Utolsó frissítés: 08/04/2019

Állandó szolgáltatásnyújtás iránti kérelem

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Az Egyesült Királyság egyelőre az EU teljes jogú tagja marad, az uniós jogok és kötelezettségek pedig továbbra is teljes mértékben vonatkoznak az országra.

Ha Ön huzamos időre egy másik EU-országba költözik munkavállalás céljából, és az Ön szakmája az adott országban szabályozott szakmának minősül, akkor gondoskodnia kell szakmai képesítésének elismertetéséről az illetékes hatóságnál.

Ha Ön orvos, általános ápoló, szülésznő, fogorvos, gyógyszerész, építészmérnök vagy sebész állatorvos, szakmai képesítését feltétel nélkül elismeriken az EU országaiban.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani?

Önnek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania a szakmai képesítés elismerése iránti kérelemmel együtt:

Mi történik, miután benyújtotta a kérelmet?

Miután benyújtotta a kérelmet és az igazoló dokumentumokat, az illetékes hatóság:

Ha a hatóság úgy dönt, hogy jelentős különbségek vannak a képesítés megszerzésére vonatkozó követelmények között az Ön országában és a fogadó országban, felkérheti Önt, hogy tegyen le alkalmassági vizsgát vagy végezzen el szakmai gyakorlatot. Ebben az esetben a végső döntésre csak azután kerül sor, hogy Ön teljesítette ezeket a kiegészítő feltételeket.

Ha a hatóság kiegészítő feltételeket szab képesítésének igazolására, fel kell ajánlania Önnek az alkalmassági vizsga és a szakmai gyakorlat közötti választás lehetőségét. Egyes szakmák esetében azonban a hatóság ettől eltérve előírhatja alkalmassági vizsga letételét, illetve szakmai gyakorlat végzését választási lehetőség nélkül.

Ha a hatóság 4 hónapon belül nem hoz döntést, Ön segítségnyújtó szolgálatainkhoz, illetve a szakmai képesítésekkel foglalkozó nemzeti kapcsolattartási pontokhozen fordulhat segítségért. Ha továbbra sincs döntés, ügyével a tagállami bíróságokhoz fordulhat.

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: