Utolsó frissítés:: 08/04/2019

Áruk és szolgáltatások értékesítése

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Az uniós jogszabályok hatálya 2019. március 30-tól nem terjed ki az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a megerősített kilépési megállapodás más időpontról rendelkezik vagy ha az Európai Tanács és az Egyesült Királyság egyhangúlag úgy dönt, hogy meghosszabbítja a kétéves tárgyalási időszakot. Arról, hogy a kilépés milyen jogi következményekkel jár a vállalkozásokra nézve, itt olvashat bővebben:

Az EU belső piacán az áruk szabadon mozoghatnak, feltéve, hogy megfelelnek a rájuk vonatkozó előírásoknak és szabványoknak. Nézzen utána, milyen uniós követelményeket kell betartani az értékesítendő termékek vonatkozásában, és mely esetekben kell bejelenteni áruk szállítását egyik országból a másikba.

Attól függően, hogy Ön milyen szolgáltatásokat nyújt, és milyen hosszú ideig nyújtja azokat, a szabályok esetleg lehetővé teszik, hogy egy másik uniós országban nyújtsa a kérdéses szolgáltatásokat anélkül, hogy ott leányvállalatot vagy telephelyet kellene létesítenie. Tájékozódjon arról, hogy erre mely esetekben, mely ágazatokban és milyen típusú értékesítések esetében van lehetőség.

Egyedi szabályok szerint kell eljárni a végső fogyasztó részére történő (bizonyos feltételek mellett létrejövő) távértékesítés esetén – tehát akkor, amikor a kereskedő és a fogyasztó nem kerül közvetlen, személyes kapcsolatba egymással a tranzakció során. Ebben az esetben például világosan és írásban a fogyasztó tudomására kell hozni minden releváns információt az értékesítendő áruval kapcsolatban. A vásárlónak továbbá jogában áll, hogy az értékesítés dátumától számított 14 napon belül bármiféle indok nélkül elálljon a vásárlástól, és ezért a kereskedő semmiféle díjat nem számíthat fel.

Utazási csomag vagy utazási szolgáltatásegyüttes értékesítése esetén Önnek be kell tartania az ilyen típusú ügyletekre vonatkozó szabályokat. Utazási szolgáltatásegyüttesnek minősül például az, ha az Ön cége ugyanarra az útra többféle utazási szolgáltatást értékesít vevőinek, melyeket ők egy szolgáltatónál egyetlen szerződés keretében foglalnak le, vagy ha Ön utazási szolgáltatást értékesít, és megkönnyíti egy másik, ugyanannak az útnak a keretében nyújtandó szolgáltatás értékesítését.

Vegye igénybe a tagállamközi csomagkézbesítési szolgáltatásokról és azok díjairól tájékoztató uniós eszközt. Nézzen utána, milyen adatszolgáltatási kötelezettségeik vannak a tagállamközi, illetve belföldi csomagkézbesítési szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak a székhelyük szerinti ország szabályozó hatóságaival szemben.

Oldal megosztása: