Utazás és külföldi tartózkodás Európában
Utolsó frissítés: 07/07/2022

A digitális szolgáltatásokra felszámított áfa (szűkített egyablakos ügyintézés)

A szűkített egyablakos áfaügyintézési rendszer olyan fakultatív rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a regisztrált vállalkozás – a normál esetben több uniós országban is benyújtandó – áfabevallását egyetlen EU-országban (ebben az esetben: a 27 uniós tagállam) nyújtsa be.

Ha az Ön vállalkozása több uniós országban nyújt távközlési, televíziós és rádiós műsorszóró vagy digitális szolgáltatásokat adóalanynak nem minősülő személyeknek, jogosult lehet a rendszer igénybevételére. A szűkített egyablakos ügyintézési rendszer többek között a következő szolgáltatásokra terjed ki:

Ha Ön belép a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerbe, akkor nem kell minden egyes uniós országban, ahol eladásai vannak, külön nyilvántartásba vétetnie magát az adóhatóságoknál: az áfanyilvántartásba vétel, az áfabevallás és az áfa megfizetése egyetlen helyen intézhető. Ebben az esetben Önnek a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer szabályait kell alkalmaznia az ügyfeleire az összes olyan uniós országban, ahol szolgáltatást nyújt.

A szűkített egyablakos ügyintézés keretében két szabályozás létezik:

Válassza ki a helyzetének megfelelő opciót, hogy megtudja, melyik szabályozás vonatkozhat Önre.

Megjegyzés: Ha vállalkozásának éves árbevétele alacsony, az egyszerűsített áfaszabályozás lehetőségével is élhet , nem szükséges bejelentkeznie a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerbe.

A cég

Uniós szabályozás

Ön az uniós szabályozást alkalmazhatja, ha cége határon átívelő távközlési, televíziós és rádiós műsorszóró vagy digitális szolgáltatásokat nyújt a fogyasztóknak – ez az összes uniós országra vonatkozik, kivéve:

A fogyasztás helye szerinti tagállamok azok az uniós országok, amelyeknek területén az Ön vállalkozása szolgáltatást nyújt.

Az azonosítót kiadó tagállam kiválasztása

Önnek ki kell jelölnie, hogy melyik EU-ország legyen az azonosítót kiadó tagállam. Ez az az EU-ország, ahol a vállalkozás székhelye található.

Nyilvántartásba vétel

A vállalkozást online, az azonosítót kiadó tagállam e célt szolgáló portálján lehet nyilvántartásba vétetni.

Egy konkrét országgal kapcsolatban szeretne valamit megtudni?

Az Ön által a nyilvántartásba vétel céljából megadott adatokat az azonosítót kiadó tagállam validálás után elmenti a rendszer adatbázisában, és továbbítja a többi uniós országnak.

Mikor lép érvénybe a nyilvántartásba vétel?

A vállalkozás a nyilvántartásba vételi kérelem időpontját követő naptári negyedév első napjától kerül be a nyilvántartásba, hacsak Ön másként nem nyilatkozik.

Ha például a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer az Ön nyilvántartásba vételi kérelmét július 20-án (tehát a harmadik negyedév folyamán) fogadja el, a vállalkozás október 1-jétől (a negyedik negyedév elején) kerül be a nyilvántartásba.

Hogyan lehet korábban bekerülni a nyilvántartásba?

Önnek lehetősége van kérni, hogy cégét a következő negyedév kezdete előtt vegyék fel a nyilvántartásba. Ebben az esetben Önnek a szabályozás alkalmazási körébe tartozó szolgáltatás megkezdése utáni hónap 10. napja előtt tájékoztatnia kell az azonosítót kiadó tagállamot.

Ha például vállalkozása március 5-étől folytat kereskedelmi tevékenységet, és Ön ettől az időponttól szeretné bevonni a cége által nyújtott szolgáltatásokat az egyablakos ügyintézési rendszerbe, április 10. előtt értesítenie kell az azonosítót kiadó tagállamot arról, hogy be szeretne lépni a szabályozási rendszerbe. Ha Ön így tesz, a szabályozás alkalmazható lesz az összes szolgáltatásra, amelyet vállalkozása március 5-től nyújt.

A nyilvántartásból való törlés

Ha Ön töröltetni szeretné vállalkozását a nyilvántartásból, értesítenie kell erről az azonosítót kiadó tagállamot. Ezt legalább 15 nappal a folyó negyedév vége előtt kell megtennie. A negyedévek:

Ön elektronikus értesítést kap kérelme elfogadásáról, és a következő hat hónapban nem lesz lehetősége arra, hogy újból bejelentkezzen a rendszerbe.

Kizárás a szabályozás alkalmazásából

Ön nem alkalmazhatja tovább a rendszert, ha vállalkozása:

Ideiglenes kizárás (letiltási idő)

Bizonyos körülmények között a szűkített egyablakos ügyintézés egyik vagy mindkét szabályozásának igénybevétele letiltható bizonyos időre (ez az úgynevezett letiltási idő). Ilyen körülménynek számít többek között:

Áfaszabályok

Önnek ugyanazt az adószámot kell használnia, amelyet jelenleg a belföldi áfabevallásában használ, és a fogyasztók lakóhelye szerinti EU-országok adókulcsa szerint kell az áfát felszámítania.

Önnek az azonosítót kiadó tagállamban hatályos számlázási szabályokat kell alkalmaznia (a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer keretében nyújtott szolgáltatások esetében a legtöbb országban nincs szükség számlára). Ez a letelepedés helye szerinti tagállamokból nyújtott szolgáltatásokra is vonatkozik.

Minden más, a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer alkalmazási körén kívül eső szolgáltatásra a belföldi értékesítésre vonatkozó rendes adózási szabályok az irányadók.

Áfabevallás

Önnek negyedéves részletes online áfabevallást kell benyújtania a bevallási időszak végétől számított 20 napon belül. Az azonosítót kiadó tagállam biztonságosan továbbítja a vonatkozó adatokat a fogyasztás helye szerinti tagállam(ok)nak.

Figyelmeztetés

A szűkített egyablakos ügyintézés keretébe tartozó áfabevallás mellett a rendes belföldi áfabevallást is be kell nyújtani.

Az áfa mértéke

A távközlési, rádió- és televízióműsor-, valamint elektronikus szolgáltatások nyújtását terhelő általános forgalmi adó mértékéről a Tax Information Communication adatbázisból en lehet tájékozódni.

Nyilvántartás vezetése

Önnek a tevékenységéről nyilvántartást kell vezetnie, melyet tíz évig meg kell őriznie. A tíz évet annak az évnek a végétől kell számítani, melynek során a cég a szolgáltatást nyújtotta, és e nyilvántartás digitális változatát kérésre haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátania.

A nyilvántartásban a következő adatokat kell rögzítenie:

További tudnivalókért látogasson el a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer portáljára en . Ha részletekbe menően szeretne tájékozódni a témáról, olvassa el az útmutatókat en .

Uniós szabályozás

Ön az uniós szabályozást alkalmazhatja, ha cége határon átívelő távközlési, televíziós és rádiós műsorszóró vagy digitális szolgáltatásokat nyújt a fogyasztóknak – ez az összes uniós országra vonatkozik, kivéve:

A fogyasztás helye szerinti tagállamok azok az uniós országok, amelyeknek területén az Ön vállalkozása szolgáltatást nyújt.

Az azonosítót kiadó tagállam kiválasztása

Önnek ki kell jelölnie, hogy melyik EU-ország legyen az azonosítót kiadó tagállam.

Ez bármelyik EU-ország lehet azok közül, ahol a cég fiókteleppel rendelkezik (a letelepedés helye szerinti tagállamok).

Ön az aktuális és az azt követő két naptári évben nem változtathatja meg az azonosítót kiadó tagállamot, kivéve ha nem teljesíti a feltételeket, például már nem rendelkezik fiókteleppel az azonosítót kiadó tagállamban. Ebben az esetben választhat más országot azonosítót kiadó tagállamnak azok közül az uniós országok közül, ahol cégének még van fióktelepe.

A változtatást akár egyazon napon le lehet bonyolítani, de Önnek mind a két érintett tagállamot értesítenie kell erről, méghozzá a változtatás időpontját követő hónap 10. napja előtt.

Nyilvántartásba vétel

A vállalkozást online, az azonosítót kiadó tagállam e célt szolgáló portálján lehet nyilvántartásba vétetni.

Egy konkrét országgal kapcsolatban szeretne valamit megtudni?

Az Ön által a nyilvántartásba vétel céljából megadott adatokat az azonosítót kiadó tagállam validálás után elmenti a rendszer adatbázisában, és továbbítja a többi uniós országnak.

Mikor lép érvénybe a nyilvántartásba vétel?

A vállalkozás a nyilvántartásba vételi kérelem időpontját követő naptári negyedév első napjától kerül be a nyilvántartásba, hacsak Ön másként nem nyilatkozik.

Ha például a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer az Ön nyilvántartásba vételi kérelmét július 20-án (tehát a harmadik negyedév folyamán) fogadja el, a vállalkozás október 1-jétől (a negyedik negyedév elején) kerül be a nyilvántartásba.

Hogyan lehet korábban bekerülni a nyilvántartásba?

Önnek lehetősége van kérni, hogy cégét a következő negyedév kezdete előtt vegyék fel a nyilvántartásba. Ebben az esetben Önnek a szabályozás alkalmazási körébe tartozó szolgáltatás megkezdése utáni hónap 10. napja előtt tájékoztatnia kell az azonosítót kiadó tagállamot.

Ha például vállalkozása március 5-étől folytat kereskedelmi tevékenységet, és Ön ettől az időponttól szeretné bevonni a cége által nyújtott szolgáltatásokat az egyablakos ügyintézési rendszerbe, április 10. előtt értesítenie kell az azonosítót kiadó tagállamot arról, hogy be szeretne lépni a szabályozási rendszerbe. Ha Ön így tesz, a szabályozás alkalmazható lesz az összes szolgáltatásra, amelyet vállalkozása március 5-től nyújt.

A nyilvántartásból való törlés

Ha Ön töröltetni szeretné vállalkozását a nyilvántartásból, értesítenie kell erről az azonosítót kiadó tagállamot. Ezt legalább 15 nappal a folyó negyedév vége előtt kell megtennie. A negyedévek:

Ön elektronikus értesítést kap kérelme elfogadásáról, és a következő hat hónapban nem lesz lehetősége arra, hogy újból bejelentkezzen a rendszerbe.

Kizárás a szabályozás alkalmazásából

Ön nem alkalmazhatja tovább a rendszert, ha vállalkozása:

Ideiglenes kizárás (letiltási idő)

Bizonyos körülmények között a szűkített egyablakos ügyintézés egyik vagy mindkét szabályozásának igénybevétele letiltható bizonyos időre (ez az úgynevezett letiltási idő). Ilyen körülménynek számít többek között:

Áfaszabályok

Önnek ugyanazt az adószámot kell használnia, amelyet jelenleg a belföldi áfabevallásában használ, és a fogyasztók lakóhelye szerinti EU-országok adókulcsa szerint kell az áfát felszámítania.

Önnek az azonosítót kiadó tagállamban hatályos számlázási szabályokat kell alkalmaznia (a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer keretében nyújtott szolgáltatások esetében a legtöbb országban nincs szükség számlára). Ez a letelepedés helye szerinti tagállamokból nyújtott szolgáltatásokra is vonatkozik.

Minden más, a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer alkalmazási körén kívül eső szolgáltatásra a belföldi értékesítésre vonatkozó rendes adózási szabályok az irányadók.

Áfabevallás

Önnek negyedéves részletes online áfabevallást kell benyújtania a bevallási időszak végétől számított 20 napon belül. Az azonosítót kiadó tagállam biztonságosan továbbítja a vonatkozó adatokat a fogyasztás helye szerinti tagállam(ok)nak.

Figyelmeztetés

A szűkített egyablakos ügyintézés keretébe tartozó áfabevallás mellett a rendes belföldi áfabevallást is be kell nyújtani.

Az áfa mértéke

A távközlési, rádió- és televízióműsor-, valamint elektronikus szolgáltatások nyújtását terhelő általános forgalmi adó mértékéről a Tax Information Communication adatbázisból en lehet tájékozódni.

Nyilvántartás vezetése

Önnek a tevékenységéről nyilvántartást kell vezetnie, melyet tíz évig meg kell őriznie. A tíz évet annak az évnek a végétől kell számítani, melynek során a cég a szolgáltatást nyújtotta, és e nyilvántartás digitális változatát kérésre haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátania.

A nyilvántartásban a következő adatokat kell rögzítenie:

További tudnivalókért látogasson el a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer portáljára en . Ha részletekbe menően szeretne tájékozódni a témáról, olvassa el az útmutatókat en .

Nem uniós szabályozás

Ön a nem uniós szabályozást alkalmazhatja, ha cége határon átívelő távközlési, televíziós és rádiós műsorszóró vagy digitális szolgáltatásokat nyújt a fogyasztóknak – ez az EU valamennyi országára vonatkozik (beleérte azt az országot is, amelyet Ön azonosítót kiadó tagállamnak választott).

A fogyasztás helye szerinti tagállamok azok az uniós országok, amelyeknek területén az Ön vállalkozása szolgáltatást nyújt.

Az azonosítót kiadó tagállam kiválasztása

Önnek ki kell jelölnie, hogy melyik EU-ország legyen az azonosítót kiadó tagállam. Ez bármelyik uniós ország lehet.

Ön a későbbiekben választhat magának más azonosítót kiadó tagállamot, ha szeretne. Ez bármelyik uniós ország lehet.

A változtatáshoz Önnek töröltetnie kell magát az aktuális azonosítót kiadó tagállam nyilvántartásából, és be kell jegyeztetni magát az újonnan választott azonosítót kiadó tagállamban.

Nyilvántartásba vétel

A vállalkozást online, az azonosítót kiadó tagállam e célt szolgáló portálján lehet nyilvántartásba vétetni.

Egy konkrét országgal kapcsolatban szeretne valamit megtudni?

Az Ön által a nyilvántartásba vétel céljából megadott adatokat az azonosítót kiadó tagállam validálás után elmenti a rendszer adatbázisában, és továbbítja a többi uniós országnak.

Mikor lép érvénybe a nyilvántartásba vétel?

A vállalkozás a nyilvántartásba vételi kérelem időpontját követő naptári negyedév első napjától kerül be a nyilvántartásba, hacsak Ön másként nem nyilatkozik.

Ha például a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer az Ön nyilvántartásba vételi kérelmét július 20-án (tehát a harmadik negyedév folyamán) fogadja el, a vállalkozás október 1-jétől (a negyedik negyedév elején) kerül be a nyilvántartásba.

Hogyan lehet korábban bekerülni a nyilvántartásba?

Önnek lehetősége van kérni, hogy cégét a következő negyedév kezdete előtt vegyék fel a nyilvántartásba. Ebben az esetben Önnek a szabályozás alkalmazási körébe tartozó szolgáltatás megkezdése utáni hónap 10. napja előtt tájékoztatnia kell az azonosítót kiadó tagállamot.

Ha például vállalkozása március 5-étől folytat kereskedelmi tevékenységet, és Ön ettől az időponttól szeretné bevonni a cége által nyújtott szolgáltatásokat az egyablakos ügyintézési rendszerbe, április 10. előtt értesítenie kell az azonosítót kiadó tagállamot arról, hogy be szeretne lépni a szabályozási rendszerbe. Ha Ön így tesz, a szabályozás alkalmazható lesz az összes szolgáltatásra, amelyet vállalkozása március 5-től nyújt.

A nyilvántartásból való törlés

Ha Ön töröltetni szeretné vállalkozását a nyilvántartásból, értesítenie kell erről az azonosítót kiadó tagállamot. Ezt legalább 15 nappal a folyó negyedév vége előtt kell megtennie. A negyedévek:

Ön elektronikus értesítést kap kérelme elfogadásáról, és a következő hat hónapban nem lesz lehetősége arra, hogy újból bejelentkezzen a rendszerbe.

Kizárás a szabályozás alkalmazásából

Ön nem alkalmazhatja tovább a rendszert, ha vállalkozása:

Ideiglenes kizárás (letiltási idő)

Bizonyos körülmények között a szűkített egyablakos ügyintézés egyik vagy mindkét szabályozásának igénybevétele letiltható bizonyos időre (ez az úgynevezett letiltási idő). Ilyen körülménynek számít többek között:

Áfaszabályok

Ön az azonosítót kiadó tagállamnak választott uniós országtól kap adószámot, és a fogyasztók lakóhelye szerinti EU-országok adókulcsa szerint kell az áfát felszámítania.

Önnek az azonosítót kiadó tagállamban hatályos számlázási szabályokat kell alkalmaznia (a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer keretében nyújtott szolgáltatások esetében a legtöbb országban nincs szükség számlára).

Áfabevallás

Önnek negyedéves részletes online áfabevallást kell benyújtania a bevallási időszak végétől számított 20 napon belül. Az azonosítót kiadó tagállam biztonságosan továbbítja a vonatkozó adatokat a fogyasztás helye szerinti tagállam(ok)nak.

Figyelmeztetés

A szűkített egyablakos ügyintézés keretébe tartozó áfabevallás mellett a rendes belföldi áfabevallást is be kell nyújtani.

Az áfa mértéke

A távközlési, rádió- és televízióműsor-, valamint elektronikus szolgáltatások nyújtását terhelő általános forgalmi adó mértékéről a Tax Information Communication adatbázisból en lehet tájékozódni.

Nyilvántartás vezetése

Önnek a tevékenységéről nyilvántartást kell vezetnie, melyet tíz évig meg kell őriznie. A tíz évet annak az évnek a végétől kell számítani, melynek során a cég a szolgáltatást nyújtotta, és e nyilvántartás digitális változatát kérésre haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátania.

A nyilvántartásban a következő adatokat kell rögzítenie:

További tudnivalókért látogasson el a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer portáljára en . Ha részletekbe menően szeretne tájékozódni a témáról, olvassa el az útmutatókat en .

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Helyi vállalkozástámogatás

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network  díjmentesen segíthet Önnek.

További segítségnyújtó szolgálatok

Oldal megosztása: