Zakendoen
Laatste controle: 20/05/2022

Tijdelijke dienstverlening aanvragen

Als u naar een ander EU-land verhuist om er tijdelijk te gaan werken, en uw beroep is gereglementeerd, dan moet u vooraf een schriftelijke verklaring indienen. De verklaring moet schriftelijk worden ingediend vóórdat u voor de eerste keer uw diensten gaat verlenen. De verklaring is een jaar geldig.

Welke documenten moet u indienen?

Als u een verklaring moet indienen, doe dit dan rechtstreeks bij de autoriteit in het gastland die bevoegd is voor uw beroep. Welke autoriteit dit is, kunt u vragen aan het nationale contactpunt ter plaatse.

Uw verklaring moet het volgende omvatten:

De eerste keer dat u een verklaring indient, en bij iedere wijziging in uw situatie, moet u de volgende documenten indienen:

De documenten die u moet indienen verschillen al naar gelang uw beroep en het land waar u wilt werken. Neem contact op met de voor uw beroep verantwoordelijke instantie in het gastland als u wilt weten welke soorten documenten u moet indienen.

Wat gebeurt er met uw verklaring?

In de meeste gevallen kunt u uw verklaring al indienen voordat u begint te werken in het gastland, ook als u nog niet zeker weet of u er daadwerkelijk gaat werken. Nadat u de verklaring heeft ingediend, mag u uw beroep onmiddellijk gaan uitoefenen.

Waarschuwing

Als u een gereglementeerd medisch- of beveiligingsberoep heeft en u geen gebruik kunt maken van automatische erkenning , dan moet u in sommige landen wachten tot uw kwalificaties zijn gecontroleerd. In dat geval kunt u pas na formele toestemming aan de slag.

In sommige landen moet u uw verklaring eenmaal per jaar vernieuwen als u van plan bent uw diensten er te blijven aanbieden.

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: