Zakendoen
Laatste controle: 08/04/2019

Permanente dienstverlening aanvragen

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

Wilt u voor een lange periode in een ander EU-land gaan werken, en uw beroep is gereglementeerd, dan moet u om erkenning van uw beroepskwalificaties vragen.

Als u arts, verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger (verpleegkundige), vroedvrouw/verloskundige, tandarts, apotheker, architect of dierenarts bent, worden uw kwalificaties automatisch erkenden.

Welke documenten moet u indienen?

Samen met uw verzoek tot erkenning van uw beroepskwalificaties moet u de volgende documenten indienen:

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Als u uw aanvraag en documenten heeft ingediend:

Als de autoriteiten oordelen dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de eisen voor de kwalificatie in uw thuisland en in uw gastland, dan kunnen zij u vragen om een proeve van bekwaamheid af te leggen of een stage te doen. In dat geval mogen zij het definitieve besluit uitstellen totdat u aan deze extra voorwaarden heeft voldaan.

Normaal gesproken kunt u zelf kiezen tussen een proeve van bekwaamheid of een aanpassingsstage. Voor sommige beroepen mogen de autoriteiten echter uitdrukkelijk een proeve van bekwaamheid of een aanpassingsstage eisen.

Als de autoriteiten niet binnen vier maanden een besluit nemen, kunt u hulp en advies van de EU krijgen of van de nationale contactpunten voor beroepskwalificatiesen. Als zij u niet kunnen helpen, kunt u ook naar een nationale rechtbank stappen.

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: