Laatste controle: 15/06/2022

Overheidsopdrachten

Er zijn verschillende soorten openbare aanbestedingsprocedures, elk met hun eigen gunningsregels. In sommige gevallen zijn de nationale aanbestedingsregels gelijkgetrokken met die van de EU. U heeft ook bepaalde rechten wanneer u meedingt naar overheidsopdrachten in andere EU-landen.

Wanneer u aan een openbare aanbesteding meedoet, moet u bepaalde stappen volgen. U moet ook zorgen dat u de juiste instrumenten gebruikt en uw offerte op tijd indient. Lees hoe u uw offerte en de bewijsstukken met betrekking tot uw bedrijfssituatie moet indienen. Informeer u ruim van tevoren en niet pas wanneer de aankondiging al is verschenen.

Voelt u zich benadeeld of denkt u dat er onregelmatigheden in de aanbestedingsprocedure hebben plaatsgevonden, dan kunt u het gunningsbesluit betwisten. Meer over de wachtperiode (opschortende termijn) en het herzieningsbesluit

Deze bladzijde delen: