Laatste controle: 11/12/2018

Kinderen

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

Het ouderschap brengt tal van rechten en plichten met zich mee. Ook op dit gebied gelden er zowel nationale als EU-regels. In dit hoofdstuk leest u meer over:

Deze bladzijde delen: