Laatste controle: 02/07/2020

Gelijke behandeling

Getroffen door de brexit?

De regels en voorwaarden op deze pagina zijn tot ten minste 31 december 2020 van toepassing:

  • Als EU-burger heeft u nog altijd volledige toegang tot de Britse arbeidsmarkt en behoudt u alle arbeidsrechten onder de EU-wetgeving.
  • Als Brits staatsburger heeft u nog altijd volledige toegang tot de arbeidsmarkt van de EU en behoudt u alle arbeidsrechten onder de EU-wetgeving.

Problemen in verband met uw rechten? Wij geven u hulp en advies.

Als EU-onderdaan die in een ander EU-land werkt, heeft u, evenals uw gezin, recht op dezelfde behandeling als onderdanen van dat land.

Uw rechten kunnen wel verschillen van uw rechten in het land waar u vandaan komt.

Als u werk zoekt: openbare diensten voor arbeidsbemiddeling

Als EU-onderdaan heeft u in een ander EU-land recht op dezelfde arbeidsbemiddeling door een openbare instantie (zoals UWV/het OCMW) als onderdanen van dat land.

Contactgegevens van openbare diensten voor arbeidsbemiddeling

Op de werkvloer

Als EU-onderdaan die in een ander EU-land werkt, moet u op precies dezelfde manier behandeld worden als uw collega's die onderdaan van uw gastland zijn.

Dit geldt voor:

Uitkeringen en toelagen

U heeft recht op dezelfde uitkeringen als onderdanen van uw gastland vanaf de dag dat u er begint te werken (als werknemer of zelfstandige).

Dit geldt meestal ook voor voordelen die niet direct met uw werk te maken hebben, zoals korting op het openbaar vervoer, aanvullend pensioen, schooltoelagen en werkloosheidsuitkeringen voor uw kinderen als zij hun eerste baan zoeken.

U kunt ook in aanmerking komen voor niet-financiële hulp, zoals een tolk bij juridische procedures.

U heeft in uw gastland ook recht op toelagen voor levensonderhoud voor werknemers en hun gezin.

Meer over uw recht op sociale zekerheid, waaronder werkloosheidsuitkeringen, gezinstoelagen en pensioenen

Grenswerkers

Als u in niet in het land woont waar u werkt, heeft u het recht er te gaan wonen, ook als u daar geen onderdaan bent.

Als u in een ander land woont dan waar u werkt, gaat de overheid ervan uit dat u voldoende verdient om in uw levensonderhoud te voorzien.

Als u problemen heeft om in het land waar u woont uitkeringen en toelagen te krijgen, kunt u contact opnemen met onze adviesdiensten .

Voorbeeld

Ga na waar u recht op heeft in uw nieuwe land

Rosita komt uit Italië, maar woont en werkt in Frankrijk met haar echtgenoot en drie kinderen. Ze vroeg voor haar gezin een kortingpas voor de trein aan, maar deze werd geweigerd omdat zij, noch haar kinderen, Frans zijn.

Rosita zou voet bij stuk moeten houden en zo nodig hulp vragen bij de verschillende hulp- en adviesdiensten van de EU. Alle werknemers uit de EU met een groot gezin (in de meeste landen is dat een gezin met 3 of meer kinderen) hebben het recht in het land waar zij werken goedkoper met de trein te reizen vanaf de dag dat hun baan begint, voor zover de onderdanen van dat land dat recht ook hebben.

In het buitenland blijven nadat u uw baan verloren heeft

Als u uw baan kwijtraakt terwijl u in een ander land woont, heeft u nog steeds het recht om daar te wonen. Er kunnen wel voorwaarden en formaliteiten gelden.

Meer informatie en hulp kunt u krijgen bij de nationale instanties voor gelijke behandelingen in de EU-landen.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: