Laatste controle: 19/05/2022

Als u geen werk vindt

Eerder naar huis gaan dan opgegeven in uw U2-formulier

Als u vóór het einde van de periode die u hebt opgegeven op uw U2-formulier teruggaat naar het land dat uw uitkering uitbetaalt, blijft u de werkloosheidsuitkering ontvangen die u is toegekend. De duur en het totale bedrag van de werkloosheidsuitkering waar u recht op hebt, blijven ongewijzigd.

Een verhaal

In het land waar u werkloos werd, hebt u gedurende acht maanden recht  op een werkloosheidsuitkering. U hebt daar gedurende twee maanden uw uitkering ontvangen, en vervolgens gedurende twee maanden in het buitenland. U hebt nog op recht op vier maanden uitkering als u terugkeert.

Als u geen baan vindt in het eerste land waar u naar toe ging, kunt u naar een ander land gaan en daar werk zoeken. Als u uw werkloosheidsuitkering in het buitenland wilt blijven ontvangen, moet u:

Waarschuwing

Vraag uw arbeidsbureau of u terug naar huis moet om deze nieuwe toestemming aan te vragen of dat u dit op afstand kunt doen.

De totale lengte van uw buitenlandse verblijf (d.w.z. in alle landen) mag niet langer zijn dan drie maanden (met een mogelijke verlenging naar maximaal zes maanden als de autoriteit die uw uitkering verstrekt hiermee akkoord gaat).

Langer in het buitenland blijven dan is opgegeven in uw U2-formulier

Als u langer dan drie maanden in het andere land verblijft zonder een baan te vinden en zonder een verlenging te krijgen, verliest u uw recht op alle werkloosheidsuitkeringen na het einde van de periode die u hebt opgegeven in het U2-formulier en moet u opnieuw in aanmerking komen. Dit betekent dat u wellicht enige tijd moet werken voordat u weer recht hebt op een werkloosheidsuitkering.

Als u voorziet dat u niet binnen drie maanden kunt terugkomen, moet u contact opnemen met de dienst voor arbeidsvoorziening in het land waar u werkloos werd voordat de drie maanden om zijn, en hun om een verlenging vragen.

Waarschuwing

Vraag de verlenging zo vroeg mogelijk aan. U moet de verlenging vóór het einde van de oorspronkelijke periode van drie maanden aanvragen.

Een verhaal

Zorg dat u uw verlenging op tijd aanvraagt

Ramón uit Spanje is naar Hongarije vertrokken en heeft een U2-formulier (voorheen E 303-formulier) meegenomen, zodat hij zijn uitkering gedurende drie maanden kon blijven ontvangen in het buitenland. Maar hij is iets langer gebleven voor een belangrijk sollicitatiegesprek. Toen Ramón terugkeerde naar Spanje had hij zijn recht op een werkloosheidsuitkering verloren.

Om dit te voorkomen moet u een verlenging altijd vóór het einde van de periode van drie maanden aanvragen bij uw nationale dienst voor arbeidsvoorziening. Zij kunnen akkoord gaan met het uitbetalen van uw uitkering gedurende nog eens drie maanden terwijl u in het buitenland werk zoekt. Als u geen antwoord hebt ontvangen, of niet zeker weet of u de verlenging krijgt, kunt u het beste vóór het eind van de periode van drie maanden terugkeren.

Als u naar uw land terugkeert om een verlenging aan te vragen nadat de oorspronkelijke drie maanden voorbij zijn, loopt u het risico dat uw uitkering wordt stopgezet, zoals bij Ramón.

Zelfs als u geen werkloosheidsuitkering ontvangt, kunt u niet worden gedwongen om uw nieuwe land te verlaten, zolang u kunt aantonen dat u nog steeds werk zoekt en een goede kans maakt om werk te vinden.

Waarschuwing

Bewaar kopieën van uw sollicitaties, uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken en andere reacties op uw sollicitaties.

Werkloosheidsuitkering aanvragen na in het buitenland te hebben gewerkt

Als u uw baan verliest, moet u in het algemeen een werkloosheidsuitkering aanvragen in het land waar u het laatst hebt gewerkt.

Als u gedurende de laatste periode dat u een baan had of als zelfstandige werkte, grensoverschrijdend werkte (in een ander EU-land woonde dan in het land waar u werkte, en daar ten minste eens per week terugkeerde), moet u een werkloosheidsuitkering aanvragen in het land waar u woont, op basis van de arbeidsperioden in het buitenland. U moet een U1-formulier (voorheen E 301-formulier) aanvragen in het land waar u het laatst hebt gewerkt.

Als u gedurende de laatste periode dat u een baan had of als zelfstandige werkte, in een ander EU-land woonde dan het land waar uw werkte, maar u daar minder dan eens per week terugkeerde, kunt u een werkloosheidsuitkering aanvragen in het land waar u woont of in het land waar u het laatst hebt gewerkt. Als u teruggaat naar uw land van verblijf, moet u een U1-formulier (voorheen E 301-formulier) aanvragen in het land waar u het laatst hebt gewerkt.

Ook zonder het formulier kan de instantie die uw aanvraag behandelt, de informatie rechtstreeks van andere landen verkrijgen, maar met een ingevuld U1-formulier kan de aanvraag waarschijnlijk sneller worden verwerkt.

Als u meer wilt weten over uw recht op een werkloosheidsuitkering, is het verstandig om contact op te nemen met de nationale dienst voor arbeidsvoorziening in het land waar u de uitkering wilt aanvragen.

Benodigde formulieren

U kunt dit formulier verkrijgen bij de nationale dienst voor arbeidsvoorziening van het laatste land (of de laatste landen) waar u hebt gewerkt. U moet het indienen bij de nationale dienst voor arbeidsvoorziening van het land waar u de uitkering aanvraagt.

U kunt dit formulier verkrijgen bij de nationale dienst voor arbeidsvoorziening van het land waar u werkloos werd. U moet het indienen bij de nationale dienst voor arbeidsvoorziening van het land waar u naar werk zoekt om u daar als werkzoekende te registreren.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: