Wonen en reizen
Laatste controle: 20/10/2022

Een btw-nummer controleren (VIES)

Met de EU-zoekmachine VIES kunt u nagaan of een bedrijf ingeschreven is voor handelstransacties met bedrijven in andere EU-landen.

Btw-nummer valideren met VIES

Wat is VIES?

VIES (Systeem voor uitwisseling van btw-informatie) is een zoekmachine van de Europese Commissie. Het is geen database, het zoekt enkel in de nationale btw-databases.

Uw zoekopdracht kan twee verschillende resultaten opleveren: er bestaat voor het betrokken nummer Europese btw-informatie ( geldige respons) of niet ( ongeldige respons).

Geldige respons

De gevonden btw-informatie wordt in VIES getoond.

Ongeldige respons

Een ongeldige respons houdt in dat er in de betrokken nationale database geen informatie kon worden gevonden over het betrokken btw-nummer, omdat:

Wijzigingen worden niet altijd meteen in de nationale databank ingevoerd en daardoor ook niet onmiddellijk met VIES gevonden. In dringende gevallen kunt u contact opnemen en met de belastingdienst in eigen land.

VIES is beschikbaar in 23 officiële EU-talen.

Wat als een bestaand nummer niet met VIES gevonden wordt?

Als uw klant beweert een btw-registratie te hebben, maar dit niet uit VIES blijkt, kan hij een verklaring vragen bij de belastingdienst in zijn eigen land. Soms moet hij zich nog apart inschrijven voor internationale transacties binnen de EU. De procedure verschilt per EU-land.

Aanvullende informatie vragen

Als u de informatie niet via VIES vindt, kunt u zich het best tot uw nationale autoriteiten wenden. Die kan bevestigen:

Hoe u contact kunt opnemen met de belastingdienst, verschilt van land tot land. Sommige landen beschikken over een online-systeem. Voor andere landen moet u bellen, mailen of faxen.

Kies een land

Met het oog op de privacybescherming kan de belastingdienst u niet de naam en het adres geven die bij een bepaald btw-nummer horen. U kunt wel een bevestiging krijgen of de door u opgegeven naam en adres bij een bepaald btw-nummer horen of niet.

Beschikbaarheid

Soms is het systeem tijdelijk niet beschikbaar omdat er een back-up moet worden gemaakt van de nationale databases. De Commissie dringt er bij de EU-landen op aan om deze periode zo kort mogelijk te houden. Krijgt u in verband hiermee een foutmelding, wacht dan gewoon een paar minuten of probeer het nog eens op een ander tijdstip.

Onnauwkeurigheden

De Europese Commissie kan niet instaan voor de nauwkeurigheid van de door VIES geleverde informatie. Dat komt omdat deze informatie afkomstig is uit nationale databases waarover de Commissie geen controle heeft. De Europese Commissie kan de informatie in de nationale databanken niet controleren, wijzigen of wissen.

Aanvullende informatie

We raden u aan uw validatie te bewaren, voor het geval u een belastingcontrole krijgt.

Meer informatie vindt u in onze veelgestelde vragenDeze link brengt u naar een andere website.

Disclaimer en Deze link brengt u naar een andere website

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: