Laatste controle: 13/06/2022

Economisch niet-actieve EU-burgers

Als EU-burger heeft u het recht om maximaal drie maanden in een ander EU-land te verblijven, zolang u een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort hebt. Wilt u zich in een ander EU-land vestigen, maar bent u niet van plan te gaan werken of onderwijs te volgen, dan moet u aantonen dat u:

Meldplicht en inschrijving

In de eerste drie maanden van uw verblijf in het gastland hoeft u zich als burger van een EU-land niet in te schrijven. In sommige landen moet u zich bij aankomst wel melden.

Na drie maanden in het gastland moet u zich meestal wel inschrijven (bij de gemeente, politie of vreemdelingendienst). U krijgt dan een verklaring van inschrijving.

U heeft daarvoor een geldige identiteitskaart of geldig paspoort nodig en:

Kunt u gevraagd worden het land te verlaten of het land worden uitgezet?

U mag in een ander EU-land blijven wonen zolang u aan de voorwaarden voor verblijf voldoet. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten u opdragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten u het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat uw aanwezigheid een reële, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een van de fundamentele belangen van de samenleving vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u het land wordt uitgezet, en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Permanent verblijfsrecht

Als u vijf jaar na elkaar rechtmatig in een ander EU-land heeft gewoond, krijgt u er automatisch permanent verblijfsrecht. Dit betekent dat u zo lang in het land mag blijven als u wilt, dat u het recht heeft op dezelfde manier te worden behandeld als een onderdaan van dat land en dat u meer bescherming geniet tegen uitzetting uit het land. U kunt een bewijs van uw permanent verblijfsrecht aanvragen.

U verliest dit recht niet als u:

U kunt uw permanent verblijfsrecht verliezen als u langer dan twee jaar na elkaar in een ander land woont.

Als u economisch niet actief bent, maar bij een familielid gaat wonen dat EU-burger is en rechtmatig in een EU-land woont, mag u daar blijven als persoon ten laste van de EU-burger.

Zie ook:

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: