Laatste controle : 04/04/2018

Europese beroepskaart – EPC

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

  • Vragen en antwoorden op basis van het gezamenlijk verslag van 8 december 2017 van het EU en het VKen
  • EU-publicaties over de Brexit
  • Informatie en advies van de Britse regering over de Brexiten

De Europese beroepskaart (EPC, European Professional Card) is een elektronische procedure waarmee u uw beroepskwalificaties kunt laten erkennen in een ander EU-land. Dat gaat gemakkelijker, sneller en transparanter dan de traditionele erkenningsprocedures: u kunt uw aanvraag online volgen en eerder geüploade documenten opnieuw gebruiken als u in verschillende landen aanvragen wilt indienen.

Momenteel is de beroepskaartprocedure alleen beschikbaar voor:

Als u een ander beroep hebt, moet u het voorlopig doen met een standaardprocedure. In de toekomst kan de beroepskaartprocedure worden uitgebreid naar andere beroepen.

U kunt gebruik maken van de beroepskaartprocedure als u:

Voorbeeld:

OF

Voorbeeld:

De Europese beroepskaart is geen echte kaart. Het gaat wel om een elektronisch bewijs dat u de administratieve controles hebt doorstaan en dat uw beroepskwalificaties zijn erkend door het land waar u wilt werken (gastland), of dat u voldoet aan de voorwaarden om tijdelijk in dat land diensten te verlenen.


Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, kunt u een EPC-certificaat aanmaken in pdf-formaat. Daar staat onder meer een referentienummer op dat uw toekomstige werkgever kan gebruiken om online na te gaan of uw beroepskaart geldig is.

Als u niet zeker weet of u een beroepskaart moet aanvragen voor tijdelijke mobiliteit of vestiging, kunt u contact opnemen met de bevoegde nationale autoriteitenen.

Als u voor lange tijd in het land wilt gaan wonen (vestiging), moet u zich misschien ook bij een beroepsorganisatie laten registreren, of extra controles ondergaan, voordat u uw beroep kunt uitoefenen. Vraag de bevoegde nationale autoriteitenen of dat in uw geval nodig is.

Buiten de EU behaalde kwalificaties

Hebt u uw diploma buiten de EU behaald, dan kunt u een Europese beroepskaart aanvragen als:

Voordelen van de Europese beroepskaart

Procedure en termijnen

Wat is uw situatie?

Tijdelijke mobiliteit: u wilt uw beroep tijdelijk en incidenteel in het buitenland uitoefenen.

Wat gebeurt er nadat u uw aanvraag hebt ingediend?

Binnen 1 week: De overheid van uw eigen land bevestigt de ontvangst van uw aanvraag en vertelt u eventueel of er documenten ontbreken en hoeveel u moet betalen.

De autoriteiten in het gastland gaan na of uw beroep mogelijk gevolgen heeft voor de volksgezondheid en de openbare veiligheid, wat zou betekenen dat u niet in aanmerking komt voor automatische erkenning.

Als er volgens uw gastland geen controles nodig zijn, onderzoekt de overheid van uw eigen land uw aanvraag en neemt deze binnen 3 weken een definitief besluit.

Als er volgens uw gastland wel controles nodig zijn, heeft de overheid van uw land 1 maand de tijd om uw aanvraag te onderzoeken en door te zenden naar het gastland.

Het gastland neemt dan een definitief besluit binnen 3 maanden (2 maanden + twee verlengingen met telkens 2 weken).

Als de overheid van uw gastland vindt dat uw opleiding en beroepservaring niet beantwoorden aan de normen in dat land, kan zij u vragen om een proeve van bekwaamheid af te leggen of een aanpassingsstage te volgen.

Vestiging: u wilt in het buitenland gaan wonen en daar uw beroep permanent uitoefenen.

Wat gebeurt er nadat u uw aanvraag hebt ingediend?

Binnen 1 week: De overheid van uw eigen land bevestigt de ontvangst van uw aanvraag en vertelt u eventueel of er documenten ontbreken en hoeveel u moet betalen.

De overheid van uw land heeft 1 maand tijd om uw aanvraag te controleren en door te zenden naar het gastland.

Als u een apotheker of verpleger bent en in aanmerking komt voor automatische erkenning, neemt het gastland binnen 2 maanden (1 maand + twee verlengingen met telkens 2 wekenen) een definitieve beslissing.

Als u niet in aanmerking komt voor automatische erkenning, neemt het gastland binnen 3 maanden (2 maanden + twee verlengingen met telkens 2 wekenen) een definitieve beslissing.

Als de overheid van uw gastland vindt dat uw opleiding en beroepservaring niet beantwoorden aan de normen in dat land, kan zij u vragen om een proeve van bekwaamheid af te leggen of een aanpassingsstage te volgen.

Als de overheid van uw gastland niet binnen de wettelijke termijn beslist, worden uw kwalificaties stilzwijgend erkend en kunt u een EPC-certificaat aanmaken via uw online-account.

Als de overheid uw aanvraag afwijst, moet zij uitleggen waarom, en aangeven hoe u in beroep kunt gaan.

Hoe lang kunt u uw Europese beroepskaart gebruiken?

Geldigheidstermijn:

Hoe vraag ik een Europese beroepskaart aan?

U moet zich eerst aanmelden met EU Loginen, de authenticatiedienst van de Europese Commissie. Daarvoor moet u een account aanmaken, als u die nog niet hebt.

Daarna moet u uw EPC-profiel aanvullen met uw persoons- en contactgegevens. Dat duurt maar een paar minuten.

Zodra uw profiel volledig is, kunt u een aanvraag aanmaken, gescande kopieën van de vereiste documenten uploaden en uw aanvraag indienen bij de overheid van uw land.

Elk bewijsstuk moet worden gescand en vervolgens geüpload als een afzonderlijk bestand.

Uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer,...) kunt u later altijd nog wijzigen in uw profiel. Maar uw persoonsgegevens (nummer van identiteitskaart of paspoort, familienaam en nationaliteit, die op het certificaat worden vermeld) kunt u zelf niet meer veranderen als u eenmaal een aanvraag heeft ingediend. U moet dat dan vragen aan de overheidsdienst die uw dossier verwerkt.

Bij iedere aanvraag kan zowel uw eigen land als uw gastland een vergoeding vragen voor de behandeling van uw dossier. Als dat het geval is, ontvangt u een afzonderlijke rekening van elke overheid.

Overheidsdiensten kunnen u ook vragen om gewaarmerkte kopieën van uw documenten in te dienen, als zij niet kunnen controleren of uw documenten geldig zijn.

Ga na welke documenten u nodig heeft en hoeveel het kost.

Simulator

Als de simulator u bepaalde opties niet aanbiedt, betekent dit dat de betrokken landen nog niet de nodige informatie verstrekt hebben. U hebt niettemin toegang tot de beroepskaartprocedure en kunt een aanvraag indienen. De autoriteiten zullen u meedelen welke documenten u moet voorleggen en hoeveel het u gaat kosten.

Uw beroep is niet gereguleerd in het ontvangende land
Informatie van de nationale autoriteiten wordt momenteel verwerkt

BEROEPSKAARTPROCEDURE

Laat uw werkgever de geldigheid van uw Europese beroepskaart controleren

Uw werkgever, beroepsorganisaties en andere belanghebbende partijen kunnen aan de hand van het referentienummer op uw certificaat online nagaan of uw Europese beroepskaart geldig is.

Daarvoor hebben zij ook uw persoonlijke identificatiegegevens (nummer identiteitskaart of paspoort) nodig die u bij de indiening van uw aanvraag hebt opgegeven.

GELDIGHEID EUROPESE BEROEPSKAART CONTROLEREN

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: