Laatste controle: 30/01/2019

Octrooien

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Uw rechten

Als u een octrooi laat registreren, krijgt u exclusieve rechten over uw uitvinding voor een beperkte periode, meestal 20 jaar. Anderen mogen dan een product of proces dat op uw uitvinding is gebaseerd, niet maken, gebruiken, te koop aanbieden, verkopen of invoeren. U kunt wel iemand via een licentieovereenkomst tijdelijk toestaan de uitvinding te gebruiken, of u kunt het octrooi verkopen. U kunt het octrooi niet verlengen.

Wat kunt u met een octrooi beschermen?

Met een octrooi kunt u uw technische uitvindingen beschermen: nieuwe producten of diensten die op inventiviteit berusten en industrieel toepasbaar zijn.

Wilt u weten of er al een octrooi is verleend voor iets dat lijkt op uw uitvinding, lees dan de FAQdefren op de website van het Europees Octrooibureaufrdeen en raadpleeg de Espacenet-databasedefren .

Een octrooi aanvragen

Kies een land

* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Neem contact op met een steunorganisatie voor ondernemers bij u in de buurt.

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: