Vállalkozói tevékenység Európában
Utolsó frissítés : 10/10/2018

A fogyasztók tájékoztatása vásárláskor, szerződéskötéskor

Érdemes tudni vásárlás előtt...

Ha Ön az Európai Unióban vásárol árut, illetve szolgáltatást, az adásvétel megtörténte előtt a kereskedőnek egyértelmű, helytálló és közérthető információkkal kell szolgálnia az Ön részére a kérdéses termékről.

Ezek közé az információk közé tartoznak az alábbi tudnivalók:

A fent említett információk közül nem kell külön megadni azokat, amelyek egyértelműek a kontextusból. Ez vonatkozik például azokra a termékjellemzőkre, amelyek fel vannak tüntetve az üzletben azon a polcon, ahol a termék található.

Ha Ön az interneten, telefonon, postai megrendeléssel, katalógusból vagy házaló kereskedőtől vásárol terméket, a kereskedőnek a fentieken túl az alábbi – részletesebb – információkat is az Ön rendelkezésére kell bocsátania a vásárlás előtt:

Felhívjuk figyelmét, hogy ilyen esetekben nem kell szállítási vagy egyéb díjat fizetnie akkor, ha ezekről a költségekről a kereskedő nem tájékoztatta Önt előzetesen.

Az előzetes tájékoztatás részét képezi a szerződésnek, hacsak Ön és a kereskedő meg nem állapodik közösen a megadott – pl. a kereskedő honlapján közölt – szerződési feltételek módosításáról.

A szerződéseket egyszerű és közérthető nyelven kell megszövegezni. Követelményt jelent az is, hogy nem tartalmazhatnak tisztességtelen szerződési feltételeket.

Egyes uniós országokban a házaló kereskedés esetében alkalmazandó jogi követelmények – lásd: elállási jog, a vásárlás visszaigazolása stb. – nem vonatkoznak azokra az ügyletekre, melyek értéke nem éri el az 50 eurót.

Digitális tartalom

Külön tájékoztatási követelmények vonatkoznak a digitális tartalmak online megvásárlására, azaz a zenei és a videoanyagok letöltésére és folyamatos továbbítására (streaming). A digitális anyagok megvásárlása előtt Önnek arról is tájékoztatást kell kapnia, hogy a kérdéses tartalom milyen hardveren/szoftverrel futtatható (interoperabilitás), milyen funkciókat kínál, vonatkoznak-e használatára földrajzi korlátozások, illetve hogy lehet-e róla magáncélra másolatot készíteni.

Online vásárlás nem uniós kereskedőktől

Az uniós szabályok által biztosított jogok rendes körülmények között az uniós fogyasztók számára terméket értékesítő, ám az EU-n kívül székhellyel rendelkező online kereskedőktől vásárolt áruk és szolgáltatások tekintetében is megilletik az uniós fogyasztókat. Ezeknek a jogoknak azonban adott esetben nehezebben lehet érvényt szerezni olyan kereskedőkkel szemben, akiknek székhelye az Európai Unión kívül található.

Érdemes mindig utánanézni, hogy a kérdéses online kereskedő melyik ország cégnyilvántartásában van bejegyezve. Az „.eu", „.hu", „.co.uk" stb. domainnév NEM jelent garanciát arra, hogy a kereskedő székhelye az Európai Unióban található.

A vásárlás visszaigazolása

Amikor Ön valamilyen árut vagy szolgáltatást vásárol az interneten vagy házaló kereskedőtől, erről írásos visszaigazolást kell kapnia. A visszaigazolást papíron vagy más tartós adathordozón kell a kereskedőnek az Ön rendelkezésére bocsátania – pl. e-mailben, faxon vagy olyan üzenetben, melyet Ön a kereskedő honlapján nyitott személyes postafiókjában kap meg. A visszaigazolást olyan formában kell megküldeni, hogy azt Ön tárolni tudja, és hogy a kereskedő annak tartalmát ne tudja egyoldalúan megváltoztatni.

Értékesítés utáni telefonos ügyfélszolgálat

Az értékesítés utáni telefonos ügyfélszolgálatot működtető kereskedők csak alapdíjat számíthatnak fel a hívásokért. A kereskedők nem kötelezhetik a fogyasztókat arra, hogy emelt díjas telefonszámokat hívjanak, ha kérdéseik vannak, vagy ha panaszt kívánnak tenni az általuk megkötött szerződéssel, illetve a megvásárolt termékekkel kapcsolatban.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: