Zakendoen
Laatste controle: 30/11/2021

Wat bedoelen we met "gereglementeerd beroep"?

De algemene regel is dat een beroep gereglementeerd is als u een speciaal diploma nodig heeft, bepaalde examens moet afleggen en/of zich bij een beroepsorganisatie moet inschrijven voordat u dit beroep mag uitoefenen.

Is uw beroep gereglementeerd in het EU-land waar u wilt gaan werken, dan moet u eerst een aanvraag indienen tot erkenning van uw opleiding en ervaring.

Waarschuwing

De lijst van gereglementeerde beroepen is niet overal in de EU gelijk. De database van gereglementeerde beroepenen helpt u na te gaan of uw beroep gereglementeerd is in het land waar u wilt gaan werken.

Hoe gebruikt u de database van gereglementeerde beroepen?

Vindt u in de database geen informatie over uw beroep, dan is het misschien niet gereglementeerd in het land waar u wilt gaan werken.

Neem in dat geval contact op met het nationale centrum voor de erkenning van beroepskwalificatiesen in het land waar u wilt gaan werken. Dat kan u vertellen welke regels in uw geval van toepassing zijn.

Voor de erkenning van specifieke beroepen zoals advocaten, luchtverkeersleiders, piloten e.d.en gelden speciale EU-regels.

Ga na of het nodig is uw diploma te laten erkennen en welk soort aanvraag u dan moet indienen.

Heeft u uw diploma in een EU-land gehaald?

Wat is uw beroep?

Heeft u uw diploma buiten de EU behaald en wilt u in een EU-land gaan werken, dan moet u uw diploma officieel laten erkennen, voordat u daar aan de slag mag. In dit geval gelden daarvoor de nationale regels van het land waar u gaat werken.

Wilt u in een ander EU-land gaan werken en heeft u al minstens drie jaar gewerkt in het EU-land dat uw diploma heeft erkend, dan kunt u in het EU-land waar u wilt gaan werken om erkenning van uw diploma vragen onder dezelfde voorwaarden die gelden voor wie zijn diploma in een EU-land heeft behaald.

U moet dan een certificaat van het EU-land dat uw diploma erkend heeft indienen waaruit blijkt dat u voldoende ervaring heeft om uw beroep te mogen uitoefenen. Dit geldt zowel voor EU-burgers als voor mensen van buiten de EU.

Bent u arts, algemeen ziekenverpleger, verloskundige, tandheelkundige, apotheker of dierenarts, dan komt u in aanmerking voor automatisch erkenningen van uw beroep. U moet wel een bewijs van uw beroepskwalificaties indienen en wachten op toestemming van de autoriteiten voor u begint te werken.

Waarschuwing

Als uw opleiding niet voldoet aan de minimumeisen voor het diploma in het land waar u wilt gaan werken, komt u niet in aanmerking voor automatische erkenning en moet u de gebruikelijke procedure voor andere gereglementeerde beroepen volgen.

Naast uw beroepscertificaten moet u eventueel ook nog andere documenten bij de bevoegde instanties indienen, afhankelijk van uw beroep en het land waar u dit wilt gaan uitoefenen.

Zodra die instanties alle documenten hebben ontvangen, moeten zij:

Bent u algemeen ziekenverpleger of apotheker dan kunt u ook de Europese beroepskaart (EPC) gebruiken. Dat is een snellere en gemakkelijkere elektronische procedure om uw documenten in te dienen, uw online-aanvraag te volgen en eerder geüploade documenten opnieuw te gebruiken.

Waarschuwing

De instanties van het land waar u gaat werken, kunnen een beëdigde vertaling van uw documenten verlangen.

Voorbeeld

Ken uw rechten en voorkom onnodige rompslomp

Katarina is een apotheker uit Slowakije die in Oostenrijk wil gaan werken. De Oostenrijkse autoriteiten vragen haar om beëdigde vertalingen van al haar bewijsstukken door een Oostenrijkse vertaler.

Maar Katarina is niet verplicht om beëdigde vertalingen van haar diploma's te leveren. Voor beroepen zoals arts, algemeen ziekenverpleger, verloskundige, dierenarts, tandheelkundige, apotheker, en architect, zijn geen beëdigde vertalingen nodig.

Soms moet u ook een taalexamen afleggen of lid worden van de beroepsorganisatie in het land waar u wilt gaan werken, voor u daar aan de slag mag gaan.

U hoeft geen toestemming te vragen en geen administratieve procedure te starten. U mag uw beroep in een ander EU-land uitoefenen onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van dat land.

Waarschuwing

Uw beroep is niet als zodanig gereglementeerd, maar valt misschien onder een ander gereglementeerd beroep.

Informeer voor de zekerheid altijd bij de autoriteiten van uw nieuwe land of uw beroep daar gereglementeerd is of niet. Het nationale contactcentrum voor de erkenning van beroepskwalificatiesen kan u helpen de instantie te vinden die u deze informatie kan geven.

Voorbeeld

Piotr, een ambulancebroeder uit Tsjechië verhuist naar Duitsland en wil daar ook weer als ambulancebroeder aan de slag. Hij vindt dit beroep niet in de database van gereglementeerde beroepen en concludeert dat zijn vak in Duitsland niet gereglementeerd is. Voor de zekerheid neemt hij toch contact op met de Duitse instanties die verantwoordelijk zijn voor de erkenning van beroepskwalificaties. Daar krijgt hij te horen dat ambulancebroeder in Duitsland een paramedisch beroep is. Als Piotr in Duitsland als ambulancebroeder aan de slag wilt, moet hij eerst een stage volgen.

U moet uw diploma eerst laten erkennen voordat u uw beroep in het andere EU-land kunt oefenen.

Ga na welke documenten u moet indienen bij een aanvraag tot erkenning van uw beroepskwalificaties.

Bent u fysiotherapeut, berggids of vastgoedmakelaar, dan kunt u ook de Europese beroepskaart (EPC) gebruiken. Dat is een snellere en gemakkelijkere elektronische procedure om uw documenten in te dienen, uw online-aanvraag te volgen en eerder geüploade documenten opnieuw te gebruiken.

Soms moet u ook een taalexamen afleggen of lid worden van de beroepsorganisatie in het land waar u wilt gaan werken, voor u daar aan de slag mag gaan.

Informeer voor de zekerheid altijd bij de autoriteiten van uw nieuwe land of uw beroep daar gereglementeerd is of niet. Het nationale contactcentrum voor de erkenning van beroepskwalificatiesen kan u helpen de instantie te vinden die u deze informatie kan geven.

Voorbeeld

Dirk is een jonge Nederlandse vastgoedmakelaar die net naar Oostenrijk is verhuisd. Omdat zijn beroep in Nederland niet is gereglementeerd, gaat hij ervan uit dat hij ook in Oostenrijk zonder rompslomp als onafhankelijk makelaar kan gaan werken. Maar bij de inschrijving als zelfstandige komt hij erachter dat hij moet aantonen dat hij toch een erkenning nodig heeft voordat hij in Oostenrijk vastgoedmakelaar kan worden. Zijn plannen lopen hierdoor heel wat vertraging op.

Erkenning van beroepskwalificaties is alleen nodig bij beroepen die implicaties voor de gezondheid en de veiligheid kunnen hebben. Soms moet u een schriftelijke verklaring (op papier of in elektronisch formaat) indienen voordat u uw beroep mag uitoefenen in het land waarnaar u verhuist.

Om in uw nieuwe land een erkenning te krijgen, moet u aantonen dat u uw beroep gedurende de laatste tien jaar al minstens één jaar in uw eigen land heeft uitgeoefend.

Waarschuwing

Als uw opleiding implicaties op het gebied van gezondheid of veiligheid heeft en u niet in aanmerking komt voor automatische erkenningen, kunnen de bevoegde instanties in uw gastland nagaan of u wel over de vereiste kwalificaties beschikt, voordat u daar aan het werk gaat. U moet dan wachten op officiële toestemming voordat u uw beroep daar mag uitoefenen.

Het is mogelijk dat u elk jaar opnieuw een verklaring moet afleggen als u van plan uw diensten op tijdelijke basis te blijven aanbieden in hetzelfde gastland.

U kunt bij het contactpunten voor de erkenning van beroepskwalificaties in het gastland navragen of dit nodig is.

Vraag ook wat u eventueel verder nog nodig heeft voor het indienen van uw schriftelijke verklaring.

Soms moet u ook een taalexamen afleggen of lid worden van de beroepsorganisatie in het land waar u wilt gaan werken, voor u daar aan de slag mag gaan.

Voorbeeld

Risto is een Finse architect die van plan is om naar Italië te verhuizen. Voor zijn vertrek checkt hij in de database van gereglementeerde beroepen aan welke formaliteiten hij moet voldoen om in Italië aan de slag te kunnen en wat het contactcentrum voor architecten is. Daar krijgt hij alle informatie die hij nodig heeft, zodat hij goed voorbereid kan vertrekken.

Meer informatie over de lidstaten vindt u hieronder.

Vragen over een bepaald land?

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: