Utolsó frissítés: 07/11/2022

Árképzés és fizetés

Amikor árut vagy szolgáltatást vásárol az EU-ban, Önnek egyértelmű és közérthető tájékoztatást kell kapnia a kereskedőtől a megvenni kívánt termék teljes – azaz az összes járulékos költséget és adót tartalmazó – vételáráról.

Online vásárláskor a kereskedőnek külön fel kell hívnia a figyelmet arra, hogy a termék megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után, és lehetőséget kell biztosítania arra (pl. egy erre szolgáló gomb formájában), hogy Ön jelezze ennek tudomásulvételét.

Figyelmeztetés

Ha Ön olyan online fizetési műveletet kíván végrehajtani, amelynek összege meghaladja a 30 eurót, ügyfél-hitelesítésen kell átesnie, ehhez pedig legalább két elemet kell használnia:

  • egy Ön által birtokolt eszközt (pl. a mobiltelefonját vagy a kártyaolvasóját) ÉS egy Ön által ismert adatot (PIN-kódot vagy jelszót);
  • egy Ön által birtokolt eszközt (pl. a mobiltelefonját vagy a kártyaolvasóját) ÉS egy, csak Önre jellemző biometrikus elemet (pl. az ujjnyomatát);
  • egy Ön által ismert adatot (PIN-kódot vagy jelszót) ÉS egy, csak Önre jellemző biometrikus elemet (pl. az ujjnyomatát).

Ez a kettős azonosítás biztonságosabbá teszi az internetes fizetési műveleteket.

Felár és pótdíjak: kártyahasználati díj

Az uniós kereskedők nem vethetnek ki pótdíjat a betéti vagy hitelkártyás fizetési műveletekre. Ez alól egyedül az American Express és a Diners Club által kibocsátott, valamint az üzleti és a vállalati hitelkártyák használata jelent kivételt (az utóbbiak esetében a munkáltató kapja a számlát). Az ilyen típusú kártyák használata esetén esetlegesen felszámított díj ugyanakkor nem haladhatja meg azt az összeget, amennyibe a kereskedőnek a fizetés feldolgozása ténylegesen kerül.

Ha Ön eurótól eltérő uniós pénznemben fizet bankkártyájával egy másik uniós országban, fontos tudnia, hogy a kártya kibocsátója átváltási díjat számolhat fel.

„Ingyenes” online szolgáltatások

Az ingyenes online szolgáltatások sem hullanak csak úgy az ölünkbe – személyes adataink értékesek, ezért is gyűjtik őket az ingyenes webes szolgáltatások és alkalmazások. Az uniós szabályok értelmében Önnek joga van tudni, hogyan tárolják és használják fel személyes adatait. Fontos, hogy a szerződés részleteivel is tisztában legyen, így például az igénybe vett „ingyenes” szolgáltatás típusával, a szerződés időtartamával, valamint az elállási jogra és a szerződés felmondásának feltételeire vonatkozó információkkal.

Az uniós szabályok alapján Ön kifejezetten jogosult arra, hogy a szerződéskötést megelőzően tájékoztatást kapjon, illetve hogy 14 napon belül elálljon a szerződéstől. Az uniós szabályok azokra a helyzetekre is kiterjednek, amikor Ön nem fizet vételárat vagy díjat, de olyan személyes adatokat bocsát a kereskedő rendelkezésére, amelyek közvetlenül nem szükségesek a szolgáltatásnyújtáshoz (pl. hozzájárulását adja a viselkedési adatok reklámcélokra történő gyűjtéséhez).

Ezek a fogyasztóvédelmi jogok kiegészítik a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat, amelyek a fogyasztók személyes adatainak gyűjtését és felhasználását szabályozzák.

Konkrét eset

Ne adjon meg a szükségesnél több adatot

Daniel, aki Franciaországban él, megoldást keresett az interneten arra, hogyan alakíthatja szerkeszthető dokumentummá PDF-fájljait. Talált egy első látásra megbízhatónak tűnő alkalmazást, de a dokumentumok átalakításának befejezése előtt arra kérték, hogy iratkozzon fel a szolgáltatásra, és ehhez adjon meg egy sor személyes adatot, köztük az e-mail-címét. Mivel nem volt egyértelmű, mit is jelent pontosan a feliratkozás, Daniel úgy döntött, nem veszi igénybe a szolgáltatást.

Fogyasztóként Önnek joga van ahhoz, hogy a szerződéskötést megelőzően egyértelmű és közérthető tájékoztatást kapjon a kérdéses szolgáltatásról, illetve hogy 14 napon belül indokolás nélkül és ingyenesen elálljon a szolgáltatástól.

Járulékos szolgáltatások után fizetendő díjak

Ha a kereskedő járulékos szolgáltatásokat – pl. expressz kézbesítést, díszcsomagolást vagy utazási biztosítást – is megvételre kínál, ezekért csak akkor számíthat fel külön díjat, ha Ön ebbe beleegyezett.

Ha Ön nem jelezte, hogy kifejezetten kér ilyen jellegű szolgáltatást, a kereskedőnek nincs joga pénzt felszámítani érte. A kereskedő nem szerezheti be a fogyasztó hozzájárulását előre bejelölt opciók használata révén. Ha ezt a módszert alkalmazva számít fel Önnek járulékos költségeket, Ön e költségek után visszatérítésre jogosult.

Konkrét eset

A kereskedőnek a teljes vételárat a fogyasztó tudomására kell hoznia a fizetés előtt (ideértve minden adót, díjtételt és illetéket)

A Lengyelországban élő Ewa hitelkártyával vásárolt egy online könyvesboltban. Meglepődve tapasztalta, hogy magasabb összeget számítottak fel neki a megvett könyvért, mint amit vásárláskor a kereskedő honlapja a számla végösszegeként megjelenített. Mint utólag kiderült, a cég szállítási költséget számított fel, és ezt csak azután adta hozzá a vételárhoz, hogy Ewa lebonyolította a fizetési tranzakciót.

Mivel az uniós jog arra kötelezi a kereskedőket, hogy az online vásárlás előtt a teljes vételár pontos összegéről tájékoztassák a fogyasztókat, Ewa az ügy kapcsán a könyvértékesítő cégnél és a lengyel hatóságoknál egyaránt panaszt tett. A hatóságok közbenjárásának köszönhetően Ewa visszakapta a különbözetet.

Fizetés más pénznemben – átváltási díjak

Ha Ön olyan árut vagy szolgáltatást vesz, melynek az ára idegen pénznemben van meghatározva, fontos tudnia, hogy a kérdéses termékért a vételárnál többet kell majd fizetnie. Ugyanez a helyzet, ha bankjegykiadó automatából vesz fel valutát: a tranzakció ebben az esetben is többe kerül a felvett készpénz ellenértékénél. A többletköltség a következőket foglalhatja magában:

Személyes vagy online vásárlás során egyes esetekben megválaszthatjuk, hogy a vételárat a helyi pénznemben (a mi szempontunkból: valutában) vagy saját országunk pénznemében egyenlítjük ki. Ha úgy döntünk, hogy a helyi valutában fizetünk, csak utólag, a bankszámla- vagy hitelkártya-kivonat alapján tudjuk majd pontosan megállapítani, mennyibe került az ügylet ténylegesen a saját nemzeti fizetőeszközünkben kifejezve. Sok esetben ez a megoldás bizonyul olcsóbbnak. Ha hazai pénznemben egyenlítjük ki a számlát, azonnal értesülünk a pontos összegről, ez az eljárás azonban a többletköltségek miatt gyakran drágább.

Ha valamelyik kereskedő vagy webhely felajánlja a lehetőséget, hogy hazai pénznemben fizessünk, köteles pontos tájékoztatást adni a tranzakció többletköltségeiről. A felszámolt díjat az Európai Központi Bank legfrissebb devizaárfolyama alapján átszámított vételárhoz viszonyítva, százalékos arányban kell meghatároznia.

Példa: Ön szobát vesz ki egy külföldi szállodában, ahol a szállásért fizetendő árat nemcsak a helyi pénznemben, hanem a saját nemzeti fizetőeszközének számító (hazai) pénznemben is kiegyenlítheti. Ha Ön az utóbbi lehetőséget választja, a szállodának az EKB aktuális árfolyama alapján el kell végeznie az átváltást, és tájékoztatnia kell Önt arról, hány százalékos átváltási díjat számol fel.

Az Ön bankjának és kártyaszolgáltatójának is fel kell tüntetnie a honlapján információkat az ilyen típusú költségekre vonatkozóan. Önnek mindenesetre bármikor jogában áll úgy dönteni, hogy a fizetést nem hazája nemzeti pénznemében, hanem a helyi pénznemben, azaz valutában teljesíti.

Árdiszkrimináció

Ha Ön uniós ország állampolgára vagy lakosa, és árut vagy szolgáltatást szerez be egy másik uniós országból, a kereskedő nem számíthat fel magasabb árat pusztán azért, mert Ön nem az adott országban rendelkezik állampolgársággal vagy lakóhellyel.

Amikor Ön az interneten vásárol az EU-ban, más és más árak lehetnek érvényben a különböző országokban, illetve ugyanannak a honlapnak az országspecifikus oldalain. Ennek egyik lehetséges oka a kézbesítési díjak közötti eltérésekben rejlik. Ha azonban az online vásárolt terméket nem kell másik uniós tagállamba kiszállítani – például azért, mert Ön személyesen akar elmenni érte az üzletbe vagy a kereskedőhöz –, Önnek joga van ahhoz, hogy ugyanolyan áron vásároljon termékeket és ugyanazokat a különleges ajánlatokat vehesse igénybe, mint a helyi lakosok. A kereskedő nem teheti meg, hogy magasabb árat számít fel vagy nem adja el a termékét Önnek pusztán azért, mert az Ön lakóhelye egy másik országban van.

Ugyanezek a szabályok érvényesek akkor is, ha Ön valamilyen, a kereskedő telephelyén nyújtott szolgáltatást vásárol – például ha vidámparkba vesz belépőjegyet, szállodai szobát foglal, autót bérel vagy elektronikus szolgáltatásra (felhőszolgáltatásra, webtárhely-szolgáltatásra stb.) fizet elő. A kereskedő ebben az esetben is csak annyit számíthat fel Önnek, mint a helyi ügyfeleknek.

Figyelmeztetés

A szerzői joggal védett médiatermékekre, így pl. a filmekre, az elektronikus könyvekre és a zeneszámokra gyakran más-más licencszabályok vonatkoznak a különböző országokban. Ezért előfordulhat, hogy ugyanahhoz a termékhez nem ugyanazon az áron lehet hozzájutni az egyes EU-országokban.

Konkrét eset

Nem kérhetnek több pénzt Öntől azon az alapon, hogy nem az adott országban lakik

A Dániában élő Hilda autót akart bérelni spanyolországi nyaralásához. Egy spanyol autókölcsönző cég honlapján kiválasztotta a neki tetsző modellt. Amikor azonban a foglalási folyamat végére ért, és megadta dániai lakcímét, a kölcsönzési díj egy csapásra megemelkedett 140 euróval.

Hilda felvette a kapcsolatot az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának helyi irodájával, hogy panaszt tegyen az árdiszkrimináció miatt. Az iroda munkatársainak segítségével hivatalos panaszt nyújtott be, ismertetve benne az autókölcsönző cég honlapján alkalmazott diszkriminatív árképzést. Mivel az autókölcsönző cég nem tartotta be az uniós szabályokat, az illetékes nemzeti hatóság bírságot szabhat ki rá.

A menetjegyekre vonatkozó árképzési szabályok

Az uniós árképzési szabályok az interneten vásárolt és a jegyértékesítő helyeken megvett menetjegyekre egyaránt vonatkoznak, a repülőjegyekre éppúgy, mint a vonatjegyekre. Ez azt jelenti, hogy amikor Ön jegyet vásárol, a teljes vételárnak minden díjat, illetéket és adót magában kell foglalnia, és a kereskedőnek ezeket a tételeket a jegyfoglalási folyamat kezdetétől fel kell tüntetnie. Így Ön könnyebben össze tudja hasonlítani a különböző cégek által értékesített jegyek árait.

Az opcionális szolgáltatások (pl. az utasbiztosítás) esetében egyértelműen fel kell tüntetni, hogy nem kötelezően választandó tételről van szó, hanem feláras szolgáltatásról, melynek igénybevételéhez az Ön kifejezett hozzájárulása szükséges.

Ha Ön repülőjegy-foglalásnál azt tapasztalja, hogy a kapott ártájékoztatás nem egyértelmű, jelentheti az esetet a lakhelye szerinti EU-országban működő nemzeti hatóságoknak en .

Automatikus átirányítás egy másik weboldalra

Ha a kereskedő honlapjának több verziója létezik, az egyik nem irányíthatja át Önt automatikusan a másikra, ha Ön ehhez nem járult hozzá. Tegyük fel például, hogy Ön Franciaországban él, de szándékosan a kereskedő belgiumi weboldalát (.be) keresi fel. A kereskedő ebben az esetben javasolhatja Önnek, hogy látogasson el inkább a cég franciaországi webhelyére (.fr). Ha azonban Ön nem járul kifejezetten hozzá az átirányításhoz, hozzá kell tudnia férni a cég belgiumi webhelyéhez, amelyet eredetileg kiválasztott.

A kereskedőnek azt is lehetővé kell tennie az Ön számára, hogy választását bármikor módosítsa – például olyan legördülő lista segítségével, amely a különböző országok kiválasztására szolgál. Így Ön utánanézhet, hogy a kereskedő más országokban milyen áron értékesíti termékeit, és milyen promóciókat kínál. Feltétlenül ellenőrizze azonban, hogy a kereskedő milyen feltételekkel, illetve költségekkel szállítja ki termékeit az Ön országába.

Kapcsolódó weboldalak

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: