Laatste controle: 04/08/2020

Permanente dienstverlening aanvragen

Getroffen door de brexit?

De regels en voorwaarden op deze pagina zijn nog steeds geldig voor EU-burgers in het VK en voor Britse burgers in de EU.

Vóór 31 december 2020 ingediende aanvragen om erkenning van een beroepskwalificatie met het oog op vestiging worden getoetst aan het EU-recht. Besluiten op basis van deze aanvragen blijven ook na 31 december 2020 geldig, zowel in het VK als in de EU.

Problemen in verband met uw rechten? Wij geven u hulp en advies.

Wilt u voor een lange periode in een ander EU-land gaan werken, en uw beroep is gereglementeerd, dan moet u om erkenning van uw beroepskwalificaties vragen.

Als u arts, verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger (verpleegkundige), vroedvrouw/verloskundige, tandarts, apotheker, architect of dierenarts bent, worden uw kwalificaties automatisch erkenden.

Welke documenten moet u indienen?

Samen met uw verzoek tot erkenning van uw beroepskwalificaties moet u de volgende documenten indienen:

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Als u uw aanvraag en documenten heeft ingediend:

Als de autoriteiten oordelen dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de eisen voor de kwalificatie in uw thuisland en in uw gastland, dan kunnen zij u vragen om een proeve van bekwaamheid af te leggen of een stage te doen. In dat geval mogen zij het definitieve besluit uitstellen totdat u aan deze extra voorwaarden heeft voldaan.

Normaal gesproken kunt u zelf kiezen tussen een proeve van bekwaamheid of een aanpassingsstage. Voor sommige beroepen mogen de autoriteiten echter uitdrukkelijk een proeve van bekwaamheid of een aanpassingsstage eisen.

Als de autoriteiten niet binnen vier maanden een besluit nemen, kunt u hulp en advies van de EU krijgen of van de nationale contactpunten voor beroepskwalificatiesen. Als zij u niet kunnen helpen, kunt u ook naar een nationale rechtbank stappen.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: