Laatste controle: 18/06/2020

Octrooien

Getroffen door de brexit?

Uw rechten

Als u een octrooi laat registreren, krijgt u exclusieve rechten (Als houder van een internationaal octrooi kunt u anderen verbieden dit octrooi te gebruiken.) over uw uitvinding voor een beperkte periode, meestal 20 jaar. Anderen mogen dan een product of proces dat op uw uitvinding is gebaseerd, niet maken, gebruiken, te koop aanbieden, verkopen of invoeren. U kunt wel iemand via een licentieovereenkomst tijdelijk toestaan de uitvinding te gebruiken, of u kunt het octrooi verkopen. U kunt het octrooi niet verlengen.

Wat kunt u met een octrooi beschermen?

Met een octrooi kunt u uw technische uitvindingen beschermen: nieuwe producten of diensten die op inventiviteit berusten en industrieel toepasbaar zijn.

Wilt u weten of er al een octrooi is verleend voor iets dat lijkt op uw uitvinding, lees dan de FAQdefren op de website van het Europees Octrooibureaufrdeen en raadpleeg de Espacenet-databasedefren .

Een octrooi aanvragen

Kies een land

* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Gerelateerde onderwerpen

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Europese IPR-helpdesk

Gratis advies en opleiding over beheer van intellectuele eigendom voor door de EU gecofinancierde projecten of transnationale zakelijke overeenkomsten.

Lokale steun voor ondernemers

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: