Laatste controle: 28/10/2019

Energievoorziening

Getroffen door de brexit?

Als inwoner van de EU hebt u niet alleen algemene consumentenrechten, maar ook specifieke rechten voor de aankoop van goederen of diensten, bijvoorbeeld voor online winkelen.

Sinds de openstelling van de Europese energiemarkt gelden er ook consumentenrechten voor energieen. Zo hebt u recht op:

Lees meer over:

Deze bladzijde delen: