Laatste controle: 16/11/2022

Geplande medische zorg in het buitenland

U heeft in bepaalde gevallen het recht om voor medische zorg naar een ander EU-land te gaan, bijvoorbeeld voor een bezoek aan een specialist, voor een operatie of voor een behandeling tegen een bepaalde ziekte, en daarvoor een vergoeding te krijgen van uw zorgverzekeraar.

U kunt op twee manieren om een geplande medische behandeling in een ander EU-land krijgen:

Optie 1 — met een S2-formulier

Met een S2-formulier betaalt uw zorgverzekeraar rechtstreeks de kosten van de behandeling in een ander EU-land.
Als u voor deze optie kiest, moet u steeds uw zorgverzekeraar in eigen land vooraf toestemming vragen (S2-formulier) voordat u naar het buitenland gaat om behandeld te worden. U kan enkel gebruikmaken van het openbare zorgstelsel in het gekozen land. Uw zorgverzekeraar is verplicht om vooraf toestemming te geven als de behandeling die u aanvraagt door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, maar u niet binnen een medisch verantwoorde termijn in uw eigen land kan worden verstrekt. 

Als u een S2-formulier heeft, wordt uw behandeling vergoed volgens de regels in het land waar u wordt behandeld. Dit zal worden geregeld door de betrokken instellingen in uw eigen land en het land waar u behandeld wordt. In principe hoeft u de behandeling niet te betalen. 

Waarschuwing

Als mensen die verzekerd zijn in het land waar u wordt behandeld, voor die specifieke behandeling moeten betalen, moet u ook betalen en wordt u vervolgens vergoed volgens de voorwaarden en vergoedingspercentages in dat land.

Optie 2 - terugbetaling na behandeling

U kunt ook zelf betalen voor uw geplande medische behandeling en uw kosten na thuiskomst geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen. Dit systeem geldt voor zowel openbare als particuliere zorgverleners in een ander EU-land.


U wordt vergoed volgens de vergoedingspercentages die gelden voor dezelfde behandeling in het land waar u verzekerd bent. Als u verzekerd bent in een land waar geen vergoedingsregeling bestaat, kan uw nationale zorgverzekeraar u vergoeden volgens een tarief dat gebaseerd is op de kosten van de behandeling in het nationale gezondheidszorgstelsel.

Waarschuwing

Afhankelijk van het soort behandeling dat u nodig hebt en de regels in uw land, heeft u mogelijk ook voorafgaande toestemming van uw zorgverzekeraar nodig. Het formulier voor voorafgaande toestemming wordt bij deze optie echter op nationaal niveau vastgesteld. In veel EU-landen is voorafgaande toestemming vereist voor zorg met een overnachting in een ziekenhuis of dure medische apparatuur. Voor een medische consultatie is bijvoorbeeld geen voorafgaande toestemming nodig.

Vraag uw zorgverzekeraar of nationaal contactpunt of u voorafgaande toestemming nodig hebt. Hier vindt u ook links naar de lijsten van behandelingen waarvoor u in uw land voorafgaande toestemming moet vragen. U moet toestemming krijgen als u in eigen land te lang moet wachten op behandeling. Bij de behandeling van uw aanvraag moet uw zorgverzekeraar ook nagaan of hij u een S2-formulier kan geven.

Optie 1 met een S2-formulier is meestal gunstiger voor u wanneer de personen die verzekerd zijn in het land waar u wordt behandeld, niet hoeven te betalen voor dezelfde behandeling of wanneer de vergoedingsregels van uw thuisland gunstiger zijn dan die in het land waar de behandeling plaatsvindt. In het laatste geval heeft u recht op een toeslag van uw zorgverzekeraar. Als u particuliere gezondheidszorg nodig hebt, is echter alleen optie 2 mogelijk.

Meer over de kosten en vergoedingen van geplande medische zorg.

Voorbeeld

Laat u voorlichten door het nationaal contactpunt in uw land of uw zorgverzekeraar vóór u een afspraak voor een behandeling maakt

Aurélie woont in Frankrijk. Ze heeft een operatie nodig en heeft in Luxemburg, waar haar ouders wonen, een ziekenhuis gevonden dat de ingreep kan uitvoeren. Het ligt in de buurt van haar ouderlijk huis. Aurélie weet niet wat ze nu moet doen.

Ze beslist het nationaal contactpunt in Frankrijk en het plaatselijk kantoor van haar zorgverzekeraar te bellen. Die geven haar de informatie die ze nodig heeft om voorafgaande toestemming aan te vragen. Ze vult het aanvraagformulier in. Als ze toestemming krijgt, kan ze direct een afspraak maken met het ziekenhuis in Luxemburg.

Hoe kunt u uw behandeling in het buitenland plannen als u geen voorafgaande toestemming van uw zorgverzekeraar nodig hebt?

1. Uw zorgverzekering checken

2. Een arts of ziekenhuis zoeken

Daarna kunt u op zoek gaan naar een arts, ziekenhuis of andere zorginstelling in het buitenland, die de behandeling die u nodig heeft, kan uitvoeren. U kunt:

Houd er ook rekening mee dat het zorgstelsel in een ander EU-land soms op een andere manier werkt dan in uw eigen land. Wanneer u zonder S2-formulier toegang krijgt tot geplande gezondheidszorg in een ander EU-land, kunt u bovendien worden behandeld als een privépatiënt en kan u een privétarief worden aangerekend, terwijl u steeds zal worden vergoed volgens de openbare tarieven in uw eigen land. U moet het verschil in kosten dus zelf betalen.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: