over uw rechten en hoe u die kunt laten gelden. 

U reist per autobus of touringcar

Hulp

U hebt recht op gratis hulp bij een langeafstandsreis, waarbij de geplande afstand van de rit (niet uw individuele reis) 250 km of meer bedraagt. U hebt recht op hulp in aangewezen terminals en en bij het in- en uitstappen. Bovendien moet de maatschappij gratis een door u gekozen begeleider laten meereizen als dat een oplossing is voor veiligheidsproblemen die u anders zouden verhinderen op reis te gaan.

Neem ten minste 36 uur voor uw vertrek contact op met de autobus- of touringcarmaatschappij en leg uit wat voor hulp u nodig hebt. De exploitant of de terminalmanager kan u vragen eerder, maar maximaal één uur vóór het geplande vertrek naar een aangewezen punt te komen.

Waarschuwing

Een ticket kopen, reserveren of instappen mag u niet worden geweigerd vanwege uw handicap of beperkte mobiliteit, tenzij dat strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke regels voor gezondheid en veiligheid of als de infrastructuur onvoldoende is om u veilig te vervoeren.

Meer hulp nodig?

Als u tijdens de busreis problemen ondervindt om hulp te krijgen, moet u de terminalmanager of de autobus- of touringcarmaatschappij daarover inlichten. Als u geen genoegen neemt met hun antwoord, kunt u contact opnemen met de nationale handhavingsinstantie en in het land waar het incident zich heeft voorgedaan.

Uw andere EU-rechten als autobus- en touringcarpassagier

Raadpleeg onze interactieve tool over EU-rechten van autobus- en touringcarpassagiers voor meer informatie over uw rechten en hoe u die kunt laten gelden.

U reist per schip

Hulp

U heeft recht op gratis hulp bij het aan en van boord gaan en het overstappen, aan boord van het schip en in de haven. Neem ten minste 48 uur voor uw vertrek contact op met uw rederij, boekingskantoor of reisorganisatie en leg uit wat voor hulp u nodig hebt. Zelfs als u dat niet gedaan hebt, moeten de rederij en de terminalexploitant er alles aan doen om u te helpen.

Als u speciale behoeften hebt wat betreft accommodatie, zitplaatsen of hulp of als u medische apparatuur mee moet nemen, vermeld dat dan bij de boeking.

De rederij kan van u vragen dat u door iemand wordt begeleid om veiligheidsredenen of vanwege de infrastructuur op het schip of in de haven. Die begeleider reist gratis.

Meer hulp nodig?

Als u tijdens uw scheepsreis problemen ondervindt om hulp te krijgen, dan moet u de havenautoriteiten of de rederij daarover inlichten. Als u geen genoegen neemt met hun antwoord, kunt u contact opnemen met de nationale handhavingsinstantie en in het land waar het incident zich heeft voorgedaan. 

Uw andere EU-rechten als scheepspassagier

Raadpleeg onze interactieve tool over EU-rechten van scheepspassagiers voor meer informatie over uw rechten en hoe u die kunt laten gelden.

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: