Utolsó frissítés: 11/07/2022

A fogyasztók által tehető jogi lépések

A kis értékű követelések európai eljárása

Mikor alkalmazható?

A kis értékű követelések európai eljárása akkor alkalmazható, ha Ön 5000 eurónál nem nagyobb összegű pénzkövetelés érvényesítése érdekében keresetet kíván indítani egy másik uniós országbeli személy, szervezet vagy vállalkozás ellen.

Figyelmeztetés

Ez az eljárás a dániai pénzkövetelések érvényesítéséhez nem vehető igénybe.

Az eljárás árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzkövetelések esetében alkalmazható. Lehetővé teszi például, hogy Ön keresetet indítson olyan hibás termék ügyében, amelyet egy másik uniós országban vásárolt, vagy amelyet online vásárolt egy másik uniós országban élő személytől. Követelése benyújtásához Önnek nem kell ügyvédet fogadnia.

Figyelem: a kis értékű követelések eljárása egyes polgári és kereskedelmi ügyekre nem terjed ki, így többek között az alábbiakra sem:

Hogyan lehet igénybe venni az eljárást?

A kis értékű követelések eljárása túlnyomórészt írásban zajlik. Követelésének benyújtásához töltse ki az "A" formanyomtatványt Külső honlaphoz vezető link és mellékeljen minden olyan dokumentumot, amely alátámasztja követelését. A kitöltött formanyomtatványt és az igazoló dokumentumokat (nyugtákat, számlákat stb.) nyújtsa be valamelyik illetékes bíróságnál hazájában vagy a másik érintett EU-országban.

Nézzen utána, mely bíróságok illetékesek az Ön követelésének elbírálásában, és hogy milyen szabályok vannak érvényben a bíróság székhelye szerinti országban a követelés benyújtására vonatkozóan.

Figyelmeztetés

Ne feledje: a követelés tárgyát képező összeg nem lehet több 5000 eurónál, a kamatokat és a költségeket nem beszámítva.

A bíróság, miután kézhez kapta az Ön keresetét, ellenőrzi a benyújtott formanyomtatványt és az igazoló dokumentumokat, és eldönti, hogy a kereset tárgya az eljárás hatálya alá tartozik-e. A bíróság felkérheti Önt, hogy töltse ki a "B" formanyomtatványt Külső honlaphoz vezető link, ha hiányoznak fontos információk.

Ha az Ön ügye a kis értékű követelések eljárásának a hatálya alá tartozik, a bíróság kapcsolatba lép az alperessel (azzal a személlyel, akivel szemben Ön követeléssel él). Az alperesnek 30 napja van arra, hogy válaszoljon a bíróság általi megkeresésre.

Ha az alperes válaszol a megkeresésre, a válaszának kézhezvételétől számított 30 napon belül a bíróság a következőket teheti:

Hogyan hajthatók végre az ítéletek?

A bíróság döntését az EU többi országában automatikusan elismerik. Ha az alperes nem teljesíti a döntésben foglaltakat, Ön kapcsolatba léphet az alperes lakóhelye/székhelye szerinti ország végrehajtó hatóságával.

Önnek a következő okmányokat kell benyújtania:

A végrehajtó hatóságok a nemzeti szabályok szerint fogják érvényre juttatni a bírósági döntést.

Az eljárás költsége

Önnek valószínűleg fizetnie kell bírósági illetéket , melyet azonban visszakap, ha a bíróság az Ön javára dönt az ügyben. A bírósági illeték összege országonként különbözik.

További információk a kis értékű követelések európai eljárásával kapcsolatban az európai igazságügyi portálon találhatók.

Európai fizetési meghagyás (fizetési meghagyásos eljárás)

Mikor alkalmazható?

Ha Önnek egy másik uniós országban van pénzkövetelése, azt az európai fizetési meghagyás segítségével érvényesítheti. Az eljárás a nem vitatott polgári és kereskedelmi követelésekre alkalmazható – ez a helyzet például akkor, ha a bíróság már ítéletet hozott, és az adós elfogadja a követelést.

Figyelmeztetés

Ez az eljárás a dániai pénzkövetelések érvényesítéséhez nem vehető igénybe.

Hogyan lehet igénybe venni az eljárást?

Az európai fizetési meghagyásos eljárás teljes egészében írásbeli eljárás, így Önnek nem kell személyesen megjelennie a bíróság előtt.

Az eljárás megindításához ki kell töltenie az "A" formanyomtatványtKülső honlaphoz vezető link – itt közölni tudja a részt vevő felek adatait, valamint ismertetni tudja a követelést, és meg tudja adni a követelés összegét. A kitöltött formanyomtatványt küldje el valamelyik illetékes bíróságnak.

A bíróság el fogja bírálni az Ön követelését. Ha az Ön ügye az európai fizetési meghagyásos eljárás hatálya alá tartozik, a bíróság 30 napon belül ki fogja állítani az európai fizetési meghagyást.

Figyelmeztetés

Magyarországon az európai fizetési meghagyást közjegyzők állítják ki, az összes többi EU-országban a bíróságok.

Hogyan hajthatók végre az ítéletek?

Az európai fizetési meghagyás kézhezvételétől számítva az adósnak (annak a személynek, akivel szemben Önnek anyagi követelése van) 30 napon belül közölnie kell, hogy elfogadja-e vagy vitatja-e az Ön követelését.

Ha az adós vitatja az európai fizetési meghagyás megalapozottságát, az ügyét rendes polgári peres eljárás keretében, a nemzeti jogszabályok alapján fogják továbbtárgyalni. Ha az adós nem vitatja a követelést, az európai fizetési meghagyás automatikusan végrehajthatóvá válik.

A végrehajtáshoz küldje el az európai fizetési meghagyás egy példányát – és szükség esetén annak fordítását – az érintett EU-ország végrehajtó hatóságának.

További információk az európai fizetési meghagyással kapcsolatban az európai igazságügyi portálon találhatók.

Hivatalos bírósági eljárás

Ha úgy gondolja, hogy uniós jogai sérültek, és úgy dönt, hogy rendes bírósági eljárást kezdeményez, Önnek joga van ahhoz, hogy

Ön akkor is jogosult arra, hogy ügyét saját hazájában bírálják el, ha az érintett szolgáltató vagy kereskedő székhelye külföldön van, ám a cég kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet folytat az országban vagy az ország viszonylatában.

Azok, akik erre anyagi helyzetük miatt rászorulnak, mentesülhetnek az eljárás költségeinek megfizetése alól. Önnek ki kell töltenie a költségmentesség iránti kérelemre vonatkozó formanyomtatványt egy másik EU-ország viszonylatában, és be kell nyújtania azt az Ön lakóhelye szerinti bíróságon, amely továbbítani fogja azt a másik ország illetékes bíróságának.

Figyelmeztetés

Ezeket az uniós szabályokat Dánia nem alkalmazza. Több olyan megállapodás van azonban érvényben, melyek alapján a költségmentesség iránti kérelmek bizonyos esetekben továbbíthatók.

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: