Wonen en reizen
Laatste controle: 07/10/2020

Alternatieve/online-geschillenbeslechting

Getroffen door de brexit?

Alternatieve geschillenbeslechting

Als u een geschil met een consument heeft en dit liever niet voor de rechter wilt laten komen, is alternatieve geschillenbeslechtingen misschien iets voor u. In vergelijking met de gang naar de rechter is alternatieve geschillenbeslechting meestal sneller, eenvoudiger en goedkoper. Er zijn verschillende mogelijkheden om een klacht op te lossen zonder naar de rechter te stappen, zoals mediation, bemiddeling, arbitrage, een ombudsman of een klachtencommissie.

U of de consument vraagt een neutrale derde partij om als bemiddelaar op te treden. Deze neutrale derde partij wordt een geschillenorgaan genoemd. Dit orgaan kan een oplossing voorstellen of opleggen, of gewoon met beide partijen bespreken hoe er een oplossing gevonden kan worden.

Op grond van de EU-wetgeving staan de geschillenorganen onder toezicht van de EU-landen en moeten zij voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Zo wordt gegarandeerd dat uw geschil doeltreffend, eerlijk, onpartijdig, onafhankelijk en transparant wordt behandeld. Normaal gesproken wordt er binnen 90 dagen een oplossing gevonden.

U kunt gebruikmaken van deze organen voor alle contractuele geschillen met uw klanten in de hele EU. Organen voor alternatieve geschillenbeslechting in uw land.

Alternatieve geschillenbeslechting bespaart veel kosten en bevordert de verkoop van goederen en diensten in uw land of in het buitenland, online en offline. Het kan u ook helpen uw zakelijke reputatie en uw klantencontacten goed te houden.

Onlinegeschillenbeslechting

Dit onlineplatform is bedoeld voor het oplossen van geschillen tussen bedrijven en consumenten.

Als u een geschil met een klant over een online-aankoop heeft en de gang naar de rechter wilt voorkomen, kunt u via dit platform tot een snelle en goedkope oplossing komen. U kunt er een klacht tegen een klant indienen (bijv. niet-betaling) of uw klant kan er een klacht tegen u indienen.

Deze interactieve website is beschikbaar in alle EU-talen en is gratis. Een van de geschillenorganen die op het platform zijn geregistreerd, zal uw geschil ontvangen en behandelen. Alle procedures verlopen via internet.

U kunt een infographic downloaden waarin wordt uitgelegd hoe het platform voor onlinegeschillenbeslechting werkt en welke verplichtingen u als handelaar heeft.

Welke procedure moet ik volgen?

Na het indienen van een klacht via het platform voor onlinegeschillenbeslechting, moeten u en de verkoper samen een instantie kiezen die uw geschil gaat behandelen. Let op, elke instantie hanteert zijn eigen regels, procedures en mogelijk ook tarieven.

Tijdens de procedure kan het geschillenorgaan u om meer inlichtingen of documenten vragen of u uitnodigen voor overleg.

U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die u kan bijstaan. Dit betekent dat u iemand anders vraagt de klacht in te dienen en/of te volgen.

In elke fase van de procedure kunt u om informatie of hulp vragen. Er is een nationaal contactpunt in elk EU-land dat u kan helpen bij uw klacht.

Let op, sommige contactpunten kunnen u alleen helpen bij internationale geschillen.

Links naar het platform voor onlinegeschillenbeslechting

Als u online zaken doet, moet op uw website een directe link naar het platform voor onlinegeschillenbeslechting zetten. Daarnaast moet uw e-mailadres duidelijk op uw website staan.

Als u verplicht bent (wettelijk of door een lidmaatschap of contract) om een specifiek geschillenorgaan te gebruiken, moet u:

U mag ook naar het platform voor onlinegeschillenbeslechting linken door een van onze bannersen op uw website te zetten.

Consumer Law Ready

Consumer Law Ready is een portal die gratis cursussen consumentenrecht aanbiedt, onder meer aan kleine en middelgrote ondernemingen. U kunt een aanvraag indienen voor een cursus in eigen land om de fijne kneepjes van het consumentenrecht te leren.

Maar studeert u liever in uw eigen tempo, schrijf u dan in om toegang te krijgen tot het online-lesmateriaal. Naderhand legt u een e-test af en als u daarvoor slaagt, krijgt u een certificaat.

Ga naar de portal Consumer Law Readyen en ontdek hoe u zich kunt inschrijven.

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Europese procedure voor geringe vorderingen

Regel uw geschil met een leverancier of klant uit een ander EU-land over een claim tot 2000 euro

De Europese Ombudsman

Een klacht indienen over een EU-instelling, -orgaan, -bureau of -agentschap

Lokale steun voor ondernemers

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: