Utolsó frissítés: 01/02/2023

A közúti fuvarozásban dolgozókra vonatkozó uniós szabályok

Fuvarozóként Önnek be kell tartania bizonyos, a vezetési időre, a pihenőidőre és ezek nyilvántartására vonatkozó uniós szabályokat. Ezek a szabályok akkor alkalmazandók, ha Ön 3,5 tonnánál nagyobb tömegű nehéz tehergépjárművet vagy (a vezetőülést is beleértve) 10 vagy annál több ülőhellyel rendelkező autóbuszt vezet. Ezeket a szabályokat kell betartania, ha belföldön vagy külföldön távolsági fuvarozást végez, függetlenül attól, hogy a járművet hol vették nyilvántartásba, és függetlenül attól, hogy Ön önálló vállalkozó vagy alkalmazott-e.

A vezetési időre vonatkozó uniós szabályok en nem vonatkoznak az összes közlekedési módra. A kivételek alább találhatók.

Kivételek

A vezetési időre vonatkozó uniós szabályok nem vonatkoznak a következőkre:

 • menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatások legfeljebb 50 kilométeres útvonalakon
 • az anyagok és felszerelések szállítására szolgáló, legfeljebb 7,5 tonna összömegű járművek többsége, amelyeket a járművezető foglalkozásszerűen használ a telephelyétől legfeljebb 100 km-es távolságon belül
 • járművek, melyek legnagyobb megengedett sebessége 40 km/h
 • hadsereg, polgári védelem és tűzoltóság
 • közúti segédjárművek az állomásuktól számított 100 km-en belül
 • humanitárius segítségnyújtásra, vészhelyzetekre, mentési műveletekre vagy orvosi célokra használt speciális járművek
 • a közrendet fenntartó erők által használt járművek
 • műszaki fejlesztési, javítási vagy karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek, továbbá forgalomba még nem helyezett új vagy felújított járművek
 • nem kereskedelmi célú áruszállításra használt, legfeljebb 7,5 tonna össztömegű járművek és járműszerelvények
 • nem kereskedelmi célú személy- vagy áruszállításra használt, a járművezetés helye szerinti uniós országban történelmi státusszal rendelkező haszongépjárművek
 • 2,5 és 3,5 tonna közötti össztömegű járművek vagy járműszerelvények, amelyeket a járművezető vagy a vállalat saját számlás fuvarozóként használ áruszállítás céljára (ha nem a járművezetés a fő tevékenység)
 • egyes uniós országokban nemzeti kivételek en is vannak

Konkrét eset

Nehéz berendezések és termékek kisiparosként történő szállítása

Matthias faiskolát és kertészetet vezet Németországban. Az általa nevelt fák jellemzően nagyok. A kiszállításhoz és ültetéshez a fákat és egy kotrógépet egy 3,5 tonnát gyakran meghaladó össztömegű tehergépkocsin és pótkocsin szállítja. Mivel azonban a járműszerelvény így sem éri el a 7,5 tonnát, és Matthias csak a faiskolától számított 100 km-es körzeten belül, saját ügyfeleihez vezeti azt, a vezetési időre vonatkozó uniós szabályok nem vonatkoznak rá.

Nem csak az uniós országokban

A hivatásos gépjárművezetőknek valamennyi uniós országban, valamint Svájcban, Liechtensteinben, Norvégiában és Izlandon is be kell tartaniuk ezeket a szabályokat. Ezen a területen kívül a legtöbb európai és néhány közép-ázsiai országban en fr a járművezetőknek a nemzetközi közúti fuvarozást végző gépjárművezetők munkájáról szóló európai megállapodás en (a továbbiakban: AETR-megállapodás) szabályait kell követniük. Az AETR-megállapodás legtöbb szabálya igazodik az uniós szabályokhoz, de vannak kivételek.

Különbségek az AETR-megállapodás és az uniós szabályok között

Az AETR-megállapodás a következőkben tér el az uniós szabályoktól:

 • a kézművesipari termékeket szállító járművekre vonatkozó mentesség
 • a járművezető vállalatához vagy lakóhelyéhez való visszaút
 • két egymást követő csökkentett heti pihenőidő igénybevételének lehetősége
 • a heti pihenőidő megszakítása

Mennyi ideig vezethetek?

Ön a következő időkeretek betartásával vezethet:

Ne feledje, hogy a munkaidő minden közúti fuvarozási tevékenységet magában foglal, így az alábbiakat:

Ha Ön önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezető, akkor munkaidőnek minősül minden olyan idő, amikor a szolgálati helyén/járművének fedélzetén kell tartózkodnia, az ügyfél rendelkezésére kell állnia, vagy fuvarozási tevékenységet kell végeznie.

Mennyi ideig kell pihennem?

A következő időközönként kell szünetet vagy pihenőidőt beiktatnia:

Figyelmeztetés

Kivételes esetben Ön dolgozhat egy héten legfeljebb 60 órát, de átlagosan egy 4 hónapos időszak alatt nem dolgozhat többet heti 48 óránál.

Konkrét eset

Ha a pihenőidő alatt kompra vagy vonatra vezeti a járművet

A Görögországba és onnan vissza vezető hosszú utazást követően Jack azt tervezte, hogy rendszeres heti pihenőidejét az Írországba tartó kompon kezdi meg. Cherbourgban azonban a komp 4 órát késik. De semmi gond: Jack így is megkezdheti heti pihenőidejét, 4 óra elteltével a kompra vezetheti a járműszerelvényt, Dublinba érkezésekor (mintegy 19 órával később) pedig levezetheti járművét a kompról, és az utolsó 22 órányi pihenőidejét ott tudja eltölteni. A rendszeres napi vagy csökkentett heti pihenőidő komp- vagy vonatút esetében két alkalommal, összesen 1 órára megszakítható, feltéve, hogy a járművezetőnek hálófülke, háló- vagy fekvőhely áll rendelkezésére. Hasonlóképpen meg lehet szakítani a rendszeres heti pihenőidőt is, amennyiben az utazás időtartama legalább 8 óra, és a járművezetőnek hálófülke áll rendelkezésére.

Rendszeres heti pihenőidejét (vagy a csökkentett pihenőidőt kompenzáló hosszabb pihenőidejét) legalább négyhetente egyszer munkáltatója telephelyére vagy saját lakóhelyére visszatérve kell megtartania.

Figyelmeztetés

Ha ketten vagy többen vezetnek (több fős személyzet), Ön napi pihenőidejét (24 óra helyett) 30 órán belül veheti ki, (4 és fél óránként kiveendő) 45 perces szünetét pedig töltheti a járműben.

Ahhoz, hogy ezek a kivételek alkalmazhatók legyenek, a két vagy több járművezetőnek a második órától kezdve jelen kell lennie.

Mit jelent a rendszeres heti pihenőidő?

Ön legalább 45 órás, megszakítás nélküli rendszeres heti pihenőidőre jogosult. Ezt az időt nem töltheti a járműben. Pihenőjét erre alkalmas, nemének megfelelő, alvási és tisztálkodási helyiségekkel rendelkező szálláshelyen kell megtartani. Heti pihenőideje kéthetente egy alkalommal csökkenthető, de az sosem lehet kevesebb 24 óránál. Minden csökkentést egy azzal egyenértékű egyszeri pihenőidővel és az azt követő harmadik hét vége előtt egy további, legalább 9 órás csökkentett idejű pihenővel kell kompenzálni. 

A nemzetközi áruszállítás során Ön két egymást követő csökkentett heti pihenőidőt tarthat külföldön, de csak abban az esetben, ha:

Mi a helyzet a külföldi autóbuszos utazásokkal?

Amennyiben Ön külföldre szállít utasokat, és szolgáltatása 24 egymást követő óránál hosszabb ideig tart, Ön akár 12 egymást követő napon is dolgozhat, feltéve, hogy közvetlenül az utazás megkezdése előtt 45 órás rendszeres heti pihenőidőt tartott, és hazatérésekor két heti pihenőidőt tart (melynek időtartama legalább 69 óra). Ez a „12 napos szabály” csak akkor alkalmazható, ha járműve digitális vagy intelligens menetíró készülékkel rendelkezik. 22.00 és 6.00 óra között egy második sofőrre is szükség van, ennek hiányában Önnek a 4,5 óra helyett 3 óránként kell 45 perces szünetet tartania.

Mindig használja a menetíró készüléket

Ha Önre alkalmazandók a vezetési időre vonatkozó szabályok, minden útját regisztrálnia kell menetíró készülékével. Munkáltatójának legalább egy évig meg kell őriznie a nyilvántartást, amelyről Önnek, ha kéri ezt, másolatot kell kapnia. A hatóságok bármikor és bárhol a közúton vagy a vállalat telephelyén ellenőrizhetik az Ön menetíró készülékét.

Figyelmeztetés

Ha Ön nem regisztrálja megfelelően a vezetési idejét, az uniós tagállamok szankciókat szabhatnak ki, vagy jogi eljárást indíthatnak Ön ellen. A kiszabott szankciókkal vagy az eljárás indításával kapcsolatosan Ön minden esetben írásos bizonyítékot kap, amelyet a jármű fedélzetén kell tartania.

Ön kiküldött sofőr?

Ha Ön korlátozott ideig a munkáltatója székhelyétől eltérő egy vagy több másik uniós tagállamban dolgozik gépjárművezetőként, kiküldött járművezetőnek minősül.

Milyen tevékenység végzése esetén minősül Ön kiküldött munkavállalónak?

 • kabotázs: egy másik (a munkáltatója székhelyétől eltérő) uniós tagállamon belüli belföldi fuvarozás
 • nem honos fuvarozó által végzett nemzetközi árufuvarozás: két ország közötti fuvarozás, amelyek közül egyik sem a munkáltató székhelye szerinti uniós tagállam
 • kabotázshoz vagy nem honos fuvarozó által végzett nemzetközi árufuvarozáshoz kapcsolódó üres utak
 • a kombinált árufuvarozás részét képező kabotázs vagy nem honos fuvarozó által végzett nemzetközi árufuvarozás

Kiküldött járművezetőként Önre külön szabályok vonatkoznak az adminisztratív követelmények és az Önt megillető bér tekintetében.

Mi nem minősül kiküldetésben végzett munkának?

 • az olyan, külföldre irányuló kétoldalú fuvarozási műveletek, amelyek a munkáltató székhelye szerinti országban indulnak vagy végződnek
 • korlátozott mértékű további be-/kirakodás olyan országokban, amelyeken Ön kétoldalú fuvarozási művelet keretében halad keresztül
 • tranzit, azaz be-/kirakodás nélküli áthaladás valamely ország(ok)on
 • kétoldalú fuvarozási műveletekhez kapcsolódó üres utak
 • a kombinált árufuvarozás részét képező kétoldalú fuvarozási művelet

Adminisztratív kötelezettségek a kiküldetés során

Közúti ellenőrzés esetén a következőket kell tudnia bemutatni:

A munkáltatónak meg kell győződnie arról, hogy Önnek rendelkezésére állnak a szükséges dokumentumok. A kiküldött munkavállalókkal kapcsolatos általános tudnivalók itt találhatók.

Mi a kiküldött járművezetők minimálbére?

Munkáltatójának gondoskodnia kell arról, hogy az Ön bére összhangban álljon a járművezetőkre vonatkozó nemzeti szabályokkal abban az uniós országban, ahol Ön kiküldetésben dolgozik. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a kiküldetés helye szerinti országban magasabbak a bérek, az Ön fizetését ki kell igazítani. A bérek tagállamonként eltérőek, mivel a nemzeti jogszabályoktól függnek. A tagállami információkhoz itt lehet hozzáférni:

Ország kiválasztása

 • Ausztriaathu
 • Belgiumbeenfrnl
 • Bulgáriabgbg
 • Horvátország*cr
 • Cipruscyen
 • Csehország*cz
 • Dániadken
 • Észtországeeenet
 • Finnországfien
 • Franciaországfren
 • Németországdeen
 • Görögország*gr
 • Magyarországhuen
 • Írországieen
 • Olaszországiten
 • Lettországlven
 • Litvánialten
 • Luxemburg*lu
 • Málta*mt
 • Hollandianldeennl
 • Lengyelországplen
 • Portugáliapten
 • Románia*ro
 • Szlovákiasken
 • Szlovéniasien
 • Spanyolországesen
 • Svédországseensv

* Nem áll még rendelkezésre információ.

További információk

Kapcsolódó weboldalak

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat

Az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat szakértő munkatársai felvilágosítást nyújtanak minden olyan, az uniós joggal összefüggő problémával kapcsolatban, amellyel a más EU-országokba utazó, illetve ott élő vagy dolgozó uniós polgárok szembesülhetnek.

További segítségnyújtó szolgálatok

Oldal megosztása: