Vállalkozói tevékenység Európában
Utolsó frissítés: 31/01/2023

Vezetői engedély cseréje és elismerése az EU-ban

Vezetői engedély cseréje az EU-ban

A szabályok értelmében nem lehet valakinek egyszerre több, az EU különböző országaiban kiállított vezetői engedélye. Ha Ön másik uniós országba költözik, rendszerint nem kell helyi vezetői engedélyre cserélnie az előző lakhelyén kiállított okmányt. Ha Ön mégis ezt szeretné, önként igényelheti jogosítványa cseréjét az új lakóhelye szerinti országban.

A vezetői engedély önkéntes cseréje egy másik uniós országban

A vezetői engedély önkéntes lecserélésének feltétele, hogy az igénylő az adott ország lakosa legyen, és hogy megfeleljen a jogosítvány megszerzéséhez előírt feltételeknek (pl. a korhatár és az egészségügyi állapot tekintetében).

Az okmány cseréje előtt a kiállító hatóság kapcsolatba lép az Ön előző lakóhelye szerinti ország illetékes hatóságával, hogy megtudakolja, nincs-e ott a vezetői engedély korlátozva, felfüggesztve vagy visszavonva. A régi típusú jogosítványokat a hatóságok új, egységes formátumú vezetői engedélyre (2013 óta létező, hitelkártya-méretű, műanyagból készült, fényképes okmányra) cserélik le.

 

A vezetői engedély kötelező cseréje egy másik uniós országban

Ön köteles helyi vezetői engedélyt kiváltani, ha:

Figyelmeztetés

Attól kezdve, hogy korábbi jogosítványát helyire cseréli, Önre az okmányt kiállító ország vezetői engedélyre vonatkozó szabályai lesznek alkalmazandók (pl. az érvényesség és az egészségügyi alkalmasság tekintetében).

Konkrét eset

Monica Cipruson él, és a korábban Olaszországban kiállított jogosítványa megrongálódott. A megrongálódott okmány pótlását Cipruson kell kérelmeznie, tehát olasz jogosítványát ciprusira kell cserélnie. A vezetői engedély, amelyet a ciprusi hatóságok állítanak ki a részére, 15 évig lesz érvényes, jóllehet az olasz vezetői engedély ennél kevesebb időre, 10 évre szól.

Mi a teendő, ha külföldi útja során elveszti a jogosítványát, vagy ha azt ellopják Öntől?

Vezetői engedély elismerése az EU-ban

Elismerik-e vezetői engedélyemet az EU-ban, ha az...

...régi típusú okmány, melyet az EU valamelyik tagállamában állítottak ki?

A régi típusú uniós vezetői engedélyeket az EU valamennyi országa elfogadja. Ha Ön ilyen okmánnyal rendelkezik, érvényességének meghosszabbításakor a kiállító hatóság egységes formátumú vezetői engedélyre cseréli azt. Egyébként legkésőbb 2033-ig ki kell cseréltetnie.

... korlátlan ideig érvényes?

A korlátlan ideig érvényes uniós vezetői engedélyeket az összes uniós ország elismeri. Célszerű azonban tájékozódnia a lakóhelye szerinti ország illetékes hatóságainál arról, hogy a birtokában lévő okmányt mikor kell új, egységes formátumú jogosítványra cserélnie.

...ideiglenes vezetői engedély?

Az ideiglenes vezetői engedélyeket és a nemzetközi jogosítványokat (illetve az Ön hazájában kiállított egyéb, korlátozott időre szóló igazolásokat) az uniós jog nem szabályozza, ezért előfordulhat, hogy ezeket más uniós országok hatóságai nem ismerik el.

Ha ideiglenes jogosítványa van, és egy másik uniós tagállamba költözik, tájékozódjon az alkalmazandó szabályokról a fogadó ország közlekedési igazgatási hatóságánál.

... nem uniós országban kiállított vezetői engedély?

Vannak olyan uniós országok, amelyek elismerik egyes nem uniós országok vezetői engedélyeit. Ha Önnek olyan uniós vezetői engedélye van, amelyet nem uniós országbeli vezetői engedély honosítása nyomán állítottak ki, és Ön egy másik uniós országba kíván költözni, vegye figyelembe, hogy vezetői engedélyét ott esetleg nem ismerik el.

Tájékozódjon az új lakhelye szerinti ország illetékes hatóságainál, hogy milyen feltételek vonatkoznak a nem uniós országból származó vezetői engedélyek elismerésére.

Konkrét eset

Ángeles chilei állampolgár, aki néhány éve Spanyolországba költözött. Mivel Spanyolország elismeri a chilei vezetői engedélyeket, Ángelesnek sikerült jogosítványát spanyol vezetői engedélyre cserélnie, és ehhez csak bizonyos adminisztratív formalitásoknak kellett eleget tennie.

Új jogosítványával Ángeles szabadon közlekedhet az EU-ban. Ha azonban egy másik uniós országba költözik, tudakozódnia kell az ottani illetékes hatóságoknál, hogy elismerik-e spanyol vezetői engedélyét.

Ha a fogadó ország automatikusan elismeri az eredeti chilei vezetői engedélyt, Ángeles továbbra is ugyanúgy használhatja honosított spanyol vezetői engedélyét. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az új országban kérelmeznie kell chilei vezetői engedélyének hivatalos elismerését vagy cseréjét.

További információk a jogosítványok típusáról bg Külső honlaphoz vezető link – milyen a külalakja, milyen biztonsági elemeket tartalmaz, milyen járműkategóriák vezetésére jogosít fel és milyen feltételekkel?

Az egyes tagállamokban érvényben lévő szabályok

Tájékozódjon arról, hogy a lakóhelye szerinti ország milyen szabályokat alkalmaz a járművezetői engedélyek honosításával és elismerésével kapcsolatban:

Ország kiválasztása

Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a külső webhelyek tartalmáért.

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: