Utazás és külföldi tartózkodás Európában
Utolsó frissítés: 07/07/2022

A digitális szolgáltatásokra felszámított áfa (szűkített egyablakos ügyintézés)

A szűkített egyablakos áfaügyintézési rendszer olyan fakultatív rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a regisztrált vállalkozás – a normál esetben több uniós országban is benyújtandó – áfabevallását egyetlen EU-országban (ebben az esetben: a 27 uniós tagállam) nyújtsa be.

Ha az Ön vállalkozása több uniós országban nyújt távközlési, televíziós és rádiós műsorszóró vagy digitális szolgáltatásokat adóalanynak nem minősülő személyeknek, jogosult lehet a rendszer igénybevételére. A szűkített egyablakos ügyintézési rendszer többek között a következő szolgáltatásokra terjed ki:

Ha Ön belép a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerbe, akkor nem kell minden egyes uniós országban, ahol eladásai vannak, külön nyilvántartásba vétetnie magát az adóhatóságoknál: az áfanyilvántartásba vétel, az áfabevallás és az áfa megfizetése egyetlen helyen intézhető. Ebben az esetben Önnek a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer szabályait kell alkalmaznia az ügyfeleire az összes olyan uniós országban, ahol szolgáltatást nyújt.

A szűkített egyablakos ügyintézés keretében két szabályozás létezik:

Válassza ki a helyzetének megfelelő opciót, hogy megtudja, melyik szabályozás vonatkozhat Önre.

Megjegyzés: Ha vállalkozásának éves árbevétele alacsony, az egyszerűsített áfaszabályozás lehetőségével is élhet , nem szükséges bejelentkeznie a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerbe.

A cég

Uniós szabályozás

Ön az uniós szabályozást alkalmazhatja, ha cége határon átívelő távközlési, televíziós és rádiós műsorszóró vagy digitális szolgáltatásokat nyújt a fogyasztóknak – ez az összes uniós országra vonatkozik, kivéve:

A fogyasztás helye szerinti tagállamok azok az uniós országok, amelyeknek területén az Ön vállalkozása szolgáltatást nyújt.

Az azonosítót kiadó tagállam kiválasztása

Önnek ki kell jelölnie, hogy melyik EU-ország legyen az azonosítót kiadó tagállam. Ez az az EU-ország, ahol a vállalkozás székhelye található.

Nyilvántartásba vétel

A vállalkozást online, az azonosítót kiadó tagállam e célt szolgáló portálján lehet nyilvántartásba vétetni.

Ország kiválasztása

Az Ön által a nyilvántartásba vétel céljából megadott adatokat az azonosítót kiadó tagállam validálás után elmenti a rendszer adatbázisában, és továbbítja a többi uniós országnak.

Mikor lép érvénybe a nyilvántartásba vétel?

A vállalkozás a nyilvántartásba vételi kérelem időpontját követő naptári negyedév első napjától kerül be a nyilvántartásba, hacsak Ön másként nem nyilatkozik.

Ha például a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer az Ön nyilvántartásba vételi kérelmét július 20-án (tehát a harmadik negyedév folyamán) fogadja el, a vállalkozás október 1-jétől (a negyedik negyedév elején) kerül be a nyilvántartásba.

Hogyan lehet korábban bekerülni a nyilvántartásba?

Önnek lehetősége van kérni, hogy cégét a következő negyedév kezdete előtt vegyék fel a nyilvántartásba. Ebben az esetben Önnek a szabályozás alkalmazási körébe tartozó szolgáltatás megkezdése utáni hónap 10. napja előtt tájékoztatnia kell az azonosítót kiadó tagállamot.

Ha például vállalkozása március 5-étől folytat kereskedelmi tevékenységet, és Ön ettől az időponttól szeretné bevonni a cége által nyújtott szolgáltatásokat az egyablakos ügyintézési rendszerbe, április 10. előtt értesítenie kell az azonosítót kiadó tagállamot arról, hogy be szeretne lépni a szabályozási rendszerbe. Ha Ön így tesz, a szabályozás alkalmazható lesz az összes szolgáltatásra, amelyet vállalkozása március 5-től nyújt.

A nyilvántartásból való törlés

Ha Ön töröltetni szeretné vállalkozását a nyilvántartásból, értesítenie kell erről az azonosítót kiadó tagállamot. Ezt legalább 15 nappal a folyó negyedév vége előtt kell megtennie. A negyedévek:

Ön elektronikus értesítést kap kérelme elfogadásáról, és a következő hat hónapban nem lesz lehetősége arra, hogy újból bejelentkezzen a rendszerbe.

Kizárás a szabályozás alkalmazásából

Ön nem alkalmazhatja tovább a rendszert, ha vállalkozása:

Ideiglenes kizárás (letiltási idő)

Bizonyos körülmények között a szűkített egyablakos ügyintézés egyik vagy mindkét szabályozásának igénybevétele letiltható bizonyos időre (ez az úgynevezett letiltási idő). Ilyen körülménynek számít többek között:

Áfaszabályok

Önnek ugyanazt az adószámot kell használnia, amelyet jelenleg a belföldi áfabevallásában használ, és a fogyasztók lakóhelye szerinti EU-országok adókulcsa szerint kell az áfát felszámítania.

Önnek az azonosítót kiadó tagállamban hatályos számlázási szabályokat kell alkalmaznia (a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer keretében nyújtott szolgáltatások esetében a legtöbb országban nincs szükség számlára). Ez a letelepedés helye szerinti tagállamokból nyújtott szolgáltatásokra is vonatkozik.

Minden más, a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer alkalmazási körén kívül eső szolgáltatásra a belföldi értékesítésre vonatkozó rendes adózási szabályok az irányadók.

Áfabevallás

Önnek negyedéves részletes online áfabevallást kell benyújtania a bevallási időszak végétől számított 20 napon belül. Az azonosítót kiadó tagállam biztonságosan továbbítja a vonatkozó adatokat a fogyasztás helye szerinti tagállam(ok)nak.

Figyelmeztetés

A szűkített egyablakos ügyintézés keretébe tartozó áfabevallás mellett a rendes belföldi áfabevallást is be kell nyújtani.

Az áfa mértéke

A távközlési, rádió- és televízióműsor-, valamint elektronikus szolgáltatások nyújtását terhelő általános forgalmi adó mértékéről a Tax Information Communication adatbázisból en lehet tájékozódni.

Nyilvántartás vezetése

Önnek a tevékenységéről nyilvántartást kell vezetnie, melyet tíz évig meg kell őriznie. A tíz évet annak az évnek a végétől kell számítani, melynek során a cég a szolgáltatást nyújtotta, és e nyilvántartás digitális változatát kérésre haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátania.

A nyilvántartásban a következő adatokat kell rögzítenie:

További tudnivalókért látogasson el a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer portáljára en . Ha részletekbe menően szeretne tájékozódni a témáról, olvassa el az útmutatókat en .

Uniós szabályozás

Ön az uniós szabályozást alkalmazhatja, ha cége határon átívelő távközlési, televíziós és rádiós műsorszóró vagy digitális szolgáltatásokat nyújt a fogyasztóknak – ez az összes uniós országra vonatkozik, kivéve:

A fogyasztás helye szerinti tagállamok azok az uniós országok, amelyeknek területén az Ön vállalkozása szolgáltatást nyújt.

Az azonosítót kiadó tagállam kiválasztása

Önnek ki kell jelölnie, hogy melyik EU-ország legyen az azonosítót kiadó tagállam.

Ez bármelyik EU-ország lehet azok közül, ahol a cég fiókteleppel rendelkezik (a letelepedés helye szerinti tagállamok).

Ön az aktuális és az azt követő két naptári évben nem változtathatja meg az azonosítót kiadó tagállamot, kivéve ha nem teljesíti a feltételeket, például már nem rendelkezik fiókteleppel az azonosítót kiadó tagállamban. Ebben az esetben választhat más országot azonosítót kiadó tagállamnak azok közül az uniós országok közül, ahol cégének még van fióktelepe.

A változtatást akár egyazon napon le lehet bonyolítani, de Önnek mind a két érintett tagállamot értesítenie kell erről, méghozzá a változtatás időpontját követő hónap 10. napja előtt.

Nyilvántartásba vétel

A vállalkozást online, az azonosítót kiadó tagállam e célt szolgáló portálján lehet nyilvántartásba vétetni.

Ország kiválasztása

Az Ön által a nyilvántartásba vétel céljából megadott adatokat az azonosítót kiadó tagállam validálás után elmenti a rendszer adatbázisában, és továbbítja a többi uniós országnak.

Mikor lép érvénybe a nyilvántartásba vétel?

A vállalkozás a nyilvántartásba vételi kérelem időpontját követő naptári negyedév első napjától kerül be a nyilvántartásba, hacsak Ön másként nem nyilatkozik.

Ha például a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer az Ön nyilvántartásba vételi kérelmét július 20-án (tehát a harmadik negyedév folyamán) fogadja el, a vállalkozás október 1-jétől (a negyedik negyedév elején) kerül be a nyilvántartásba.

Hogyan lehet korábban bekerülni a nyilvántartásba?

Önnek lehetősége van kérni, hogy cégét a következő negyedév kezdete előtt vegyék fel a nyilvántartásba. Ebben az esetben Önnek a szabályozás alkalmazási körébe tartozó szolgáltatás megkezdése utáni hónap 10. napja előtt tájékoztatnia kell az azonosítót kiadó tagállamot.

Ha például vállalkozása március 5-étől folytat kereskedelmi tevékenységet, és Ön ettől az időponttól szeretné bevonni a cége által nyújtott szolgáltatásokat az egyablakos ügyintézési rendszerbe, április 10. előtt értesítenie kell az azonosítót kiadó tagállamot arról, hogy be szeretne lépni a szabályozási rendszerbe. Ha Ön így tesz, a szabályozás alkalmazható lesz az összes szolgáltatásra, amelyet vállalkozása március 5-től nyújt.

A nyilvántartásból való törlés

Ha Ön töröltetni szeretné vállalkozását a nyilvántartásból, értesítenie kell erről az azonosítót kiadó tagállamot. Ezt legalább 15 nappal a folyó negyedév vége előtt kell megtennie. A negyedévek:

Ön elektronikus értesítést kap kérelme elfogadásáról, és a következő hat hónapban nem lesz lehetősége arra, hogy újból bejelentkezzen a rendszerbe.

Kizárás a szabályozás alkalmazásából

Ön nem alkalmazhatja tovább a rendszert, ha vállalkozása:

Ideiglenes kizárás (letiltási idő)

Bizonyos körülmények között a szűkített egyablakos ügyintézés egyik vagy mindkét szabályozásának igénybevétele letiltható bizonyos időre (ez az úgynevezett letiltási idő). Ilyen körülménynek számít többek között:

Áfaszabályok

Önnek ugyanazt az adószámot kell használnia, amelyet jelenleg a belföldi áfabevallásában használ, és a fogyasztók lakóhelye szerinti EU-országok adókulcsa szerint kell az áfát felszámítania.

Önnek az azonosítót kiadó tagállamban hatályos számlázási szabályokat kell alkalmaznia (a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer keretében nyújtott szolgáltatások esetében a legtöbb országban nincs szükség számlára). Ez a letelepedés helye szerinti tagállamokból nyújtott szolgáltatásokra is vonatkozik.

Minden más, a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer alkalmazási körén kívül eső szolgáltatásra a belföldi értékesítésre vonatkozó rendes adózási szabályok az irányadók.

Áfabevallás

Önnek negyedéves részletes online áfabevallást kell benyújtania a bevallási időszak végétől számított 20 napon belül. Az azonosítót kiadó tagállam biztonságosan továbbítja a vonatkozó adatokat a fogyasztás helye szerinti tagállam(ok)nak.

Figyelmeztetés

A szűkített egyablakos ügyintézés keretébe tartozó áfabevallás mellett a rendes belföldi áfabevallást is be kell nyújtani.

Az áfa mértéke

A távközlési, rádió- és televízióműsor-, valamint elektronikus szolgáltatások nyújtását terhelő általános forgalmi adó mértékéről a Tax Information Communication adatbázisból en lehet tájékozódni.

Nyilvántartás vezetése

Önnek a tevékenységéről nyilvántartást kell vezetnie, melyet tíz évig meg kell őriznie. A tíz évet annak az évnek a végétől kell számítani, melynek során a cég a szolgáltatást nyújtotta, és e nyilvántartás digitális változatát kérésre haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátania.

A nyilvántartásban a következő adatokat kell rögzítenie:

További tudnivalókért látogasson el a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer portáljára en . Ha részletekbe menően szeretne tájékozódni a témáról, olvassa el az útmutatókat en .

Nem uniós szabályozás

Ön a nem uniós szabályozást alkalmazhatja, ha cége határon átívelő távközlési, televíziós és rádiós műsorszóró vagy digitális szolgáltatásokat nyújt a fogyasztóknak – ez az EU valamennyi országára vonatkozik (beleérte azt az országot is, amelyet Ön azonosítót kiadó tagállamnak választott).

A fogyasztás helye szerinti tagállamok azok az uniós országok, amelyeknek területén az Ön vállalkozása szolgáltatást nyújt.

Az azonosítót kiadó tagállam kiválasztása

Önnek ki kell jelölnie, hogy melyik EU-ország legyen az azonosítót kiadó tagállam. Ez bármelyik uniós ország lehet.

Ön a későbbiekben választhat magának más azonosítót kiadó tagállamot, ha szeretne. Ez bármelyik uniós ország lehet.

A változtatáshoz Önnek töröltetnie kell magát az aktuális azonosítót kiadó tagállam nyilvántartásából, és be kell jegyeztetni magát az újonnan választott azonosítót kiadó tagállamban.

Nyilvántartásba vétel

A vállalkozást online, az azonosítót kiadó tagállam e célt szolgáló portálján lehet nyilvántartásba vétetni.

Ország kiválasztása

Az Ön által a nyilvántartásba vétel céljából megadott adatokat az azonosítót kiadó tagállam validálás után elmenti a rendszer adatbázisában, és továbbítja a többi uniós országnak.

Mikor lép érvénybe a nyilvántartásba vétel?

A vállalkozás a nyilvántartásba vételi kérelem időpontját követő naptári negyedév első napjától kerül be a nyilvántartásba, hacsak Ön másként nem nyilatkozik.

Ha például a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer az Ön nyilvántartásba vételi kérelmét július 20-án (tehát a harmadik negyedév folyamán) fogadja el, a vállalkozás október 1-jétől (a negyedik negyedév elején) kerül be a nyilvántartásba.

Hogyan lehet korábban bekerülni a nyilvántartásba?

Önnek lehetősége van kérni, hogy cégét a következő negyedév kezdete előtt vegyék fel a nyilvántartásba. Ebben az esetben Önnek a szabályozás alkalmazási körébe tartozó szolgáltatás megkezdése utáni hónap 10. napja előtt tájékoztatnia kell az azonosítót kiadó tagállamot.

Ha például vállalkozása március 5-étől folytat kereskedelmi tevékenységet, és Ön ettől az időponttól szeretné bevonni a cége által nyújtott szolgáltatásokat az egyablakos ügyintézési rendszerbe, április 10. előtt értesítenie kell az azonosítót kiadó tagállamot arról, hogy be szeretne lépni a szabályozási rendszerbe. Ha Ön így tesz, a szabályozás alkalmazható lesz az összes szolgáltatásra, amelyet vállalkozása március 5-től nyújt.

A nyilvántartásból való törlés

Ha Ön töröltetni szeretné vállalkozását a nyilvántartásból, értesítenie kell erről az azonosítót kiadó tagállamot. Ezt legalább 15 nappal a folyó negyedév vége előtt kell megtennie. A negyedévek:

Ön elektronikus értesítést kap kérelme elfogadásáról, és a következő hat hónapban nem lesz lehetősége arra, hogy újból bejelentkezzen a rendszerbe.

Kizárás a szabályozás alkalmazásából

Ön nem alkalmazhatja tovább a rendszert, ha vállalkozása:

Ideiglenes kizárás (letiltási idő)

Bizonyos körülmények között a szűkített egyablakos ügyintézés egyik vagy mindkét szabályozásának igénybevétele letiltható bizonyos időre (ez az úgynevezett letiltási idő). Ilyen körülménynek számít többek között:

Áfaszabályok

Ön az azonosítót kiadó tagállamnak választott uniós országtól kap adószámot, és a fogyasztók lakóhelye szerinti EU-országok adókulcsa szerint kell az áfát felszámítania.

Önnek az azonosítót kiadó tagállamban hatályos számlázási szabályokat kell alkalmaznia (a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer keretében nyújtott szolgáltatások esetében a legtöbb országban nincs szükség számlára).

Áfabevallás

Önnek negyedéves részletes online áfabevallást kell benyújtania a bevallási időszak végétől számított 20 napon belül. Az azonosítót kiadó tagállam biztonságosan továbbítja a vonatkozó adatokat a fogyasztás helye szerinti tagállam(ok)nak.

Figyelmeztetés

A szűkített egyablakos ügyintézés keretébe tartozó áfabevallás mellett a rendes belföldi áfabevallást is be kell nyújtani.

Az áfa mértéke

A távközlési, rádió- és televízióműsor-, valamint elektronikus szolgáltatások nyújtását terhelő általános forgalmi adó mértékéről a Tax Information Communication adatbázisból en lehet tájékozódni.

Nyilvántartás vezetése

Önnek a tevékenységéről nyilvántartást kell vezetnie, melyet tíz évig meg kell őriznie. A tíz évet annak az évnek a végétől kell számítani, melynek során a cég a szolgáltatást nyújtotta, és e nyilvántartás digitális változatát kérésre haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátania.

A nyilvántartásban a következő adatokat kell rögzítenie:

További tudnivalókért látogasson el a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer portáljára en . Ha részletekbe menően szeretne tájékozódni a témáról, olvassa el az útmutatókat en .

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Igénybe veheti támogató szolgálat kereső is, ahol elirányítjuk az Önnek leginkább megfelelő segítségnyújtó szolgálathoz.

Oldal megosztása: