Utolsó frissítés: 05/08/2020

A tengeri vagy belvízi hajózásban szolgálatot teljesítő személyek

Tengerészek

Napi munkaidő, pihenés

Ha Ön tengerjáró hajót üzemeltet, a hajó fedélzetén dolgozó tengerészek rendes munkaideje alapvetően 8 óra, heti egy pihenőnappal és a munkaszüneti napokon biztosított pihenőnapokkal.

A nemzeti szabályok értelmében Önnek mint munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy meg legyen szabva vagy a munkaidő maximális időtartama vagy a pihenőidő minimális időtartama a következők szerint:

 • a munkaidő maximális időtartama nem haladhatja meg a 14 órát bármely 24 órás időszak vonatkozásában, illetve a 72 órát bármely 7 napos időszak vonatkozásában;
 • a pihenőidő minimális időtartama nem lehet kevesebb, mint 10 óra bármely 24 órás időszak vonatkozásában, illetve 77 óra bármely 7 napos időszak vonatkozásában.

A pihenőidő legfeljebb két szakaszra osztható. Ebben az esetben az egyiknek legalább 6 óra terjedelműnek kell lennie, és az egymás után következő pihenőidők között eltelt idő nem lehet hosszabb 14 óránál.

A hajó parancsnoka jogosult felkérni a tengerészeket munkavégzésre a munkaidejükön túlmenően, ha ezt a hajó, a hajó fedélzetén tartózkodó személyek, vagy a rakomány biztonsága szükségessé teszi, illetve olyan esetekben, amikor a tengeren bajba jutott másik hajó vagy személyek számára kell segítséget nyújtani.

Éves fizetett szabadság

Önnek gondoskodnia kell arról, hogy munkavállalói havonta legalább 2,5 naptári nap fizetett éves szabadságot kapjanak, a nem teljes hónapok esetében pedig időarányosan kell kiszámítani a szabadságot. Az éves fizetett szabadság minimális időtartama nem helyettesíthető az annak fejében nyújtott juttatással, kivéve a munkaviszony megszűnése esetén.

Nyilvántartás vezetése

Munkáltatóként Önnek nyilvántartást kell vezetnie a fedélzeti személyzet tagjainak napi munka-, illetve pihenőidejéről. A nyilvántartások másolati példányait minden tengerész rendelkezésére kell bocsátania, és azt a hajóparancsnoknak és az érintett tengerésznek alá kell írnia.

Egészségügyi vizsgálat

Minden tengerésznek, mielőtt munkába áll, érvényes orvosi igazolással kell rendelkeznie, mely igazolja, hogy egészségügyileg alkalmas a feladatai elvégzésére.

A kiállított orvosi igazolás érvényességi ideje legfeljebb 2 év, és szükség esetén rövidebb. A fedélzeti személyzet 18 év alatti tagjainak esetében az orvosi igazolás érvényességi ideje nem lehet hosszabb 1 évnél. Figyelem: a színlátásra vonatkozó igazolás érvényességi ideje legfeljebb 6 év lehet.

Sürgős esetekben az illetékes hatóság érvényes orvosi igazolás nélkül is (vagy ha az érvényességi idő a hajóút közben jár le) engedélyezheti a tengerész munkavégzését a legközelebbi kikötőig, ahol a tengerész be tudja szerezni az orvosi igazolást valamely képesített orvostól. Erre akkor van lehetőség, ha:

 • az így adott engedély érvényessége legfeljebb 3 hónapra szól, és
 • az érintett munkavállaló orvosi igazolásának érvényessége nemrég járt le.

Önnek gondoskodnia kell arról, hogy a rendszerint nemzetközi utakon közlekedő hajókon szolgálatot teljesítő tengerészek orvosi igazolása angol nyelven mindenképpen ki legyen állítva.

A fedélzeti személyzet minden tagját rendszeres orvosi vizsgálatnak kell alávetni. Azokat az őrszolgálatot teljesítő tengerészeket, akik az éjszakai munkavégzés miatt egészségügyi problémáktól szenvednek, ha lehetséges, át kell helyezni nappali munkára.

Korhatárra vonatkozó szabályok

A 16. életévüket be nem töltött személyek nem végezhetnek hajón munkát.

A fedélzeti személyzet 18 év alatti tagjai nem dolgozhatnak éjszaka. Ezzel összefüggésben az éjszaka legalább 9 összefüggő órából álló, a nemzeti szabályok szerint meghatározott időszakot jelent, amely magában foglalja az éjfél és reggel 5 óra közötti időszakot is. Éjszakai műszaknak minősül például az este 10 és reggel 7 óra vagy az este 8 és reggel 5 óra közötti időszak. Ha azonban a hajó legénységének 16 és 18 év közötti tagjai kiképzésben részesülnek, az illetékes hatóság jóváhagyásával végezhetnek éjszakai munkát.

Tilos a 18. életévüket be nem töltött tengerészek alkalmazása, szerződtetése, valamint munkavégzése, amennyiben az adott munka veszélyeztetheti egészségüket vagy biztonságukat. Ha tudni szeretné, mely típusú munkákat nem végezhetnek 18 év alatti személyek, nézzen utána a vonatkozó tagállami jogszabályokban vagy érdeklődjön az illetékes hatóságnál.

A belvízi hajózás területén dolgozók

Munkaidő, fizetett éves szabadság, éjszakai műszak

A legénység és a fedélzeti személyzet egyéb tagjai legfeljebb 8 órát dolgozhatnak naponta. Ön kérheti munkavállalóitól, hogy ennél hosszabb műszakokat teljesítsenek, de egy 12 hónapos időszakban a heti átlagos munkaidő nem lépheti túl a 48 órát. Bármely 12 hónapos időszakban a munkavállalók összesen legfeljebb 2304 órát dolgozhatnak. A 12 hónaposnál rövidebb ideig tartó munkaviszonyok esetében a maximális munkaidőt időarányosan kell kiszámítani.

A hajó fedélzetén szolgálatot teljesítők nem dolgozhatnak többet 14 óránál bármely 24 órás időszakban, illetve 84 óránál többet bármely 7 napos időszakban. Ha a munkarend szerinti munkanapok száma meghaladja a pihenőnapok számát, az átlagos heti munkaidő 4 hónap alatt nem lehet több, mint 72 óra.

Minden munkavállalónak legalább 4 hét éves fizetett szabadság, illetve 1 évnél rövidebb munkaviszony esetében annak arányos része jár. Az éves fizetett szabadság minimális időtartama nem helyettesíthető az annak fejében nyújtott juttatással, kivéve a munkaviszony megszűnése esetén.

A hajón szolgálatot teljesítők 7 napos időszakonként legfeljebb 42 órát dolgozhatnak éjszaka. Éjszakának az este 11 óra és reggel 6 óra közötti hétórás időszak számít.

Pihenőidő

A hajó legénységének, illetve fedélzeti személyzetének tagjai nem dolgozhatnak 31 napnál többet megszakítás nélkül.

Ha a munkarend szerint kevesebb munkanap van, mint pihenőnap, akkor közvetlenül az egymást követő munkanapok után ugyanannyi egymást követő pihenőnapot kell biztosítani. Ha például az Ön hajón szolgálatot teljesítő munkavállalói 10 napig dolgoznak megszakítás nélkül, akkor a 10 munkanap letelte után Önnek biztosítania kell számukra 10 egymást követő pihenőnapot. A közvetlenül a munkanapok után biztosítandó, egymást követő pihenőnapok száma lehet kevesebb, feltéve, hogy:

 • a maximálisan teljesíthető, 31 egymást követő munkanapra vonatkozó előírás nem sérül;
 • Ön gondoskodik arról, hogy a hajószemélyzet tagjai megkapják a minimálisan előírt számú pihenőnapot az egymást követően ledolgozott munkanapok után (a pihenőnapok minimális számát a lenti táblázat tartalmazza);
 • a meghosszabbított vagy felcserélt munkanapok időszaka a referencia-időszak folyamán kiegyenlítődik.

Ha a munkarend szerint több a munkanap, mint a pihenőnap, akkor a közvetlenül az egymást követő munkanapok után biztosítandó, egymást követő pihenőnapok minimális száma a következőképpen alakul:

Egymást követő munkanapok Pihenőnapok
1 és 10 között 0,2 pihenőnap egymást követő munkanaponként
11 és 20 között 0,3 pihenőnap egymást követő munkanaponként
21 és 31 között 0,4 pihenőnap egymást követő munkanaponként

A töredék pihenőnapokat össze kell adni, és gondoskodni kell róla, hogy a munkavállalók megkapják azokat. A pihenőnapok kizárólag teljes pihenőnapként használhatók fel. Ha például a legénység egy tagja 12 napot dolgozik megszakítás nélkül, 3,6 pihenőnapra jogosult. Ebből 3 teljes napot igénybe vehet, a 0,6 nap pedig hozzáadódik a következő pihenőidejéhez.

Önnek gondoskodnia kell legalább a következő pihenőidőkről munkavállalói számára:

 • minden 24 órás időtartamra 10 óra, ebből legalább 6 egybefüggő óra, és
 • bármely 7 napos időszak alatt 84 óra.

Idénymunka

Ha Ön személyhajón idénymunkát végző munkavállalókat foglalkoztat (idénymunkának számít, ha az illető személy egy 12 hónapos időszakban legfeljebb 9 egymást követő hónapot dolgozik), a maximális munkaidő nem lehet több, mint:

 • 12 óra bármely 24 órás időtartamban,
 • 72 óra bármely 7 napos időszakban.

A munkavállalóknak minden munkanapért 0,2 pihenőnap jár. Minden 31 napos időszakban legalább 2 nap pihenőidőt kell biztosítani a számukra.

Nyilvántartás vezetése

Munkaadóként Önnek nyilvántartást kell vezetnie mindegyik munkavállalójának napi munkaidejéről és pihenőidejéről.

A nyilvántartásban legalább az alábbi információknak kell szerepelniük:

 • a hajó neve,
 • a munkavállaló neve,
 • a felelős hajóparancsnok neve,
 • dátum,
 • munkanap vagy pihenőnap,
 • a napi munka- vagy pihenőidő kezdete és vége.

Ezeket a feljegyzéseket meg kell őrizni a fedélzeten legalább a referencia-időszak végéig, és azokat rendszeresen egyeztetni kell a személyzet tagjaival. A munkavállalóknak másolatot kell adni a rájuk vonatkozó jóváhagyott feljegyzésekről. Ezeket a másolatokat legalább 1 évig meg kell őrizni.

Egészségügyi vizsgálat

Önnek gondoskodnia kell arról, hogy munkavállalói térítésmentes egészségügyi vizsgálaton vegyenek részt, melyre az orvosi titoktartás követelményei vonatkoznak. Azokat a munkavállalókat, akik az éjszakai munkavégzés miatt egészségügyi problémáktól szenvednek, ha lehetséges, át kell helyezni nappali munkára.

Kapcsolódó témák

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Kérjen tanácsot a vállalkozására vonatkozó uniós szabályozással kapcsolatban, illetve tagállami hatósággal kapcsolatos probléma esetén

Helyi vállalkozástámogatás

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Oldal megosztása: