Zakendoen
Laatste controle: 13/05/2022

Werken voor de overheid in het buitenland

Ambtenaren in het buitenland

U wordt beschouwd als ambtenaar in het buitenland als:

Gaat u op eigen initiatief in de publieke sector in een ander land werken zonder dat u de nationaliteit van dat land heeft, dan wordt u niet als ambtenaar in het buitenland, maar als migrerende werknemer beschouwd.

Zorg dat u goed geïnformeerd bent!

Werken voor de overheid van een ander land

Als onderdaan van een EU-land heeft u het recht om in een ander land te werken, ook in de publieke sector (bijvoorbeeld bij een overheidsbedrijf, openbare instelling of overheidsinstantie).

Ook kunnen EU-landen nog steeds bepaalde banen voor hun eigen onderdanen reserveren, maar alleen als het gaat om:

Meestal gaat het dan om functies bij de diplomatieke dienst, het leger, de politie en veiligheidsdiensten, de rechterlijke macht en de belastingdienst. Maar zelfs daar moeten banen waarin u geen overheidsbevoegdheden hoeft uit te oefenen, openstaan voor andere EU-burgers. Zo kunnen administratieve banen en banen in de technische ondersteuning niet voor de eigen onderdanen worden gereserveerd.

Zoekt u een baan in de publieke sector, dan moet u uw diploma's mogelijk eerst laten erkennen in het land waar u wilt werken.

Uw nieuwe land mag uw beroepservaring niet lager inschalen omdat u deze in een ander EU-land heeft opgedaan, wanneer het:

Waarschuwing

Als EU-onderdaan heeft u in een ander EU-land ook recht op dezelfde arbeidsbemiddeling door een openbare instantie (zoals UWV/VDAB) als onderdanen van dat land.

Voorbeeld

Uw ervaring in de EU telt mee

Elisa uit Frankrijk had tien jaar als lerares in Frankrijk gewerkt voordat ze naar Italië verhuisde. Haar lerarendiploma werd in Italië erkend, maar de Italiaanse autoriteiten beschouwden haar als beginner en plaatsten haar in de laagste anciënniteits- en salarisschaal.

Dat was niet correct, want haar salaris is volgens de Italiaanse regels afhankelijk van het aantal jaren beroepservaring en bij de inschaling van Elisa moest Italië de relevante ervaring die ze in een ander EU-land had opgedaan, meetellen.

Zie ook:

Erkenning van beroepskwalificaties

Europass

Vacatures in Europa

Veelgestelde vragen

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: