Laatste controle: 23/05/2022

Gelijke behandeling op het werk

Als EU-burger heeft u recht op gelijke behandeling bij werving en selectie, arbeidsvoorwaarden, bevordering, loon, beroepsopleiding, pensioen en ontslag. In de hele EU is discriminatie op grond van leeftijd, geslacht, etnische of raciale afkomst, godsdienst, levensovertuiging of seksuele geaardheid verboden, zowel in de publieke als in de particuliere sector.

Ook wanneer u in een ander EU-land werkt, moet u op het vlak van arbeidsrechten, sociale uitkeringen en toegang tot openbare arbeidsbemiddeling op dezelfde manier als uw lokale collega's worden behandeld. Maar uw gastland kan besluiten u de eerste drie maanden uit te sluiten van bepaalde uitkeringen (bijv. als u seizoenswerker bent, een maand gewerkt heeft en dan een uitkering aanvraagt), of zelfs nog langer als u werkloos in het land aankomt.

Welke soorten discriminatie zijn verboden?

Soorten discriminatie

Redelijke aanpassingen

Als u een handicap heeft, is het soms nodig uw werk en/of werkplek aan te passen zodat u uw werk kunt doen, opleidingen kunt volgen of promotie kunt maken. In dat geval kunt u uw werkgever verzoeken redelijke stappen te ondernemen om aan uw aandoening tegemoet te komen. Deze stappen kunnen betrekking hebben op alle werkgerelateerde activiteiten, van de sollicitatieprocedure tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, en zowel op primaire als op secundaire arbeidsvoorwaarden.uw werkgever verzoeken redelijke stappen te ondernemen om aan uw aandoening tegemoet te komen. Deze stappen kunnen betrekking hebben op alle werkgerelateerde activiteiten, van de sollicitatieprocedure tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, en zowel op primaire als op secundaire arbeidsvoorwaarden.

Hoe kunt u uw rechten laten gelden?

Als u denkt dat u gediscrimineerd wordt, kunt u uw zaak voorleggen aan een nationale instantie voor gelijke behandeling en . Sommige daarvan kunnen enkel nuttige informatie geven over uw situatie, andere kunnen u helpen een klacht in te dienen. Ze kunnen uw zaak, als u daarmee instemt, zelfs bij de rechter aanhangig maken.

Afhankelijk van de nationale wetgeving kunt u recht hebben op compensatie, krijgt u uw baan terug, of wordt de werkgever verplicht de discriminatie te beëindigen en voor redelijke aanpassingen te zorgen.

Voor hulp en advies kunt u ook contact opnemen met organisaties zoals vakbonden, ngo's en juristen.

Meer informatie over de lidstaten vindt u hieronder.

Kies een land

Zie ook:

Hoe redelijke aanpassingen in de praktijk te brengen - gids met veelbelovende praktijkenDeze link brengt u naar een andere website

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: