Wonen en reizen
Laatste controle : 11/09/2018

Btw bij verkoop en inkoop in het buitenland

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

Er gelden speciale regels als u goederen of diensten vanuit of naar een andere land koopt of verkoopt. 

Goederen

EU-landen

Zakelijke verkoop

Als u goederen aan een ander bedrijf verkoopt en deze naar een ander EU land verzendt, dan hoeft u geen btw aan te rekenen, als die klant tenminste een geldig btw-nummer heeft.

De btw die u zelf heeft moeten betalen (op goederen of diensten die u speciaal voor deze verkoop heeft moeten inkopen) mag u nog wel op uw aangifte in mindering brengen.

Als uw klant geen geldig btw-nummer heeft, moet u btw aanrekenen volgens het tarief in uw eigen land.

Particuliere verkoop

Als u goederen verkoopt aan en verzendt naar consumenten in een ander EU-land, moet u zich daar inschrijven en btw aanrekenen volgens het tarief van dat land, tenzij uw totale verkoop per jaar minder bedraagt dan de btw-drempel in het betrokken land.

Kies een land

* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Verkoopt u producten met accijns of nieuwe vervoermiddelen (auto's, boten of vliegtuigen), dan gelden er speciale regelsdefren .

Kopen

Als u zakelijk goederen koopt en ontvangt uit een ander EU-land, moet u over zo'n transactie btw afdragen alsof u de goederen zelf had verkocht, en dat volgens het tarief in uw land.

Gewoonlijk kunt u dit bedrag later op uw aangifte in mindering brengen.

Op deze regels bestaan een paar belangrijke uitzonderingenfrdeen.

Landen buiten de EU

Verkopen

Als u goederen verkoopt aan consumenten buiten de EU, hoeft u geen btw aan te rekenen, maar de btw die u zelf heeft moeten betalen op de goederen of diensten die u speciaal voor die verkoop heeft moeten aanschaffen, mag u wel van uw aangifte aftrekken.

Kopen

Als u voor uw bedrijf goederen aankoopt van een leverancier buiten de EU, moet u normaliter btw betalen op het punt van invoerdefren (en mag u dit bedrag aftrekken van uw volgende btw-aangifte als u iets met btw verkoopt).

Diensten

EU-landen

Zakelijke verkoop

U hoeft uw klanten gewoonlijk geen btw aan te rekenen. Uw klanten betalen btw over de ontvangen diensten tegen het geldende tarief in hun land (volgens de verleggingsregeling).

De btw die u zelf heeft moeten betalen (op goederen of diensten die u speciaal voor deze dienstverlening heeft moeten inkopen) mag u nog wel op uw aangifte in mindering brengen.

Particuliere verkoop

Normaliter moet u consumenten btw aanrekenen tegen het tarief dat van toepassing is in uw land, behalve voor telecommunicatie, omroepactiviteiten en elektronische diensten, die altijd worden belast in het land van de consument (voor particulieren het land van de woon- of vaste verblijfplaats, voor niet-belastingplichtigen het land van vestiging).

Kopen

Als u zakelijk diensten koopt en ontvangt uit een ander EU-land, moet u over zo'n transactie btw afdragen alsof u de diensten zelf had geleverd, en dat volgens het tarief in uw land (volgens de verleggingsregeling, een zelfevaluatiesysteem).

Gewoonlijk kunt u dit bedrag later op uw aangifte in mindering brengen.

Op deze regels bestaan een paar belangrijke uitzonderingenfrdeen.

De btw-regels gelden in de hele EU, behalve, vanwege de bijzondere omstandigheden daar, in enkele gebieden die behoren tot of verbonden zijn met EU-landen:

Bijzondere gebieden

 • de Ålandseilanden
 • de Franse overzeese departementen fr
 • het gebied Büsingen
 • het eiland Helgoland
 • de berg Athos
 • Campione d'Italia
 • de Italiaanse wateren van het meer van Lugano
 • Livigno
 • de Canarische eilanden
 • Ceuta
 • Melilla
 • de Kanaaleilanden
 • Gibraltar

Er zijn ook plaatsen buiten de EU waar de EU-regels inzake btw gelden:

 • Monaco
 • het eiland Man
 • basissen van het Verenigd Koninkrijk op Cyprus

Landen buiten de EU

Verkopen

Als u diensten verkoopt aan consumenten buiten de EU, hoeft u normaliter geen btw aan te rekenen (maar als de dienst in een ander EU-land wordt geleverd, kan dat land hierover wel btw heffen). De btw die u zelf heeft moeten betalen op de goederen of diensten die u speciaal voor die verkoop heeft moeten aanschaffen, mag u wel van uw aangifte aftrekken.

Zakelijke verkoop

Als u voor zakelijke doeleinden diensten afneemt van een dienstverlener buiten de EU, moet u gewoonlijk btw betalen volgens het tarief van uw land, alsof u de dienst zelf geleverd had (volgens de verleggingsregeling, een zelfevaluatiesysteem).

Gewoonlijk kunt u dit bedrag later op uw aangifte in mindering brengen.

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: